Informacje

POWIAT. 100 dni Zarządu Powiatowego OSP

Jerzy Obstarczyk

Ochotnicze Straże Pożarne stoją na straży bezpieczeństwa lokalnych społeczności. Można nieco żartobliwie powiedzieć, że każdy strażak ochotnik musi znać swoje miejsce w szeregu, by w razie zagrożenia działać wspólnie, jak jeden dobrze naoliwiony mechanizm. Jak wygląda bieżąca praca i aktywność nowego Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (ZOSP RP) w Oświęcimiu? Rozmowa z prezesem Jerzym Obstarczykiem.

Panie prezesie, jak funkcjonuje nowy Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP?
– Prezydium, Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz poszczególne komisje funkcjonują bez zarzutu. Członkowie pełniący funkcje już kilka kadencji wiedzą na czym polega praca społeczna w strukturach powiatowych. Nowi zaś szybko zapoznali się z jej zasadami i realiami. W tej pracy istotne jest równomierne i sprawiedliwe dzielenie się „władzą”, a raczej pracą. Dlatego w ramach podziału zadań i obowiązków, w skład komisji oraz władz powiatowej struktury OSP weszli reprezentanci wszystkich siedmiu oddziałów gminnych. To przykład na równe szanowanie wszystkich OSP. Pozwala podejmować wspólne zadania w oparciu o zasady poprawnej komunikacji pomiędzy poszczególnymi gminnymi oddziałami.

Przypomnijmy, do składu Prezydium powołano również starostę oświęcimskiego Zbigniewa Starca oraz komendanta powiatowego PSP bryg. Piotra Filipka.
– Tak,  w skład powiatowego zarządu OSP  zawsze wchodziły osoby piastujące takie stanowiska. Utrzymujemy dzięki temu bardzo dobrą komunikację i współpracę z władzami samorządowymi oraz strażakami zawodowymi. W tej kadencji widać zaangażowanie i pomoc społecznikom. To recepta aby wspólnie pracować na rzecz mieszkańców powiatu.

Co udało się zrealizować w początkowym okresie działalności nowego kierownictwa oddziału powiatowego?
– Mogę z satysfakcją powiedzieć, że cieszymy się z nowej siedziby. Od 1 stycznia, w miejscu najlepszym chyba pod każdym względem, czyli w siedzibie Komendy Powiatowej PSP przy ul. Zatorskiej, udało się otworzyć biuro oddziału powiatowego. To zasługa starosty Zbigniewa Starca, komendanta Piotra Filipka i kilku ludzi dobrego serca. Dzięki temu dysponujemy wyposażonym biurem, gdzie znalazło się miejsce na dokumenty oddziału. Zyskaliśmy funkcjonalne pomieszczenie, miejsce spotkań, ułatwiające bieżącą działalność OSP. Szczególnie pozytywnie ocenili to druhowie z OSP, którzy swoje obowiązki wykonują zazwyczaj po  pracy zawodowej w godzinach popołudniowych.

Czym się obecnie zajmujecie w ramach bieżących obowiązków?
– Przy współpracy z firmą KRAK-WIS zorganizowaliśmy kurs wychowawców i kierowników wypoczynku. Teraz na terenie powiatu mamy kilkanaście osób wykwalifikowanej kadry strażackiej, które mogą profesjonalnie opiekować się członkami Młodzieżowych Drużyn. Kwalifikacje te uprawniają opiekunów do podjęcia pracy podczas wakacji czy ferii. Dla niektórych młodych osób z naszych szeregów to istotna sprawa. Odbyły się również szkolenia funkcyjnych członków OSP: sekretarzy, prezesów, przewodniczących i członków komisji rewizyjnych. To istotny element, niedawno odbyły się wybory i wielu funkcyjnych jest nowych. Dobrze wiemy jak ważna jest wymiana doświadczeń. Dodam, że zakończyła się także kampania sprawozdawcza. We wszystkich 36 OSP odbyły się zebrania. Były one okazją, by zapoznać się z działalnością, a także z problemami i sugestiami ze strony strażaków ochotników.

Co w takim razie w planach na najbliższą przyszłość?
– W planach na ten rok jest m.in. dalsze szkolenie funkcyjnych oraz spotkania robocze. Zamierzamy ponadto zorganizować: powiatowy konkurs kronik OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP), turniej tenisa stołowego dla członków MDP, zawody wędkarskie dla ochotników i strażackiej młodzieży, a także turniej piłki plażowej. 1 kwietnia w Zatorze odbyły się już powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. To są nowe propozycje do planu pracy dla członków OSP. Druga kwestia to finanse. Posiadamy własne środki ze składek. Ponadto Rada Powiatu i Zarząd Powiatu stanęli na wysokości zadania i mamy dzisiaj zapewnienie wsparcia finansowego. To dla nas bardzo duża pomoc! A reszta już w rękach działaczy społeczników.

Czy możemy mówić o celach strategicznych?
– W grafiku tegorocznych zadań znajdują się cztery szczególnie istotne przedsięwzięcia. We wrześniu nasi ochotnicy będą współorganizować Wojewódzki Przegląd Orkiestr Ochotniczych Straży  Pożarnych. Gospodarzem imprezy będzie gmina Chełmek. Zapowiada się znakomita impreza z udziałem ok. 500 muzyków. Organizatorzy spodziewają się ok. 15 orkiestr dętych, w planie są też występy mażoretek. Razem z Państwową Strażą Pożarną przygotowujemy powiatowe zawody sportowo-pożarnicze. Mamy też plany wydawnicze. Wspólnie z komendantem Piotrem Filipkiem, wzorem innych 19 powiatów, zaproponowaliśmy druhom OSP wydanie książki pt. „Strażacy Ziemi Oświęcimskiej”. Będzie to wspólne opracowanie historii oraz pokazanie bieżącej pracy strażaków ochotników ze wszystkich naszych 36 jednostek, prezentację działań strażaków PSP oraz innych służb ratowniczych, jak również aktywności samorządów naszego powiatu, które wspierają działalność straży.

Krótko mówiąc, przed strażakami ochotnikami sporo pracy na różnych frontach.
– Docenienie tego wysiłku i ofiarności strażaków ochotników stanowi również element motywujący do dalszej pracy. Dlatego kolejny pomysł dotyczy odpowiedniego uhonorowania członków strażackiej rodziny. Stąd propozycja uchwalenia i wydania medalu „Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Oświęcimskiej”. Tyle plany, zobaczymy co życie przeniesie. Bycie strażakiem ochotnikiem to służba. Musimy być gotowi, o każdej porze dnia i nocy, na rozmaite wyzwania. Jestem przekonany, że jako zespół jesteśmy dobrze przygotowani.

Źródło: powiat.oswiecim.pl

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend