Informacje, Kultura

POWIAT. 34 lata Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem

34 lata temu, 25 stycznia 1983 r. z inicjatywy byłych więźniów KL Auschwitz, powstało Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem – Pamięć o Auschwitz-Birkenau. „Postanowili podjąć różnorodne działania, aby zachować pamięć o tragicznych wydarzeniach z czasów istnienia niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. W ciągu minionych trzydziestu czterech lat działacze TOnO, nie tylko byli więźniowie, ale również młodzi ludzie, interesujący się historią obozu oświęcimskiego, zrobili wiele, aby temu zapobiec” – mówi Marek Księżarczyk, długoletni oświęcimski prezes Oddziału Miejskiego Towarzystwa.

„Celem Towarzystwa – stwierdza Marek Księżarczyk, powołując się na jego statut – jest szeroko pojęta opieka nad byłym hitlerowskim obozem zagłady Auschwitz-Birkenau w zakresie dbałości o zachowanie i należyte utrzymywanie jego terenu oraz działalność oświatowa i popularyzatorska, mająca za zadanie zachowanie i utrwalanie w szerokich kręgach społeczeństwa, przede wszystkim wśród młodzieży, pamięci o obozie koncentracyjnym i obozie zagłady Auschwitz-Birkenau oraz innych Miejscach Pamięci Narodowej. Celem Towarzystwa jest również roztaczanie opieki nad byłymi więźniami KL Auschwitz-Birkenau i innych hitlerowskich obozów koncentracyjnych”.

Na uwagę zasługują artykuły, drukowane w Biuletynach TOnO przez wiele lat, przypominające mało znane wydarzenia związane z historią KL Auschwitz. Do nich należy m.in tekst o słynnym polskim konstruktorze szybowcowym z okresu międzywojennego, Antonim Kocjanie (1902-1944), pochodzącym z Olkusza, który po zwolnieniu go z KL Auschwitz, gdzie oznaczony był numerem 4267, kierował „Referatem Lotniczym” w Komendzie Głównej Armii Krajowej w Warszawie. Jego zasługą było zebranie danych wywiadowczych o tajnych broniach niemieckich „V-1” oraz „V-2” i przekazanie tych wiadomości aliantom, czym przyczynił się w znacznej mierze do wygrania drugiej wojny światowej.

Dzisiaj młodzi ludzie z Olkusza, współpracujący i działający aktywnie w swoim środowisku w Kole Miejskim Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, przygotowują film o Antonim Kocjanie. „Jego zwiastun, zatytułowany +Kocjan. Życie pod wiatr+, już jest dostępny w internecie” – dodaje Marek Księżarczyk.

Obecnie mija 77. rocznica osadzenia tego bohaterskiego olkuszanina, który wraz z rtm. Witoldem Pileckim został przywieziony w drugim transporcie warszawskim do KL Auschwitz w nocy z 21 na 22 września 1940 roku.

W 2013 roku ukazał się pięćdziesiąty ósmy i ostatni numer „Biuletynu Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem”, który nawiązywał do trzydziestej rocznicy działalności tej organizacji w latach 1983-2013.

Adam Cyra

Poprzedni artykułNastępny artykuł

3 komentarze

  1. Sądzę, że nie jest to Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem tylko nad Auschwitz-Birkenau. Jako Polacy burzymy się, gdy inni mówią o polskich obozach koncentracyjnych, a o obozie Auschwitz mówimy Oświęcim.

Send this to a friend