Informacje, Kultura

OŚWIĘCIM. PWSZ Uczelnią Liderów 2018

Już po raz kolejny Komisja  Programu Certyfikacji  Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów-2018” zadecydowała, aby przyznać Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego certyfikat „Uczelnia Liderów”.

Podczas uroczystej Gali Finałowej, która odbyła się 28 czerwca 2018 r. w Sali Rudniewa Pałacu Kultury i Nauki  w Warszawie Pani Prorektor ds. studentów dr n. o zdr. Sonia Grychtoł odebrała  certyfikat „Uczelnia Liderów 2018” oraz wyróżnienie specjalne „Aurea Praxis”  dla JM Rektora naszej Uczelni prof. zw. dr hab. Witolda Stankowskiego  za  wykazywanie się  szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju i promowania w uczelni idei edukacji dla rynku pracy oraz praktyki gospodarczej.

-Otrzymanie tytułu Uczelnia Liderów 2018 to dla nas wielkie wyróżnienie, a zarazem potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia na oferowanych przez nas kierunkach studiów. Pozytywna opinia Komisji Certyfikacyjnej pokazuje, że dzięki podejmowanym działaniom, kształcimy zgodnie z oczekiwaniami otoczenia gospodarczego oraz  wyposażamy absolwentów w umiejętności i kompetencje pożądane na rynku pracy – mówią na oświęcimskiej Uczelni.

Pozytywny wynik certyfikacji to efekt najwyższej oceny dla nowatorskich działań programowych i organizacyjnych wyróżnionych uczelni bądź wydziałów, ukierunkowanych na kształcenie zgodne z oczekiwaniami pracodawców, wyposażanie absolwentów w unikatowe umiejętności i kompetencje oraz budowanie wielokierunkowych i efektywnych relacji z otoczeniem zewnętrznym, w tym zwłaszcza z otoczeniem gospodarczym – zaznacza Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

PWSZ

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend