Informacje, Kultura

OŚWIĘCIM. VIII Kwesta przy Cmentarzu Parafialnym

1 listopada 2018 r. już po raz ósmy Stowarzyszenie Miłośników Zabytków i Historii Ziemi Oświęcimskiej będzie prowadzić zbiórkę publiczną przy Cmentarzu Parafialnym w Oświęcimiu. W tym roku współorganizatorem kwesty jest Parafia pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Oświęcimiu. Celem tegorocznej zbiórki jest renowacja zabytkowej części muru cmentarza wraz z bramą (Pozwolenie nr 2018/4631/OR).

Za kwotę blisko 20 000 zł pochodzącą z kilku wcześniejszych kwest prowadzone są aktualnie prace konserwatorskie o różnym stopniu zaawansowania nad pięcioma zabytkowymi nagrobkami znajdującymi się na Cmentarzu Parafialnym w Oświęcimiu. Są to:  nagrobek rodziny Bujarowiczów i Jędrzeja Wawoka (krzyż kamienny na schodkowym postumencie, obok domu przedpogrzebowego, koszt 5166 zł brutto), nagrobek rodziny Pilarskich, Jakubców i Kruschandel wraz ze sąsiednim bliźniaczym nagrobkiem (oba przy głównym trakcie do kaplicy cmentarnej, łączny koszt 8190 zł brutto), pozioma płyta nagrobna Heleny z Frubinów Sklenarzowej (koszt 1845 zł brutto) oraz nagrobek Antoniego Słowińskiego – lekarza i burmistrza Oświęcimia (koszt 4797 zł brutto).  Prace renowacyjne prowadzi firma „Konserwacja Dzieł Sztuki Marek Wesołowski” z Krakowa, która od kilku lat realizuje prace konserwatorskie zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Zatorze.

Stowarzyszenie otacza opieką zapomniane zabytkowe grobowce, groby postaci, które wywarły znaczący wpływ na rozwój miasta Oświęcim i zapisały się w jego historii, a także niszczejące nagrobki zasługujące na uwagę ze względu na szczególne walory architektoniczne.

W tym roku organizatorzy kwesty zdecydowali się poświęcić zbiórkę na odnowę zabytkowej części muru cmentarnego wraz z bramą, które od 1986 r. są indywidualnie wpisane do Rejestru Zabytków pod nr A/465. Cmentarz parafialny w Oświęcimiu powstał na przełomie 1783 i 1784 r. po tym, jak wydany w 1777 r. przez cesarza austro-węgierskiego Edykt Nantejski zakazywał użytkowania cmentarzy wokół kościołów i nakazywał założenie nowych nekropolii. Zarówno mur jak i brama mają swoje znaczenie i symbolikę.  Brama cmentarna symbolizuje przejście pomiędzy dwoma światami – żyjących (profanum) i zmarłych (sacrum), a mur cmentarny ma te światy oddzielać. Droga przechodząca przez bramę, wiodąca do kaplicy to ostatnia droga zmarłego kończąca jego ziemską wędrówkę, zaś dla odwiedzających cmentarz są  przypomnieniem, że i oni przez tę bramę ową drogę będą kiedyś musieli przebyć. Mur ogrodzeniowy oświęcimskiego cmentarza jest datowany na 1.poł. XX w., zaś bramę cmentarną wykonał wówczas znany oświęcimski ślusarz Marian Karolus. Zły stan techniczny tych elementów sprawia, iż na ich renowację muszą zostać przeznaczone duże środki finansowe przekraczające możliwości Parafii. Organizatorzy dziękują wszystkim tym, którzy wsparli akcję w poprzednie lata i tym razem zapraszają do udziału w kweście oraz proszą o Państwa hojność.

Członkowie Stowarzyszenia podczas kwesty będą wspierani przez Harcerzy Oświęcimskiego Hufca ZHP, a także członków Rady Parafialnej Parafii pw. Wniebowzięcia N.M.P.

Kwesta będzie prowadzona  przy bramie Cmentarza Parafialnego od godz. 8:00 do ok. 19:00.

Grzegorz Mądrzycki
Prezes Stowarzyszenia Miłośników Zabytków i Historii Ziemi Oświęcimskiej

Poprzedni artykułNastępny artykuł

2 komentarze

Send this to a friend