Informacje

OŚWIĘCIM. Program osłonowy dla najuboższych mieszkańców

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował lokalny program osłonowy dla najuboższych mieszkańców miasta, który obejmie możliwość uzyskania dofinansowania do zwiększonych kosztów ogrzewania, wynikających z trwałej zmiany źródła ciepła w mieszkaniach. Chodzi  o jeden z systemów ekologicznych takich jak: ogrzewanie elektryczne, gazowe, olejowe bądź polegające na podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Program obowiązuje od 1 października 208 r.  do 31 marca 2023 roku.  Lokalny program osłonowy został przyjęty uchwałą Rady Miasta w sierpniu tego roku. Jest jednym z wielu działań miasta w zakresie ograniczenia niskiej emisji w Oświęcimiu. Wnioski o pomoc w ramach programu na pierwszy kwartał w bieżącym okresie grzewczym (kwartał A) można składać w okresie od 1 października do 31 października, natomiast na drugi kwartał w bieżącym okresie grzewczym (kwartał B) od 2 stycznia do 31 stycznia 2019 r.  

– Program będzie obowiązywał do  31 marca 2023 r., a jego celem jest zniwelowanie skali dwóch ważnych problemów. Z jednej strony ma prowadzić do ograniczenia ubóstwa poprzez udzielenie wsparcia najuboższym mieszkańcom miasta ponoszącym zwiększone koszty grzewcze lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania, a z drugiej strony ma zachęcać kolejnych mieszkańców do zmiany dotychczasowego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ekologicznych takich jak: ogrzewanie elektryczne, gazowe, olejowe czy podłączenie do c.o, tym samym przyczyniając się do ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Oświęcim – wyjaśniają pracownicy MOPS.
O wsparcie w ramach programu mogą ubiegać się osoby, które faktycznie zamieszkiwały i zamieszkują w lokalu mieszkalnym, w którym dokonano trwałej zmiany systemu ogrzewania nie wcześniej niż 25 lutego 2015 r. Ponadto osoby te muszą ponosić koszty związane z ogrzewaniem lokalu mieszkalnego, który zamieszkują oraz spełniać kryterium dochodowe. – Aby zwiększyć krąg osób uprawnionych do skorzystania z proponowanego wsparcia, w uchwale wprowadzającej program, podwyższono kryterium dochodowe do 150 proc. aktualnej wysokości kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej – podkreślają pracownicy socjalni. Od 1 października 2018 r. kryterium to kształtuje się na poziomie:
– 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej, podwyższone do 150 proc. wynosi 1051,50 zł,
– 528 zł dla osoby w rodzinie, podwyższone do 150 proc. wynosi 792 zł.
W przypadku osób czy rodzin, których dochód nie przekracza 100 proc. aktualnej wysokości kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, maksymalna wysokość wsparcia w ramach programu może być udzielona do kwoty 500 zł na kwartał w okresie grzewczym. Natomiast w przypadku, gdy dochód jest wyższy niż 100 proc. aktualnej wysokości kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, ale nie przekracza 150 proc. tego kryterium, wsparcie może być udzielone do kwoty 300 zł na kwartał w okresie grzewczym.
Wnioski o pomoc w ramach programu na pierwszy kwartał w bieżącym okresie grzewczym (kwartał A) można składać w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października b.r., natomiast na drugi kwartał w bieżącym okresie grzewczym (kwartał B) od dnia 2 stycznia do dnia 31 stycznia 2019 r.
Dodatkowych informacji na temat programu udzielają pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu prowadzący postępowanie w sprawie uzyskania wsparcia w ramach programu.

UM Oświęcim

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend