Informacje

OŚWIĘCIM. Walczą o czyste powietrze

Miasto przystępuje do kolejnej ofensywy w walce ze smogiem. Dotychczasowe przedsięwzięcia oraz nowe propozycje zostały wpisane w program trzyletnich działań w różnych obszarach, które powinny znacznie ograniczyć problem niskiej emisji w Oświęcimiu. Dokument o działaniach antysmogowych, ograniczających niską emisję został przyjęty przez Radę Miasta na marcowej sesji. Wcześniej był konsultowany m. in. z Oświęcimskim Alarmem Smogowym, Towarzystwem na Rzecz Ziemi i Radami Osiedli. – To dla nas wszystkich poważny problem. Staramy się w różny sposób ograniczać niską emisję poprzez dotacje na wymianę pieców, podłączenia mieszkań będących z zasobach Zarządu Budynków Mieszkalnych do sieci ciepłowniczej, termomodernizację budynków miejskich czy inwestycje Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Teraz zintensyfikujemy te działania, by w przeciągu trzech najbliższych lat zrobić jeszcze więcej na rzecz poprawy powietrza w mieście. Bardzo ważne jest podnoszenie świadomości nas wszystkich, mieszkańców Oświęcimia, czym oddychamy i jaki ma to wpływ na nasze zdrowie i jakość życia. Wspólne działanie daje dobre efekty – uważa prezydent Janusz Chwierut. Specjalnie powołany zespół będzie pełnił funkcję opiniująco-doradczą prowadzonych działań.

Fot. www.powietrze.malopolska.pl


Jednym z podstawowych działań samorządu są dotacje na wymianę źródeł ciepła.

Dofinansowanie w przypadku instalacji gazowej wynosi nawet 7 tys. zł. Od tego roku program został rozszerzony o budynki wielorodzinne. Wnioski mogą składać zarówno właściciele nieruchomości, jak również wspólnoty, po przyjęciu stosownej uchwały. Dotacją jest objęta wymiana pieców na ogrzewanie gazowe lub podłączenie do sieci ciepłowniczej. Od przyszłego roku dofinansowanie z budżetu miasta będzie można otrzymać na zakup i montaż pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych z nimi zintegrowanych lub stanowiących integralną część ogrzewania elektrycznego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opracuje lokalny program osłonowy dla najuboższych mieszkańców miasta, który obejmie możliwość uzyskania dofinansowania do zwiększonych kosztów ogrzewania, wynikających z trwałej zmiany źródła ciepła w mieszkaniach.

W walkę o czyste powietrze włącza się też Zarząd Budynków Mieszkalnych, który zapowiada zintensyfikowanie działań w zakresie podłączenia pozostałych mieszkań do centralnego ogrzewania.

Na 1426 mieszkań administrowanych przez ZBM, prawie 1300 jest podłączonych do c.o. Przyłączenie pozostałych to koszt rzędu 1,1 mln zł. – Pieniądze na to muszą się znaleźć i jeszcze w tym roku w 45 mieszkaniach wymienimy źródło ciepła – mówi prezydent. Dyrektor ZBM Janusz Odrobina podkreśla, że prace rozpoczną się po zakończeniu sezonu grzewczego. Uciepłownienie obejmie mieszkania w budynkach na Starym Mieście oraz w pojedynczych lokalach zarządzanych przez ZBM, znajdujących się budynkach wspólnot przy ulicy Olszewskiego, ul. Smoluchowskiego i ul. Pileckiego. W przyszłym roku do centralnego ogrzewania zostanie podłączonych również 45 mieszkań, a w 2020 pozostałe 47.

Kolejne inwestycje planuje Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. 

W harmonogramie inwestycyjnym spółki jest budowa i rozbudowa sieci ciepłowniczej  oraz zewnętrznej instalacji odbiorczej wraz  z przyłączami  w rejonie ulicy Kolbego, ul. Zagrodowej, ul. Unii Europejskiej, ul. Więźniów Oświęcimia i placu Słonecznego.

Ważne miejsce w przyjętym dokumencie zajmuje edukacja o zagrożeniach, wynikających z niskiej emisji i informowanie o sposobach ich likwidacji.


Oświęcimski samorząd docieplił już 10 szkół miejskich
.

Koszt tego przedsięwzięcia to ponad 6, 7 mln zł. Znaczą część pieniędzy miasto pozyskało wtedy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Termomodernizacja w najbliższych dwóch latach obejmie również przedszkola, ośrodki zdrowia, harcówkę i Środowiskowy Dom Samopomocy. Łączny koszt inwestycji to ponad 5 mln zł, z czego ponad 3 mln zł to pieniądze unijne.

Na jakość powietrza wpływa też transport.

Na ulice Oświęcimia wyjedzie 20 nowych autobusów, dofinansowanych w kwocie 18 mln zł ze środków unijnych. Spełniają one wymagania najbardziej restrykcyjnej normy emisji spalin EURO 6. Zastąpią one wysłużone i przestarzałe technologicznie pojazdy.


Od dwóch lat straż miejska prowadzi kontrole, czym mieszkańcy palą w piecach.

Osoby nie stosujące się do przepisów, spalające w domowych kotłowniach śmieci, są karane wysokimi mandatami. Akcja ma też wymiar edukacyjny. Ma nam uświadamiać, że spalanie śmieci jest nie tylko nieekonomiczne, ale przede wszystkim szkodliwe dla naszego zdrowia.

Zasady przyznawania dotacji do wymiany pieców:

http://web.um.oswiecim.pl/bip/dokumenty/pliki/103/zasadydotacji.pdf

UM Oświęcim

Poprzedni artykułNastępny artykuł

4 komentarze

  1. Panie Prezydencie potrzeba są czyny i efekty, a nie propagandowe obiecanki rodem z pana partii.

  2. Mogła Beata obiecać autostradę, to Chwierut też czyste powietrze.

  3. Wydaje mi się, że doplata do gazu będzie dla tych, którzy i tak by gazem ogrzewali.

Send this to a friend