Informacje

OŚWIĘCIM. Stowarzyszenie „Promyk” z dotacją od PFRON-u

Oddział Małopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podpisał umowy dotyczące dofinansowania stowarzyszeń pracujących na rzecz osób z niepełnosprawnością. Wśród beneficjentów konkursu znajduje się Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk” z Oświęcimia. Na dofinansowanie działalności placówka otrzyma ponad 350 tys. zł. Oficjalne podpisanie umowy odbyło się 8 maja w małopolskiej siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

– Powiat oświęcimski jest bardzo ważnym miejscem na mapie Małopolski, bowiem pierwsze umowy o stabilnym zatrudnieniu osób z niepełnosprawnością podpisywaliśmy – o czym decydował w pierwszej kolejności samorząd – właśnie z powiatem oświęcimskim. Jesteście Państwo doskonałym wzorem do naśladowania dla pozostałych, bowiem w ślad za wami poszły inne samorządy – mówiła podczas spotkania Marta Mordarska, dyrektor Oddziału Małopolskiego PFRON i dodała. – To pokazuje, że wsparcie osób niepełnosprawnych na waszym terenie jest niezmiernie istotne i organizowane jest w sposób kompleksowy.

Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk” prowadzi bezpłatną rehabilitację zdrowotną i społeczną dla swoich podopiecznych. Podopieczni to osoby między 4 a 38 rokiem życia, u których zdiagnozowano niepełnosprawność umysłową lub ruchową. Dzięki funkcjonowaniu placówki (w zeszłym roku obchodziła 25-lecie działalności) osoby niepełnosprawne nie spędzają całego wolnego czasu w domu, a korzystając z proponowanych przez stowarzyszenie form wsparcia, włączają się i uczestniczą w życiu społecznym. Obecnie podopiecznymi stowarzyszenia jest 85 niepełnosprawnych – zarówno dzieci jak i młodzież.

Podczas spotkania wicestarosta Jarosław Jurzak podkreślał, że Powiat Oświęcimski współpracuje ze Stowarzyszeniem już od dłuższego czasu, a placówka zawsze może liczyć na wsparcie Zarządu Powiatu.

Na zdjęciu: wicestarosta Jarosław Jurzak, dyrektor Oddziału Małopolskiego PFRON Marta Mordarska, prezes Zarządu Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk” z Oświęcimia Beata Kmiecik oraz wiceprezes Zarządu Danuta Bruzd.

– Z „Promykiem” współpracujemy od lat, były sytuacje, podczas których właśnie wsparcie z Powiatu ratowało funkcjonowanie tej placówki. Samo Stowarzyszeniem nie wypracowuje bowiem żadnych dochodów. Dlatego takie wsparcie finansowe z PFRON-u pozwoli w chwili obecnej na bardzo dobre funkcjonowanie placówki. Działania oparte na wolontariackiej pracy powodują, że dla części rodziców i dzieci, które są objęte tym wsparciem stwarza się godne warunki rozwoju. Cieszę się, że akurat do tego Stowarzyszenia trafiły środki – mówił wicestarosta.

Stowarzyszenie prowadzi rehabilitację zdrowotną i społeczną oraz obejmuje wsparciem terapeutycznym niepełnosprawne dzieci i młodzież z terenu całego powiatu oświęcimskiego. W siedzibie stowarzyszenia znajduje się Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny, który założyło i prowadzi Stowarzyszenie.

– Bez tej dotacji nasze Stowarzyszenie nie byłoby w stanie funkcjonować na dotychczasowym poziomie. Jest to ogromna kwota, która zabezpiecza podstawowe potrzeby naszych podopiecznych, czyli głównie wydatki związane z rehabilitacją ruchową. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie się układać tak jak do tej pory. Osób z niepełnosprawnością przybywa, liczą one na nasze wsparcie i profesjonalną pomoc – podkreślała Beata Kmiecik, prezes Zarządu Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk” z Oświęcimia.

Należy dodać, że w ramach konkursu pn.: „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym” Małopolski PFRON podpisze 69 takich umów na łączną kwotę ponad 20 mln złotych.

NM Powiat Oświęcimski

Poprzedni artykułNastępny artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Send this to a friend