Informacje

OŚWIĘCIM. Zebrali prawie 15 tys. zł na odnowienie zabytkowej bramy cmentarnej

Stowarzyszenie Miłośników Zabytków i Historii Ziemi Oświęcimskiej wraz z Parafią pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Oświęcimiu serdecznie dziękują wszystkim ofiarodawcom, którzy wsparli finansowo kwestę prowadzoną  1 listopada br. przy bramie Cmentarza Parafialnego w Oświęcimiu (Pozwolenie nr 2018/4631/OR). Celem tegorocznej zbiórki jest renowacja zabytkowej części muru cmentarza wraz z bramą. Dzięki hojności mieszkańców miasta oraz odwiedzających ten cmentarz w Dniu Wszystkich Świętych udało się zebrać kwotę 14 812 zł. Zgromadzone w ten sposób środki finansowe w całości zostaną przeznaczone na konserwację zabytkowych elementów metalowych bramy oraz towarzyszących jej elementów murowanych. Ze względu, iż koszty całej inwestycji – prac remontowych i konserwatorskich ogrodzenia Cmentarza Parafialnego daleko będą przekraczać sumę środków zgromadzonych podczas kwesty, z pewnością na ten cel będą potrzebne jeszcze inne źródła finansowania. Niemniej, rekordowa suma pieniędzy pozyskanych w ciągu ośmiu przeprowadzonych kwest przy Cmentarzu Parafialnym pozwoli rozpocząć I etap inwestycji.

Niezależnie za środki finansowe z poprzednich zbiórek publicznych nadal na terenie Cmentarza Parafialnego będą prowadzone kolejne etapy prac konserwatorskich przy pięciu nagrobkach (nagrobek rodziny Bujarowiczów i Jędrzeja Wawoka , nagrobek rodziny Pilarskich, Jakubców i Kruschandel wraz ze sąsiednim bliźniaczym nagrobkiem, płyta nagrobna Heleny Sklenarzowej oraz nagrobek Antoniego Słowińskiego – lekarza i burmistrza Oświęcimia).

Organizatorzy VIII kwesty dziękują także wszystkim, którzy przyczynili się do jej sprawnego przeprowadzenia tj. w szczególności harcerzom i harcerkom Oświęcimskiego Hufca ZHP, paniom z Rady Parafialnej Parafii pw. Wniebowzięcia N.M.P., a także proboszczom oświęcimskich parafii oraz lokalnym mediom za kampanię informacyjną i odpowiednie nagłośnienie akcji.

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend