Informacje

OŚWIĘCIM. Pieniądze unijne zasilą budowę domu osiedlowego i rozbudowę PSZOK

Kolejne blisko 5 mln zł pieniędzy unijnych trafiło do miasta. Ponad 3,2 mln zł zasili budowę osiedlowego domu kultury na Zasolu, a 1,7 mln zł zostało przeznaczone na rozbudowę Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, prowadzonych przez Zakład Usług Komunalnych.
– W ostatnim czasie ściągnęliśmy do Oświęcimia 48 mln zł, które wydamy w przeciągu trzech najbliższych lat. To ogromne pieniądze, większe niż nasz tegoroczny budżet inwestycyjny, który wynosi prawie 45 mln zł. Dodatkowe pieniądze unijne dynamizują i przyśpieszają  rozwój miasta – zaznacza prezydent Janusz Chwierut.

Osiedlowy dom kultury na Zasolu będzie gotowy w październiku. Prace w miejscu dawnej wymiennikowni Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej rozpoczęły się w połowie ubiegłego roku. Inwestycja obejmuje wyremontowanie istniejącego budynku, dobudowanie do niego nowego skrzydła. Powstaną też nowe miejsca postojowe i oświetlenie. Prace kosztują około 5,8 mln zł,  z czego 3, 2 mln zł to pieniądze unijne.

–  W Oświęcimiu mamy już dziewięć projektów z dofinansowaniem unijnym – wyjaśnia prezydent. To obok domu osiedlowego i inwestycji ZUK zakup nowoczesnych autobusów, budowa węzła przesiadkowego Park and Ride oraz termomodernizacja dwóch przychodni zdrowia, przedszkoli, harcówki i Środowiskowego Domu Samopomocy. Dofinansowanie unijne obejmuje też zabezpieczenie wzgórza zamkowego wraz z przygotowaniem tuneli pod zwiedzanie, cyfrowy rozwój usług publicznych, rozbudowę Dziennego Domu Pomocy oraz Park Pojednania Narodów na Kamieńcu. Miasto ma gotowe projekty kolejnych przedsięwzięć, które mogą otrzymać finansowanie unijne.  Jednym z nich jest  drugi etap zagospodarowania Parku Pojednania Narodów, zakładający budowę mostu pieszego na Sole, autorstwa Jarosława Kozakiewicza. Szacunkowy koszt inwestycji to 23 mln zł brutto. Przedsięwzięcie będzie realizowane, jeśli miasto otrzyma dofinansowanie zewnętrzne.

– Złożyliśmy już wniosek o pozyskanie funduszy unijnych w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Analizujemy też możliwość aplikacji o fundusze zewnętrzne w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021, które mają być ogłoszone w tym roku – informuje Magdalena Stapurewicz-Cierkosz, naczelnik Biura Rozwoju Miasta. Kolejny to I etap zagospodarowania terenu zielonego na osiedlu Chemików pomiędzy al. Słowackiego, ul. Chemików, ul. Dąbrowskiego i ul. Tysiąclecia. Wniosek obejmujący m. in. urządzenie strefy zabaw w Miasteczku Komunikacyjnym został już złożony w Małopolskim Urzędzie Marszałkowskim.

UM Oświęcim

Poprzedni artykułNastępny artykuł

1 komentarz

Send this to a friend