Informacje

OŚWIĘCIM. Pomóż w stworzeniu strategii rozwoju turystyki

Na podstawie uchwały Nr XI/195/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 02.07. 2018r konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Turystyki dla Miasta Oświęcim na lata 2018-2030″.

1. Przeprowadzenie konsultacji w sprawie, o której mowa w pkt. 1 ma na celu zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców Oświęcimia w sprawie projektu “Strategia Rozwoju Turystyki dla Miasta Oświęcim na lata 2018-2030”.
2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 02.07.2018 do 31.07.2018.
3. Projekty uchwał umieszczone zostaną na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim https://oswiecim.pl/ oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim.
4. Uwagi składane są na formularzu stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 0050.115.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu “Strategii Rozwoju Turystyki dla Miasta Oświęcim na lata 2018-2030” dostępnym:
– na stronie internetowej https://oswiecim.pl/,
– do pobrania w Urzędzie Miasta Oświęcim,ul. Zaborska 2 , 32-600 Oświęcim, Wydział Promocji Miasta pokój nr. 47.

Ogłoszenie konsultacji

Formularz do uwag

Projekt Strategii Rozwoju Turystyki

Zał Nr 1 Zadania Do Celów Strategicznych

Zał Nr 2 Diagnoza Strategiczna Turystyki W Oświęcimiu

Poprzedni artykułNastępny artykuł

11 komentarzy

  1. Nowy Sącz za 50 mln zł buduje nowy most !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  2. W stosunku do wcześniejszych dokumentów: web.um.oswiecim.pl/bip/dokumenty/pliki/14/2465.pdf i web.um.oswiecim.pl/strategia-uwagi/strategia_rozwoju_miasta_oswiecim_na_lata_2014-2020.pdf jest znaczny postęp.

  3. Zapraszamy turystów zwłaszcza do bliższego przyjrzenia się kamienicy na rogu Dąbrowskiego i Placu Kościuszki (oczywiście hełmy chroniące przed kawałkami odpadającego tynku wymagane). Turyści chętnie też zobaczą oświęcimskie stare miasto wieczorem, gdzie okna na piętrach kamienic są ciemne – nikt tam już prawie nie mieszka, a domy popadają w ruinę.

  4. Miasto nie jest miastem słabym

  5. Firma która opracowała ten dokument miała płacone od ilości użytych słów!

  6. Chodzi o to aby ukryć najważniejszą inwestycję jaką jest budowa Mostu Duchów za blisko 40 mln zł. Swoją drogą, miasta jest już zadłużone na 60 mln zł, więc prezydent Chwierut gra va bank.

  7. Ja tego nie czytałem,za ciężkie.Nie mniej,nasze miasto potrzebuje spójnej strategii działań,bo ,jakby na to nie patrzeć,nasze miasto,ma potencjał…

  8. Osiemdziesiąt siedem stron bełkotu. Wynajęto firmę. Ciekawe ile to kosztowało?

  9. Wymiękłem przy „Kreacji zestawu komplementarnych produktów turystycznych”. Jeśli Chwierut rzeczywiście chce, żeby przeczytali to mieszkańcy, konieczne jest tłumaczenie na pół strony – o co chodzi.

Send this to a friend