Informacje, Video

PORĄBKA. Zbiornik wodny w Porąbce na rzece Sole

Zbiornik Wodny Porąbka zlokalizowany jest na 32,3 km rzeki Soły w miejscowości Międzybrodzie Bialskie, w województwie śląskim. Zbiornik został oddany do eksploatacji w 1936 roku.

Zbiornik
Powierzchnia zlewni Soły do przekroju zaporowego wynosi 1 082 km2.
Powierzchnia zalewu przy maksymalnym poziomie piętrzenia wynosi 333 ha.

Charakterystyczne pojemności zbiornika przedstawia poniższa tabela:
Pojemność całkowita – 27,19 mln m3
Pojemność powodziowa – 4,58 mln m3
Pojemność wyrównawcza – 19,47 mln m3
Pojemność martwa – 3,14 mln m3

[masterslider alias=”ms-12″]

Zapora
Zapora betonowa typu ciężkiego długości 260 m i wysokości 38 m oraz o nachyleniu ścian: odwodnej 1:0,1 i odpowietrznej 1:0,8, podzielona dylatacjami na 18 sekcji. W sekcjach 6-10 umieszczono 5 przęseł przelewowych o światłach 11,20 m x 4,00 m każde, o łącznej przepustowości 913 m3/s. W trzech sekcjach umieszczono doprowadzenie wody do hydroelektrowni. Ponadto zapora wyposażona jest w dwie sztolnie obiegowe o przekroju poprzecznym 21,60 m2 w kształcie podkowy; wysokość przekroju 5,00 m, szerokość 5,40 m. łączna przepustowość spustu dennego wynosi 660 m3/s. W wieżach wlotowych umieszczono podwójne zamknięcia, składające się z zasuw płaskich i zamknięć segmentowych. Łączna przepustowość urządzeń przelewowo-upustowych zapory wynosi 1 573 m3/s.

Hydroelektrownia
Elektrownia Porąbka, to elektrownia szczytowa wyposażona w dwa turbiny typu Kaplana produkcji czeskiej i jedną Francisa produkcji austriackiej . Parametry elektrowni:

  • moc instalowana 12,6 MW,
  • przełyk instalowany 64,6 m3/s,
  • spad nominalny 21,0 m,
  • produkcja średnia roczna elektrowni wynosi 2,5 GWh.

Hydroelektrownia Porąbka-Żar
Hydroelektrownia Porąbka-Żar, to elektrownia szczytowo-pompowa, składająca się ze zbiornika górnego usytuowanego na szczycie góry Żar, derywacji doprowadzającej wodę, budynku elektrowni oraz derywacji odprowadzającej wodę do zbiornika Porąbka. Parametry elektrowni:

  • moc instalowana 4 x 125 = 500 MW,
  • moc pompowana 4 x 135 = 540 MW,
  • spad średni statyczny 432,0 m,
  • produkcja średnia roczna elektrowni wynosi 64 GWh

Hydroelektrownie administrowane przez PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział w Międzybrodziu Bialskim

 

 

Wody Polskie w Krakowie

 

Poprzedni artykułNastępny artykuł

5 komentarzy

  1. Tak student. Ty jestes alfa i omega…znasz sie na lotnictwie, kolejnictwie i wogole na wszystkie dziedziny jestes przekot…

  2. Artykul dla inzynierow…a dla mnie, przecietnego zjadacza chleba, nic nie wnoszacy do zagrazajacej powodzi…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Send this to a friend