Kultura

OŚWIĘCIM. Prezydent otrzymał absolutorium

Podczas czerwcowej sesji Rady Miasta prezydent Oświęcimia przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2018 rok. Radni przyjęli ten dokument udzielając tym samym prezydentowi Januszowi Chwierutowi absolutorium za ubiegły rok. Za było 16 radnych, 4 wstrzymało się od głosowania. Pozytywną opinię o ubiegłorocznym budżecie przedstawiła Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna Rady Miasta. – Zawsze otrzymane absolutorium jest dowodem dla nas wszystkich, pracujących w samorządzie miejskim, że dobrze wykonaliśmy swoją pracę. Rok 2018  był dobrym rokiem, chociaż natrafiliśmy na pewne trudności, jak oświata, gdzie wydaliśmy więcej niż zakładaliśmy. Dlatego musieliśmy ograniczyć inne wydatki. Staraliśmy się też wykonać wszystkie elementy zapewniające sprawne funkcjonowanie miasta, które są ważne dla naszych mieszkańców. Osiągnęliśmy równowagę pomiędzy bieżącymi wydatkami, inwestycjami i organizacją ciekawych wydarzeń – ocenia prezydent Janusz Chwierut.

Jak mówi miernikiem kondycji miasta są inwestycje. A te w minionym roku były na wysokim poziomie. – Udało się nam pozyskać prawie 16 mln zł z pieniędzy zewnętrznych, w tym unijnych, co zdecydowanie zwiększyło nam możliwości inwestycyjne. Przypomnę, że na inwestycje wydaliśmy 43,6 mln zł – mówi. Odniósł się też do zadłużenia miasta. – Nasze zadłużenie jest na średnim poziomie. Jeśli pojawiają się możliwości pozyskania pieniędzy zewnętrznych, to zawsze warto po nie sięgnąć, bo one wspomagają i przyśpieszają nasz rozwój. Dzięki temu możemy więcej zrobić w naszym mieście, a tych obszarów, które wymagają doinwestowania jest jeszcze sporo. Oczywiście każdy nowy projekt jest analizowany pod kątem korzyści i ryzyka, jakie niesie dla finansów miasta – wyjaśnia prezydent. – Dzisiaj widać, że nasza polityka kontrolowanego zadłużenia przynosi efekty – zaznacza. Podkreśla też, że Oświęcim zmienia nie tylko samorząd, ale też mieszkańcy. – Myślę, że wszyscy jesteśmy z naszego miasta dumni.

Dochody miasta w 2018 roku osiągnęły ponad 200 mln zł, a wydatki ponad 216 mln zł. Deficyt budżetu wynosił ponad 16 mln zł. W ubiegłym roku wykonano w mieście wiele inwestycji na kwotę ponad 43,6 mln złotych.

Wśród nich były inwestycje w infrastrukturę sportową, jak budowa hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 8. Mieszkańcy osiedla Zasole zyskali Osiedlowy Domu Kultury. Na Kamieńcu urządzono Park Pojednania Narodów. Na wzgórzu zamkowym prowadzono prace związane z jego zabezpieczeniem i rozpoczęto przygotowania do przebudowy tuneli dla zwiedzających. Przychodnie zdrowia, przedszkole, Środowiskowy Dom Samopomocy docieplono i odnowiono elewację. Rozpoczęła się budowa węzła przesiadkowego typu Park and Ride i przebudowa ul. Garbarskiej i Krętej. Wyremontowano ulice Jagiełły – od ulicy Św. Jana Bosko do ul. Przecznej, Kusocińskiego, Św. Barbary i 11 Listopada oraz część Zagrodowej.

Ponadto miasto współfinansowało przebudowę dróg powiatowych: Orłowskiego, Dąbrowskiego

Najważniejsze wydatki budżetu

W 2018 roku na transport i łączność wydano ponad 28 mln zł, tj. ok. 13 proc. wydatków, jako rekompensatę do lokalnego transportu zbiorowego na dotacje dla Starostwa Powiatowego na współfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych oraz remonty i modernizacje placów, dróg gminnych i wewnętrznych.

Ponad 11 mln zł, tj. ponad 5 proc. wydatków przeznaczono na zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz zasobami mieszkaniowymi.

Ponad 16 mln zł, tj. około 7 proc. wydatków to koszty wiązane z utrzymaniem Urzędu Miasta, Rady Miasta, rad osiedli oraz na promocję miasta.

Na pomoc społeczną wydano ponad 15 mln zł, tj. ponad 7 proc. wydatków. Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono ponad 1, 5 mln zł. Wydatki w ramach Programu Rodzina 500+ , świadczenia rodzinne, wydawanie Karty Dużej Rodziny wynosiły ponad 28 mln zł, tj. około 13 proc. wydatków.

Na utrzymanie w mieście kanalizacji opadowej, czystości i zieleni oraz na oświetlenie ulic, placów i dróg wydano ponad 16 mln zł, tj. około 7 proc. wydatków. W tym uwzględniono również funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na kwotę ponad 6,9 mln zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym dotacje dla instytucji kultury, pochłonęła blisko 16 mln zł, tj. około 7 proc. wydatków, a na sport w tym utrzymanie obiektów sportowych przeznaczono ponad 20 mln zł, tj. ponad 9 proc wydatków.

Największą pozycję wśród wydatków od lat stanowi oświata

W ubiegłym roku było to ponad 52 mln zł, tj. około 24 proc. wydatków. Obok finansowania działalności bieżącej wykonano również szereg prac remontowych w miejskich szkołach i przedszkolach.

W 2018 roku subwencja oświatowa otrzymana z Ministerstwa Edukacji Narodowej wyniosła 22,78 mln zł i tylko w 43 proc. pokryła wydatki poniesione na utrzymanie oświaty w mieście.

UM Oświęcim

Poprzedni artykułNastępny artykuł

2 komentarze

Send this to a friend