Informacje

OŚWIĘCIM. Zmarła Jadwiga Gołdynia

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 15 czerwca zmarła nasza koleżanka, Jadwiga Gołdynia z Oświęcimia, działaczka małopolskiej i podbeskidzkiej „Solidarności” (była m.in. skarbnikiem podbeskidzkiej „S” w latach 1992-95), więzień polityczny. Miała 81 lat.

Przy tej smutnej okazji przypomnijmy pokrótce życiorys Pani Jadwigi.

Jadwiga Gołdynia urodziła się w 1937 roku we Lwowie. Jako dziecko została wraz z rodziną zesłana do Kazachstanu. Po wojnie jej rodzina zamieszkała w Oświęcimiu.  Jadwiga w latach 1960-1998 pracowała jako inspektor szkolenia zawodowego w Zakładach Chemicznych Oświęcim w Oświęcimiu (później Firma Chemiczna Dwory S.A, obecnie spółka Synthos). Od IX 1980 roku należała do „Solidarności”, była członkiem Komitetu Założycielskiego, a od 18 XII 1980 roku członkiem Prezydium KZ; od VI do XII 1981 r. była  redaktorem niezależnego pisma zakładowego „Ozon”; w czerwcu 1981 była delegatką na I Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolska.

W dniach 13-14 XII 1981 r. była współorganizatorką wieców protestacyjnych na terenie ZChO, 14 XII 1981 została zatrzymana, a dwa dni później internowana, przetrzymywana w Ośr. Odosobnienia w Cieszynie. 22 XII 1981r. decyzję o internowaniu zmieniono na areszt tymczasowy – została osadzona w ZK w Cieszynie. Zwolniona została 14 I 1982 r. , a w VII 1982 r.  postępowanie karne w jej sprawie zostało umorzone na mocy amnestii. Od 1982 r. była kolporterką wydawnictw podziemnych z regionów Małopolska i Podbeskidzie, drukarzem ulotek; za swą działalność była wielokrotnie zatrzymywana, przesłuchiwana, a w jej domu przeprowadzano rewizje.

W 1989 r.  była współorganizatorką struktur „S” w ZChO, w latach 1989-1995 członkiem Zarządu Komisji Kombinatu i delegatką na kolejne WZD Regionu Podbeskidzie, w latach 1992-1995 była skarbnikiem i członkiem Prezydium ZR. Od 1998 r. była na emeryturze.

Za swą działalność została uhonorowana przez WZD Regionu Podbeskidzie tytułem „Zasłużona dla Solidarności Podbeskidzia” (2005), a w 2017 roku odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zmarła w piątek, 15 czerwca 2018 roku, kilka godzin po zakończeniu obrad XIII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”, w trakcie których jej syn, Janusz (także więzień polityczny czasu stanu wojennego), został wybrany członkiem Zarządu Regionu Podbeskidzie…

Pogrzeb śp. Jadwigi Gołdyni odbędzie się w środę, 20 czerwca 2018 roku – początek o godz. 14.00 w  domu pogrzebowym na cmentarzu komunalnym w Oświęcimiu.

Zdjęcia: Krzysztof Sitkowski/KPRP, ZRP NSZZ „S”.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend