Informacje

OŚWIĘCIM. Uroczysta Sesja Rady Miasta kadencji 2018-2023

Uroczysta sesja Rady Miasta inaugurująca VIII kadencję odbyła się 19 listopada 2018 r. Podczas wydarzenia nowo wybrani radni złożyli ślubowanie i odebrali zaświadczenia o wyborze na radnego. Następnie wybrali przewodniczącego rady, którym został Piotr Hertig, a także jego zastępcę – Ireneusza Góralczyka. Zdecydowano też o składzie sześciu komisji stałych i wyłoniono przewodniczących. Pracami komisji budżetu i rozwoju miasta będzie kierował Michał Homa, komisji rewizyjnej Jacek Stoch, a ochrony zdrowia, środowiska i opieki społecznej Andrzej Jakubowski. Funkcję przewodniczącego komisji prawa, bezpieczeństwa i porządku publicznego obejmie Agnieszka Komendera, a kultury oświaty, sportu i rekreacji Maria Pędrak. Przewodniczącym nowej komisji skarg, wniosków i petycji został Paweł Warchoł.

Kolejnym punktem sesji było wręczenie zaświadczenia Januszowi Chwierutowi o wyborze na Prezydenta Miasta Oświęcimia i złożenie ślubowania. Prezydent podziękował za otrzymane od wyborców zaufanie i złożył gratulacje radnym. Skierował też specjalne podziękowania dla Marii Pędrak za siedem lat współpracy na stanowisku zastępcy prezydenta. W swoim expose przedstawił najbliższe plany i zamierzenia.

Do najważniejszych zaliczył budownictwo mieszkaniowe nie tylko komunalne, ale też tworzenie dobrych warunków do rozwoju budownictwa deweloperskiego i indywidualnego. Wśród nich jest strefa gospodarcza, rozwój turystyki czy wykorzystanie kolei jako ważnego środka komunikacji. Zapowiedział też kontynuację projektów w ramach Oświęcimskiej Przestrzeni Spotkań czy kolejnego etapu parku na Zasolu. Podkreślił, że miasto powinno zyskać lepsze połączenie komunikacyjne. – W jakimś stopniu tę sytuację poprawiła obwodnica północna, a teraz bardzo ważnym projektem jest budowa drogi S 1 wraz z obwodnicą Oświęcimia. Miejmy nadzieję, że za 5 lat, w 2023 roku, tą drogą i obwodnicą pojedziemy. Jest to zadanie rządowe, a my aktywnie uczestniczymy w tym przedsięwzięciu – mówił. Dodał, że w planie jest przebudowa wielu dróg w mieście, ale też budowa nowych. – Myślimy też o żłobku na osiedlu Stare Stawy i schronisku dla zwierząt przy ul. Nadwiślańskiej – wymieniał prezydent. Podkreślił, że dużą wagę przykłada do pozyskania pieniędzy zewnętrznych, które dynamizują rozwój Oświęcimia. Mówił też, że miasto będzie się starać o kolejny etap Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. W kontekście wielu prowadzonych inwestycji zauważył, że konieczne będzie zachowanie równowagi pomiędzy bieżącym funkcjonowaniem miasta, a inwestowaniem. Sporym wyzwaniem będzie też konieczność zmian w oświacie, w związku z zakończeniem w roku przyszłym edukacji w klasach gimnazjalnych. Zaznaczył też, że w działaniu miasta bardzo ważne jest, aby podejmować decyzje wspólnie z mieszkańcami i dla mieszkańców. Dziękował też za pracę współpracownikom. Odniósł się również do współpracy z radą. –Deklaruję gotowość do współpracy ze wszystkimi, którym na sercu leży dobro Oświęcimia – zakończył.

Radę Miasta VIII kadencji tworzą: Paweł Warchoł ( KKW Platforma Nowoczesna. Koalicja Obywatelska), Krzysztof Kuczek ( KW Prawo i Sprawiedliwość ), Michał Chrzan (KW Prawo i Sprawiedliwość ), Mariola Madej ( KWW KOS 2018), Michał Homa (KWW Janusza Chwieruta Koalicja Obywatelska), Maria Pędrak (KWW Janusza Chwieruta Koalicja Obywatelska), Jacek Stoch (KKW Platforma Nowoczesna. Koalicja Obywatelska), Waldemar Łoziński ( KW Prawo i Sprawiedliwość ), Jakub Przewoźnik ( ( KW Prawo i Sprawiedliwość ), Bożena Godawa ( KW Prawo i Sprawiedliwość ), Agnieszka Komendera ( KWW KOS 2018 ), Barbara Pamuła (KWW Janusza Chwieruta Koalicja Obywatelska), Zygmunt Osoba ((KWW Janusza Chwieruta Koalicja Obywatelska), Ireneusz Góralczyk (KWW Janusza Chwieruta Koalicja Obywatelska), Piotr Hertig ( KKW Platforma Nowoczesna. Koalicja Obywatelska), Andrzej Jakubowski ( KKW Platforma Nowoczesna. Koalicja Obywatelska), Zbigniew Starzec ( KW Prawo i Sprawiedliwość), Stanisław Biernat ( KW Prawo i Sprawiedliwość ), Jan Adamaszek (KWW Porozumienie dla Oświęcimia), Tadeusz Hoła ( KWW Janusza Chwieruta Koalicja Obywatelska) i Dariusz Grygoruk ( KWW Janusza Chwieruta Koalicja Obywatelska).

UM Oświęcim

Poprzedni artykułNastępny artykuł

3 komentarze

  1. @Starostawski
    20 listopada 2018 o 22:51
    Czym Oświęcim sobie zawinił, że znowu ma takiego przewodniczącego.

    Panie, odrobinę szacunku, to przecież były dyrektor biura poselskiego posła Grasia, tego ciceia co u niemca robił

Send this to a friend