Informacje

OŚWIĘCIM. Podwyżka cen za wywóz śmieci

Od nowego roku zapłacimy więcej za odpady. Uchwała określająca nowe stawki opłat została przyjęta na październikowej sesji Rady Miasta. Podwyżka będzie spora, bo za odpady segregowane zapłacimy 22 zł od osoby na miesiąc, a za niesegregowane – aż 44 zł. Powodów wzrostu opłat jest kilka. Jednym z nich jest ustawowe nałożenie dodatkowych obowiązków na odbiorców odpadów i podmioty je składujące. Dla oświęcimskiego Składowiska Odpadów Komunalnych te decyzje niosą nowe koszty. Tak jak wzrost opłaty środowiskowej, ustalanej przez Ministra Środowiska, a pobieranej przez urząd marszałkowski za składowanie odpadów na składowisku. W tym roku wynosi ona 170 zł za tonę, a w roku przyszłym będzie już na poziomie 270 zł. Do tego dochodzi zakaz składowania frakcji wysokokalorycznej, wysortowanej ze strumienia odpadów komunalnych zmieszanych na składowiskach odpadów. Konieczny jest więc ich odbiór przez uprawnione firmy. Z tym są jednak spore problemy, bo tych odpadów jest dużo. A koszty ich odbioru bardzo wysokie. – Na rynku są bardzo duże ilości tych odpadów, a instalacje, które je spalają są niewydolne. W skali całego kraju ta frakcja to blisko 5 mln ton, a możliwości jej zagospodarowania to 1,5 mln ton – mówi prezes Składowiska Odpadów Komunalnych Adam Byrdziak. Wyjaśnia też, że odbiór odpadów w 2018 roku kosztował 250 zł za tonę, w 2019 roku – 340 zł za tonę, a w roku przyszłym planowane jest 440 zł za tonę. Spółka ma również problemy z zagospodarowaniem frakcji odpadów wysokokalorycznych. – Czterokrotnie ogłaszaliśmy przetarg na ich odbiór i nikt do niego nie przystąpił. A mamy ich kilkanaście tysięcy ton i stanowią one blisko 40 proc. wszystkich odpadów, które pozostały po wysortowaniu – podkreśla. Mówi też, że brak stabilizacji na rynku surowców wtórnych powoduje konieczność ponoszenia coraz wyższych kosztów związanych z ich odbiorem. Innym jest wzrost cen energii, płacy minimalnej i konieczność dostosowania składowisk do wymogów prawnych przez m. in. monitoring, przepisy przeciwpożarowe czy krótszy okresu magazynowania odpadów z 3 lat do 1 roku. – Podwyżka jest efektem zewnętrznych decyzji i obecnej rządowej polityki odpadowej. Dlatego utrzymanie dotychczasowej stawki za odbiór odpadów nie jest możliwe – wyjaśnia Andrzej Bojarski, zastępca prezydenta Oświęcimia. – Wzrost opłat za gospodarowanie odpadami to kwestia, z którą mierzą się w tej chwili wszystkie samorządy w Polsce – dodaje.
System odbierania odpadów musi się bilansować

Andrzej Bojarski podkreśla też, że miasto nie zarabia na odpadach. Ustawa o utrzymaniu czystości porządku w gminach wyraźnie określa, że koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi powinny być w całości pokrywane z opłat za gospodarowanie odpadami, które wnoszą mieszkańcy. Na system gospodarki odpadami komunalnymi składają się koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu i edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Jak zauważa zastępca prezydenta Andrzej Bojarski w mieście maleje liczba osób, które złożyły deklaracje. Jednak ilość odpadów wzrasta. I przytacza dane: 2014 rok – ponad 13,55 tys. ton, a 2019 rok to już 15,562 tys. ton. – To co przerasta nasze wyobrażenie to ogromny wzrost ilości odpadów wielkogabarytowych. Tylko w tym roku będzie ich ponad tysiąc ton, podczas gdy w 2014 roku były tylko 83 tony – mówi Andrzej Bojarski. – To ponad 10-krotny wzrost w skali ostatnich 5 lat – kończy.
Wprowadzone przez ustawodawcę zmiany wymagają złożenia przez mieszkańców ponownej deklaracji. Nowe druki zostaną dostarczone w grudniu. Konieczne będzie ich wypełnienie i przesłanie do urzędu do końca roku.

Z Kartą Dużej Rodziny taniej
Nieco mniej za odbiór odpadów zapłacą osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny. Stawka opłaty wynosi 17 zł miesięcznie za osobę. Dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpad w kompostowniku przydomowym przysługuje zwolnienie w wysokości 5 zł miesięcznie na nieruchomość.

Zmiany obejmują również przedsiębiorców
Ich nieruchomości zostały wyłączone z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dlatego są oni zobowiązani do zawarcia indywidualnych umów cywilnoprawnych z podmiotem odbierającym odpady komunalne, który jest wpisany do Rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Oświęcim. Rejestr jest dostępny na stronie internetowej www.um.oswiecim.pl zakładka ochrona środowiska/gospodarka odpadami komunalnymi.
W Oświęcimiu obowiązuje selektywna zbiórka odpadów komunalnych. Każdy właściciel winien wyposażyć nieruchomość w pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych. Od 1 stycznia 2020 r. nie będzie możliwości korzystania przez przedsiębiorców z istniejących altanach śmietnikowych. Pojemniki znajdujące się w altanach śmietnikowych będą przeznaczone wyłącznie dla osób fizycznych zamieszkałych w mieście.
Zgodnie z zapisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę, odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Kserokopię/scan umowy należy dostarczyć do Urzędu Miasta Oświęcim Wydział Gospodarki Miejskiej lub przesłać na adres email: aleksandra.kowalczyk@um.oswiecim.pl, niezwłocznie po jej zawarciu w celu prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
W przypadku pytań i wątpliwości osobą do kontaktu ze strony Urzędu Miasta Oświęcim jest Sylwia Stachura tel. 33 8429130.

UM Oświęcim

Poprzedni artykułNastępny artykuł

53 komentarze

 1. Zastanawia mnie dlaczego gminy dowożące śmieci na składowisko regionalne do Oświęcimia nawet po 20 km mają uchwalone stawki po 20 zł od osoby za segregowane. 2 złote różnicy to 10%. Czyżby wyższe koszty transportu miały „zbawienny” wpływ na ostateczną wartość stawki? Mało tego, czy zbieranie śmieci z zabudowy miejskiej nie obniża tych kosztów? Może ja źle myślę ale ile paliwa trzeba spalić gdy samochód odbiera śmieci z 4-5 wiat śmietnikowych wybudowanych dla potrzeb 500-600 mieszkań a ile by odebrać śmieci indywidualnie z 500-600 prywatnych nieruchomości a głównie taką zabudowę mają gminy ościenne. Może państwo radni zapytają o szczegółowe kalkulacje kogo trzeba w ramach interpelacji

 2. Z matematycznego i logicznego myślenia wynika, że 3 osobowa rodzina przez 4 miesiące „wyprodukuje” tonę śmieci( 22*3*4-13*3*4) = 108 zł podwyżki czyli planowe 440 zł w przyszłym roku – 340 w obecnym.

 3. I kto tu kłamie? Hotin mówi prawdę.. Jak widać w rzeczywistości subwencja oświatowa jest za pisu większa o 78 trylionów tryilionów trylionów złotych.

 4. Czas oczekiwania na wolny termin do przyszpitalnej pracowni fizjoterapeutycznej w Olkuszu wynosi 282 dni! Pacjenci, którzy zgłoszą się ze skierowaniem w listopadzie br. rejestrowani będą na lipiec 2021 roku. Podobnie sytuacja wygląda w Oświęcimiu i Wadowicach. Jeszcze dłużej trzeba czekać w Chrzanowie. Tam zapisy są już prowadzone na koniec sierpnia i początek września 2021 roku.
  Od pół roku nawet do ponad roku trzeba czekać w kolejce do kardiologów. Najszybszym terminem na wizytę dysponuje przyszpitalna poradnia w Olkuszu. Zapisy prowadzone są na czerwiec 2020 roku. Nieco dłużej, bo do września trzeba czekać w Chrzanowie.
  Z kolei w Oświęcimiu kończą się już wolne terminy na grudzień 2020, zostało kilka ostatnich miejsc. Najdłużej, bo aż do lutego 2021 roku, a więc ponad rok, trzeba czekać na wizytę w poradni w Wadowicach.

 5. Z niewiadomych powodów rząd traktuje samorząd jak studnię bez dna, z której można wyczarować dodatkowe pieniądze. Bo jeśli brakuje pieniędzy na oświatę i podwyżkę płac dla nauczycieli, co obiecał rząd, to samorząd ma dorzucić ze „swoich”. Program Mieszkanie+ nie bardzo idzie, bo zdaniem polityków władzy centralnej to samorząd nie zaangażował się finansowo na odpowiednim poziomie. Według rządu PiS 6 mld zł ubytków w lokalnych budżetach w efekcie reformy PIT to żaden problem, bo jakoś przecież sobie poradzą. To samo dotyczy podwyżek cen prądu, skokowego wzrostu płacy minimalnej o 15 proc. z roku na rok i obciążeń.Jak Polska długa i szeroka, słychać o podwyżkach podatku od nieruchomości, cen biletów komunikacji miejskiej czy opłat za wejście na obiekty sportowe (np. baseny). Mieszkańcy kolejnych miast dowiadują się, że za wywóz śmieci trzeba będzie płacić dwa–trzy razy więcej, i tylko wypatrują, kiedy zdrożeje woda czy odbiór ścieków. Dalej – lokalne władze zapowiadają cięcia wszelakiego rodzaju wydatków, które nie są obowiązkowe – np. na doposażenie szkół, darmową rozrywkę czy przestrzeń publiczną. Pod nóż idą też inwestycje, czyli to, czego mieszkańcy często oczekują najbardziej – gładkich i szerokich dróg, bezpiecznych ulic, dobrze rozwiniętego transportu publicznego, nowoczesnych szkół, walki ze smogiem itp., itd.

 6. @Mieszkaniec. Zbawiciel pisał tylko o paliwie, ani słowa o opłacie środowiskowej. To etap pierwszej klasy podstawówki.

 7. Przydałyby się dokładny opis na stronie internetowej (może jest?) zasad segregacji z przykładami bo często są wątpliwości. Obecnie też miasta mają zróżnicowane zasady. Przy altankach śmieciowych chyba jeszcze budki dla strażników. Zdarza się, że przy bloku wrzucone są duże elementy plastikowe z 2 aut, wczoraj np. obok śmietnika zespolone szyby o dużych wymiarach, na jednej naklejka: RUCH. Handel przesadza z opakowaniami, stąd też co raz większa ilość śmieci – nie twierdzę, że należy jak dawniej iść po mleko ze własnym naczyniem.

 8. sam jesteś ciemny jak tabaka w rogu.

  Śmieci z Oświęcimia miały być tylko promilem tego co tam chciano utylizować.

  A cena wywozu i tak poszła by w gorę…

 9. …było protestować przeciwko spalarni ciemnogrodzie? Teraz płać i płacz,taplaj się w rosnących stertach odpadów i wdychaj smród rozkładających się śmieci paznokciu cywilizacji. Ehh ile czasu musi minąć? Ile pokoleń musi wymrzeć? Ehh…

 10. W Łodzi ceny wywozu śmieci wzrastają do 24 zł za segregowane i 48 za niesegregowane, Katowicach 21,30 i 42,60, w Lublinie 21 i 45, i tak dalej.
  Od kiedy to się zaczęło i jak rosła tzw. opłata środowiskowa? Ano tak: w 2015 roku było to 24 zł za tonę, w 2018 już 140 zł, w roku 2019 – 170 zł, z kolei w roku 2020 r. – 270 zł. Zbieżność dat i stawek z przejęciem władzy przez jedynie słuszny patriotyczny rząd narodowy zapewne nieprzypadkowa.
  Gdyby się ktoś zastanawiał, skąd władza bierze na te swoje plusy (poza prostym dodrukiem pieniędzy) – właśnie stąd, kradnąc pieniądze obywateli za pomocą różnych podatków pośrednich. .

 11. Mieszkańcy dziękują Czesławowi za wszystkie jego niedorzeczne wypowiedzi. Na przykład (cytuję) – „komuno wróć!”. Choć tu akurat z Czesławem się nie zgadzam.
  Poza tym Czesław pisze: „Zbawicielowi wyszło że parę procent podwyżki akcyzy przekłada się na 100% podwyżki cen za wywóz śmieci. Nawet brak matematyki na maturze nie może mieć takich skutków”. Ratusz podaje jednak, że rządowy podatek o nazwie opłata środowiskowa, wzrośnie w przyszłym roku ze 170 do 270 złotych.
  Czesław jak widać nie potrafi liczyć na poziomie piątej klasy szkoły podstawowej.
  I dlatego prawdopodobnie Czesław został pisowcem.
  Jak wszyscy wiedzą Zbawicielem nazywają fanatyczni pisowcy Jarosława Kaczyńskiego. Nie trolluj więc Czesławie, jak nie umiesz.

 12. kto zapłaci za śmieci jak jesteście „nie zgłoszeni” , nałogowi łgacze

 13. Li ulotki to mały pikuś. Przesyłki kurierskie do dopiero produkcja śmieci. Firmy farmaceutycznie też nie są lepsze. Jeden listek tabletek, a opakowanie jakby było sto listków.

 14. A dlaczego firmy zajmujące się kolportażem gazetek sklepowych, ulotek czy materiałów wyborczych nie zbierają tego z powrotem. Jeżeli ja mam płacić 50 gr za każdą reklamówkę w sklepie to od każdej kartki papieru reklamowego która leży na skrzynce listowej, klatce schodowej czy na chodniku przed blokiem powinni płacić za jej recykling a nie tylko czerpać czyste zyski bo mieszkańcy zapłacą. Dobrze widzą ile tego roznoszą i powinno to być wliczone w cenę usług które świadczą a opłaty odprowadzone na rzecz zarządzających danym terenem.

 15. Dlaczego nikt na razie nie zauważa nadmiernej masy opakowań różnych, często drobnych artykułów? Zakupiony artykuł to czasami 1/10 masy opakowania z którym trzeba się szamotać.

 16. Towarzyszu Czesławie podwyżka akcyzy to jeden z elementów podnoszących koszty. Czytajcie ze zrozumieniem.

 17. Samorzady w których rządzi PO, bardzo często wydaje się, podnoszą podatki, a całą winę zwalają na rząd PiS.Taki małe abrakadabra.

 18. Chciałem zauważyć, że wszelkie przychody i wydatki muszą się bilansować. To za złotówkę dla danej grupy społecznej, tam zniżka na kartę rodziny (również śmieci). Mam pytanie: jak liczna jest grupa mieszkańców którzy za te wszystkie pokazówki płacą a nic z tego nie mają (wraz ze swoimi rodzinami
  gdy mają np jedno czy dwójkę dzieci). To ta zapisana w ustawach równość ludzi wobec prawa?

 19. Zaciekawiła mnie ta akcyza. Wzrost będzie z 297,61 na 306,34 pln za 1000l. czyli o 0,3%. Jest chyba taki paragraf za wprowadzanie w błąd?

 20. @hotin Zbawicielowi wyszło że parę procent podwyżki akcyzy przekłada się na 100% podwyżki cen za wywóz śmieci. Nawet brak matematyki na maturze nie może mieć takich skutków.

 21. Można zrobić przez ten czas wiele. Są dobrze opłacani dyrektorzy, od których kompetencji zależy to, jak w przyszłości ma wyglądać gospodarka obiegu zamkniętego. Nie czekać ,,na Godota”. W mieście nie ma nawet możliwości segregacji wszystkich frakcji ujętych w przepisach. Czy aplikowano o środki unijne? Czy zaznajomiono się z dobrymi praktykami w państwach UE? Smutni panowie piszą pisma i płaczą – wina rządu. Wstyd Panowie.

 22. Tow. hotin nie jestem platformersem i nie próbujcie mnie ubierać w ich piórka. W tym PiS-ie wszystko wam się kojarzy z PO. To chyba jakaś obsesja. Tak się składa, że nie popieram żadnej opcji politycznej. Życie mnie nauczyło, że nie należy wierzyć politykom. Szczególnie tym z czerwonym i brunatnym podniebieniem, którzy zasilili szeregi rasy ludzkich panów. Pytaliście towarzyszu co ma wspólnego oplata paliwowa do cen śmieci. Ano ma. Tak się składa, że śmieciarki nie posiadają silników na wodę. Maszyny, które pracujące na wysypisku też. Zapomniałem, że śmieciarki mają obiecany Premiera elektryczny napęd.

 23. Kilka lat temu widziałem dzwony do segregacji z oznakowanie oświęcimskiego ZUK w jednej z gmin naszego powiatu chociaż były podobno zakupione dla potrzeb mieszkańców naszego miasta i przekazane przez radę miejską do ZUK. Pod naszym blokiem stały wówczas 2 sztuki z 4 które powinny. Tak się w tym mieście uczy segregacji odpadów. Gdzie są altany śmietnikowe obiecywane w kampanii wyborczej do samorządu w … 2012 roku? Kampania wyborcza trwała wtedy 40 miesięcy 🙂

 24. Gdzie są pojemniki do segregacji śmieci na odpadki z żywnosci brak w oswiecimiu brakje pojemnikuw do segregacji .

 25. Tow. hotin a co ze wzrostem opłaty paliwowej od nowego roku, to pewnie tez wina PO? Jeszcze trochę i będziesz piszczał jak wszyscy. Uwielbiam gamoni, którzy podcinają gałąź na której siedzą.

 26. „Proponuję” jeszcze, żeby wszyscy zarządcy nieruchomości prowadzili rejestry kto z kim …… i u kogo nocuje. Najlepiej teczki TW założyć wszystkim. Nocami niech czatują przy wiatach śmietnikowych bo na pewno kogoś „aresztują” za nielegalkę. Trafi się pewnie jakieś śmieciowe kombi z rejestracjami KCH, ST czy SBL i podejmą „interwencję” wraz z pojmaniem złoczyńców.
  Tak na serio to ochłoń, bo nie wiesz o czym piszesz.

 27. Prezydent najprawdopodobniej chce załatać dziurę budżetową opłatami za śmieci, miasto niedawno zadłużyło się na kolejne 2 000 000 zł w obligacjach.

 28. osiem lat rudego w brukseli zrobilo swoje ,osiem lat rzadow PO paprancow zrobilo swoje ,kluzik powiedziala nie ma kasy i nauczyciele sie cieszyli ,budzet ogromny minus realnie ok 100 mld ,sprzedane kwoty cieplarnianie ,bandycki napad na ofe ,amber gold znowu buchneli ludziom kase ,mafia watowska i tak dalej,a ludzie tak wybieraja popaprancow do samorzadow po prostu lubia samobiczowanie

 29. Spośród wszystkich pobieranych przez rząd quasi-podatków ta „opłata środowiskowa” jest najsprytniejsza. Ponieważ kiedy podniesione zostaną ceny prądu, to najbiedniejsi, emeryci, rzeczywiście mogą siedzieć po ciemku, gotować wodę na gazie w czajniku z gwizdkiem, przestać oglądać telewizję, słuchać radia, itp. Gdy rząd podniesie akcyzę na alkohol i tytoń, to obywatele zaczną częściej pędzić bimber i kupować papierosy z przemytu. Natomiast nie da się uniknąć płacenia więcej za odbiór śmieci. Emeryt jeśli nawet będzie chodził na zakupy z bawełnianą torbą i przerabiał obierki z ziemniaków na kompost, to i tak zapłaci tyle samo.
  Opłata środowiskowa jest najsprytniejsza także dlatego, ponieważ rząd nie zabiera jej obywatelom sam, tylko zmusza do tego samorządy lokalne, przeciwko którym kieruje złość obywateli. Genialne?

 30. Barnabo, o jakim przygotowaniu mówisz? Opłata za składowanie śmieci jest de facto podatkiem ściąganym przez rząd od obywateli, która po prostu wzrosła w ciągu dwóch lat o 100% To co powinien twoim zdaniem zrobić samorząd? Zbudować na wysypisku dezintegratornię w oparciu o antymaterię, żeby śmieci było mniej?
  Rząd podwyższa też stawki opłat za elektrykę. Więc się przygotowałem, mam w większości sprzęt agd zużywający trochę mniej prądu i wymieniłem żarówki na energooszczędne. Ale dalej się już nie da. Nie będę siedział wieczorami w domu po ciemku, chcę gotować sobie wodę w czajniku na herbatę, a nie pić tylko kranówę, odkurzać dywan zamiast bez przerwy go zwijać i trzepać na trzepaku. Więc już bardziej nie oszczędzę. Tu mnie rząd ma.

 31. Dyrektywa dotycząca gospodarki odpadami została uchwalona w listopadzie 2008 r. przez Parlament Europejski, w 2012r. implementowana przez polski parlament do naszych przepisów, mamy 2019 rok. Samorząd miał 7 lat na przygotowanie się do nowych przepisów.

 32. Nóż się otwiera jak się czyta niektóre poniższe komentarze, pomijając hotina… 😁
  Od 2017 roku opłata za składowanie wzrastała kolejno na 140 zł, 2018 170 zł a 2020 270 zł. Można sobie obliczyć ile procent wynosi podwyżka kolejnego ukrytego podatku Mateusza kłamczuszka.
  Do tego dochodzi zakaz składowania odpadów pow. 6 MJ więc zmusza się do spalania w spalarniach, których brakuje, obecne pokrywają ok. 25 do 30% zapotrzebowania w skali kraju.
  Jeśli dodamy paliwa RDFu pochodzące z sortowni, za które trzeba zapłacić obecnie ok. 300-400 zł a kilka lat temu było 100-150 zł.
  Przez ostatnie kilka lat cena energii elektrycznej wahała się pomiędzy 200 a 250 zł/MWh obecnie 350 do 400 zł. Oczywiście na rachunkach domowych tego nie zobaczycie, bo były już 2 kampanie a czeka nas jeszcze jedna 😪. Wiem o czym piszę, bo pracuję w takim zakładzie i koszty oraz ilość odpadów wytwarzanych przez Nas rośnie z roku na rok. Nie będę wspominał o spadających cenach za odbiór wysegregowanych surowców a nawet dopłaty za odbiór ich, jak np. folii PE.
  Żeby było śmiesznie mówi się o kolejnych podwyżkach kosztów powyżej.

 33. Przyzwyczajta się ludzie do tego socjalistycznego rządu.Pod koniec komuny moi starzy zarabiali miliony. Dzięki pisiorom i ja mam za parę lat t szansę .Dziękujemy ci Towarzyszu Jarosławie za te ślicne podwyżki i chcemy jesce. Od stycznia prąd i gaz a potem ceny w sklepach po wzroście plac minimalnych:)

 34. wprowadzić opłaty za śmieci uzależnione od poboru wody i po problemie ze zgłaszaniem „cichych” lokatorów

 35. niech kobieta z domu emeryta z budowlanki nie mówi per kochanie do każdej dziwnej osoby tylko niech nie kryje tych co mają lewych lokatorów , nie zgłoszone do administracji nawet biura w domu w bloku , lewe wynajmy bez zgłoszenia liczby lokatorów i w skali roku setki tysięcy ze stratą za ZUK-U , TAK SAMO INNI ADMINISTRATORZY , dalej niech pomieszkują na lewo i opłaty za śmieci dalej niech są fikcją ze stratą dla ZUK-U , ile osób faktycznie mieszka , mieszkania są wynajmowane bez oficjalnych umów , nawet dla Urzędu Skarbowego jak ktoś ma dwa mieszkanie NA WYNAJEM nawet dla większego towarzystwa , tak samo ścieki , a śmieci niech zasypują miasto

 36. hotin rozumiem, że POKO-wska może nie przestrzegać obowiązującego prawa jak twoi pisowscy idole. Chłopie tobie nawet święcona woda nie pomoże.

 37. ” ile teraz płaci nasze miasto za tą samą tonę śmieci na wysypisku śmieci.”

  ale wysypisko nie jest z gumy… o to chodzi w tych nowych przepisach. Prościej nie umiem.

 38. A co ma spalarnia wspólnego z podwyżką cen odbioru śmieci. Przecież spalarnia to prywatny interes pana Sołowowa, do którego by na pewno nie dokładał. Spalarnia była przewidziana do spalania około 150 tysięcy ton śmieci czyli 10 razy więcej niż wytwarzane jest w Oświęcimiu. Pozostałości po spalaniu to 30 tysięcy ton, z którymi też trzeba coś zrobić. Między bajki trzeba włożyć opowiadanie o bezpłatnym lub dużo tańszym ogrzewaniu naszych mieszkań – ta spalarnia ma przynosić zyski, to nie jest instytucja charytatywna. Zainteresowani niech sprawdzą ile za tonę śmieci trzeba płacić w spalarniach śmieci i ile teraz płaci nasze miasto za tą samą tonę śmieci na wysypisku śmieci.

 39. „Podwyżka jest efektem zewnętrznych decyzji i obecnej rządowej polityki odpadowej.” Wypatrywałem tylko w którym miejscu to znajdę. Bo, że będzie to byłem pewny. W czasie rządów poprzedniej koalicji opłaty oczywiście malały. Wyobraź Pan sobie, że rząd ma na karku również rodzimych i europejskich ekoterrorystów, którzy w jakiś dziwny sposób nie zauważyli awarii i wylewania g…..n do Wisły w stolicy.

 40. teraz bez wyrzutów sumienia można napluć w twarz oświęcimskim EKOoszołomom. Ha tfu!

 41. Gratuluję kontestatorom spalarni. Teraz leszcze zapłacicie więcej a spalarnię zrobi Chrzanów lub Tychy.
  Lepiej wam ?

 42. Zieloni na czele z panem Rym. i Gier. zablokowali budowę spalarni śmieci w Oświęcimiu, więc teraz cierpimy. Zamiast mieć jeszcze darmowe ciepło ze spalarni to będziemy płacić kilkaset złotych za nie. Brawo ekoterroryści. Już wiem na jaki adres wysłać swój rachunek za śmieci. Dla niezorientowanych to ul. Leszczyńskiej.

Send this to a friend