Informacje

OŚWIĘCIM. Stowarzyszenie „Promyk” z dotacją od PFRON-u

Oddział Małopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podpisał umowy dotyczące dofinansowania stowarzyszeń pracujących na rzecz osób z niepełnosprawnością. Wśród beneficjentów konkursu znajduje się Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk” z Oświęcimia. Na dofinansowanie działalności placówka otrzyma ponad 350 tys. zł. Oficjalne podpisanie umowy odbyło się 8 maja w małopolskiej siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

– Powiat oświęcimski jest bardzo ważnym miejscem na mapie Małopolski, bowiem pierwsze umowy o stabilnym zatrudnieniu osób z niepełnosprawnością podpisywaliśmy – o czym decydował w pierwszej kolejności samorząd – właśnie z powiatem oświęcimskim. Jesteście Państwo doskonałym wzorem do naśladowania dla pozostałych, bowiem w ślad za wami poszły inne samorządy – mówiła podczas spotkania Marta Mordarska, dyrektor Oddziału Małopolskiego PFRON i dodała. – To pokazuje, że wsparcie osób niepełnosprawnych na waszym terenie jest niezmiernie istotne i organizowane jest w sposób kompleksowy.

Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk” prowadzi bezpłatną rehabilitację zdrowotną i społeczną dla swoich podopiecznych. Podopieczni to osoby między 4 a 38 rokiem życia, u których zdiagnozowano niepełnosprawność umysłową lub ruchową. Dzięki funkcjonowaniu placówki (w zeszłym roku obchodziła 25-lecie działalności) osoby niepełnosprawne nie spędzają całego wolnego czasu w domu, a korzystając z proponowanych przez stowarzyszenie form wsparcia, włączają się i uczestniczą w życiu społecznym. Obecnie podopiecznymi stowarzyszenia jest 85 niepełnosprawnych – zarówno dzieci jak i młodzież.

Podczas spotkania wicestarosta Jarosław Jurzak podkreślał, że Powiat Oświęcimski współpracuje ze Stowarzyszeniem już od dłuższego czasu, a placówka zawsze może liczyć na wsparcie Zarządu Powiatu.

Na zdjęciu: wicestarosta Jarosław Jurzak, dyrektor Oddziału Małopolskiego PFRON Marta Mordarska, prezes Zarządu Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk” z Oświęcimia Beata Kmiecik oraz wiceprezes Zarządu Danuta Bruzd.

– Z „Promykiem” współpracujemy od lat, były sytuacje, podczas których właśnie wsparcie z Powiatu ratowało funkcjonowanie tej placówki. Samo Stowarzyszeniem nie wypracowuje bowiem żadnych dochodów. Dlatego takie wsparcie finansowe z PFRON-u pozwoli w chwili obecnej na bardzo dobre funkcjonowanie placówki. Działania oparte na wolontariackiej pracy powodują, że dla części rodziców i dzieci, które są objęte tym wsparciem stwarza się godne warunki rozwoju. Cieszę się, że akurat do tego Stowarzyszenia trafiły środki – mówił wicestarosta.

Stowarzyszenie prowadzi rehabilitację zdrowotną i społeczną oraz obejmuje wsparciem terapeutycznym niepełnosprawne dzieci i młodzież z terenu całego powiatu oświęcimskiego. W siedzibie stowarzyszenia znajduje się Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny, który założyło i prowadzi Stowarzyszenie.

– Bez tej dotacji nasze Stowarzyszenie nie byłoby w stanie funkcjonować na dotychczasowym poziomie. Jest to ogromna kwota, która zabezpiecza podstawowe potrzeby naszych podopiecznych, czyli głównie wydatki związane z rehabilitacją ruchową. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie się układać tak jak do tej pory. Osób z niepełnosprawnością przybywa, liczą one na nasze wsparcie i profesjonalną pomoc – podkreślała Beata Kmiecik, prezes Zarządu Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk” z Oświęcimia.

Należy dodać, że w ramach konkursu pn.: „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym” Małopolski PFRON podpisze 69 takich umów na łączną kwotę ponad 20 mln złotych.

NM Powiat Oświęcimski

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend