Informacje, Video

PORĄBKA. Zbiornik wodny w Porąbce na rzece Sole

Zbiornik Wodny Porąbka zlokalizowany jest na 32,3 km rzeki Soły w miejscowości Międzybrodzie Bialskie, w województwie śląskim. Zbiornik został oddany do eksploatacji w 1936 roku.

Zbiornik
Powierzchnia zlewni Soły do przekroju zaporowego wynosi 1 082 km2.
Powierzchnia zalewu przy maksymalnym poziomie piętrzenia wynosi 333 ha.

Charakterystyczne pojemności zbiornika przedstawia poniższa tabela:
Pojemność całkowita – 27,19 mln m3
Pojemność powodziowa – 4,58 mln m3
Pojemność wyrównawcza – 19,47 mln m3
Pojemność martwa – 3,14 mln m3

[masterslider alias=”ms-12″]

Zapora
Zapora betonowa typu ciężkiego długości 260 m i wysokości 38 m oraz o nachyleniu ścian: odwodnej 1:0,1 i odpowietrznej 1:0,8, podzielona dylatacjami na 18 sekcji. W sekcjach 6-10 umieszczono 5 przęseł przelewowych o światłach 11,20 m x 4,00 m każde, o łącznej przepustowości 913 m3/s. W trzech sekcjach umieszczono doprowadzenie wody do hydroelektrowni. Ponadto zapora wyposażona jest w dwie sztolnie obiegowe o przekroju poprzecznym 21,60 m2 w kształcie podkowy; wysokość przekroju 5,00 m, szerokość 5,40 m. łączna przepustowość spustu dennego wynosi 660 m3/s. W wieżach wlotowych umieszczono podwójne zamknięcia, składające się z zasuw płaskich i zamknięć segmentowych. Łączna przepustowość urządzeń przelewowo-upustowych zapory wynosi 1 573 m3/s.

Hydroelektrownia
Elektrownia Porąbka, to elektrownia szczytowa wyposażona w dwa turbiny typu Kaplana produkcji czeskiej i jedną Francisa produkcji austriackiej . Parametry elektrowni:

  • moc instalowana 12,6 MW,
  • przełyk instalowany 64,6 m3/s,
  • spad nominalny 21,0 m,
  • produkcja średnia roczna elektrowni wynosi 2,5 GWh.

Hydroelektrownia Porąbka-Żar
Hydroelektrownia Porąbka-Żar, to elektrownia szczytowo-pompowa, składająca się ze zbiornika górnego usytuowanego na szczycie góry Żar, derywacji doprowadzającej wodę, budynku elektrowni oraz derywacji odprowadzającej wodę do zbiornika Porąbka. Parametry elektrowni:

  • moc instalowana 4 x 125 = 500 MW,
  • moc pompowana 4 x 135 = 540 MW,
  • spad średni statyczny 432,0 m,
  • produkcja średnia roczna elektrowni wynosi 64 GWh

Hydroelektrownie administrowane przez PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział w Międzybrodziu Bialskim

 

 

Wody Polskie w Krakowie

 

Poprzedni artykułNastępny artykuł

5 komentarzy

  1. Tak student. Ty jestes alfa i omega…znasz sie na lotnictwie, kolejnictwie i wogole na wszystkie dziedziny jestes przekot…

  2. Artykul dla inzynierow…a dla mnie, przecietnego zjadacza chleba, nic nie wnoszacy do zagrazajacej powodzi…

Send this to a friend