Informacje, Kultura

OŚWIĘCIM. Uroczyste obchody Święta Policji w Małopolsce

We wtorek 18 lipca 2017 na Placu przed Oświęcimskim Centrum Kultury odbyły się wojewódzkie obchody Święta Policji z udziałem nadinsp. Heleny Michalak Zastępcy Komendanta Głównego Policji. Uroczystość honorowym patronatem objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak.
Ważnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń, medali i awansów na wyższe stopnie zasłużonym policjantom. Tegoroczne obchody Święta Policji w Małopolsce zainaugurowała uroczysta msza święta w Katedrze Wawelskiej, która odbyła się w niedzielę 16 lipca br. o godz.10.00. Mszę celebrował Krajowy Duszpasterz Policji, Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. Uroczysty apel z okazji 98. rocznicy powstania Policji odbył się o godz. 12.00 na Placu przed Oświęcimskim Centrum Kultury. Na uroczystość przybyła nadinsp. Helena Michalak Zastępca Komendanta Głównego Policji. W apelu oprócz Kierownictwa małopolskiego garnizonu, a także przełożonych odznaczanych policjantów udział wzięli Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik oraz Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska. Wśród zaproszonych byli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, prokuratur, sądów oraz innych służb mundurowych i instytucji współpracujących z Policją.
Nie zabrakło również reprezentantów czeskiej i węgierskiej Policji. Gospodarzami dzisiejszej uroczystości byli Starosta Powiatu Oświęcimskiego Zbigniew Starzec oraz Wiceprezydent Miasta Oświęcimia Andrzej Bojarski. Uczestników wojewódzkich obchodów Święta Policji powitał insp. Robert Strzelecki pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Następnie rozpoczął się najważniejszy punkt apelu – wręczenie odznaczeń, medali oraz awansów na wyższe stopnie zasłużonym policjantom. W imieniu Prezydenta RP Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik wraz z nadinsp. Heleną Michalak i insp. Robertem Strzeleckim odznaczyli Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi Medalami Za Długoletnią Służbę policjantów małopolskiego garnizonu Policji. W tym roku uhonorowanym przez Prezydenta RP Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę , z powiatu oświęcimskiego został asp. szt. Paweł Gembala – dyżurny Komisariatu Policji w Brzeszczach oraz asp. szt. Żurek Mirosław – policjant pionu kryminalnego KP Kęty. Natomiast Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa oraz utrzymania porządku publicznego przyznał Brązow ą Odznakę Zasłużony Policjant kom. Bartłomiejowi Kleszcz – Komendantowi Komisariatu Policji w Chełmku, podkom. Łukaszowi Madeja – policjantowi Wydziału Ruchu Drogowego oraz mł. asp. Mateuszowi Gracjaszowi – policjantowi pionu kryminalnego. Następnie Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Helena Michalak w asyście p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Roberta Strzeleckiego wręczyła akty mianowania na wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszom.
Z garnizonu oświęcimskiego awansowanych zostało 63 policjantów, w tym n a stopień podinspektora awansowany został Artur Patyk Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP Oświęcim. Na stopień komisarza awansowany został Grzegorz Żmudka Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego. Na stopień aspiranta sztabowego awansowanych zostało 14 policjantów, na stopień starszego aspiranta awansowanych zostało 2 policjantów. Na stopień aspiranta awansowanych zostało 10 policjantów, na stopień młodszego aspiranta awansowanych został 6 policjantów, na stopień sierżanta sztabowego awansowanych zostało 14 policjantów, na stopień starszego sierżanta awansowanych zostało 10 policjantów, na stopień sierżanta awansowanych zostało 5 policjantów.​ Kolejnym punktem uroczystości było nagrodzenie policjantów, którzy zwyciężyli w plebiscycie „Policjant Roku Małopolski 2017”, organizowanym przez „Gazetę Krakowską” wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie. Laureatem Plebiscytu, zdobywając największą liczbę głosów, został st. post. Jacek Łukasik z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Na pozostałych miejscach uplasowali się również sierż. szt. Leszek Kita, mł. asp. Andrzej Strózik, sierż. szt. Piotr Filar oraz mł. asp. Józef Zarabski. Nagrodzonym gratulacje złożyli m.in. Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Wiceprezes Oddziału Polska Press w Krakowie, wydawca „Gazety Krakowskiej” Dariusz Kołacz oraz p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Robert Strzelecki. Ponadto podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji nadinsp. Helena Michalak Zastępca Komendanta Głównego Policji oraz insp. Robert Strzelecki pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie wręczyli przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Brązowe Medale za Zasługi dla Policji dwóm przedstawicielom samorządu powiatu oświęcimskiego Andrzejowi Saternusowi Burmistrzowi Chełmka oraz Jerzemu Mieszczakowi Wójtowi Gminy Osiek. W trakcie uroczystości Komendant Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie płk. Sebastian Kalisz uhonorował pamiątkowymi odznakami Oddziału Żandarmerii Wojskowej – p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Roberta Strzeleckiego oraz Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Pawła Dzierżaka. Na zakończenie uroczystości przemówił Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, który podziękował policjantom za pełną oddania służbę oraz odczytał list skierowany do uczestników uroczystości przez Prezesa Rady Ministrów RP Beatę Szydło. Kolejno głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Robert Nowakowski, który odczytał list od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka. Następnie życzenia małopolskim policjantom złożyła nadinsp. Helena Michalak Zastępca Komendanta Głównego Policji, jak również Starosta Powiatu Oświęcimskiego Zbigniew Starzec, gospodarz uroczystości. Następnie Starosta na ręce insp. Roberta Chowańca Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu w imieniu Rady Powiatu złożył symboliczny czek na kwotę 90 tys. zł, które przeznaczone zostaną na zakup nowego radiowozu – furgonu oznakowanego dla oświęcimskiej Policji, druga połowa kwoty zostanie sfinansowana ze środków Policji. Uroczystość przez Oświęcimskim Centrum Kultury uświetniła defilada policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Krakowie oraz występ orkiestry reprezentacyjnej z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
Obchody wojewódzkiego Święta Policji cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Oświęcimia, którzy przybyli na tą uroczystość. Goście mieli okazję odwiedzić namioty z ekspozycjami – sprzętem policyjnym oraz materiałami edukacyjnymi.
KWP Kraków/KPP Oświęcim
Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend