Informacje

OŚWIĘCIM. Modernizacja i budowa kanalizacji sanitarnej

W piątek 28 kwietnia roku została podpisana Umowa o dofinansowanie Projektu: „Modernizacja i budowa kanalizacji sanitarnej z wdrożeniem inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w rejonie działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu”
 W ramach umowy zostanie zrealizowany projekt o planowanym całkowitym koszcie – 5 286 504,00 PLN , a beneficjentowi udzielone zostanie dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie do 3 667 580,00 PLN
 Projekt zostanie zrealizowany do końca 2018 roku i będzie zawierał wykonanie czterech głównych zadań :
  • 1. Kompleksowa przebudowa i rozbudowa grupowej pompowni ścieków w celu zwiększenia stopnia skanalizowania gminy miejskiej i wiejskiej Oświęcim
  • 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kraszewskiego w Oświęcimiu
  • 3. Montaż paneli fotowoltaicznych na pompowni ścieków przy ul. Solnej w Oświęcimiu
  • 4. Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową
 Oświęcimskie Wodociągi ostatni raz wykorzystały środki unijne w latach 2004-2006 na modernizację stacji wodociągowej Zaborze . W kolejnych latach pomimo wielokrotnego składania wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych aplikacje zostały odrzucane na etapach kwalifikacyjnych z powodu braku dostosowania parametrów oczyszczalni ścieków (która nie jest własnością wodociągów) do wymogów dyrektyw unijnych .
Spółka znacząco zwiększy swój potencjał techniczny w zakresie gospodarki wodnej i kanalizacyjnej , poprawi efektywność zarządzania siecią wodociągową co przyczyni się do ograniczenia strat i szybszego wykrywania awarii , a także zmniejszy uciążliwości dla pracowników i mieszkańców w zakresie systemu kanalizacji .
Poprzedni artykułNastępny artykuł

1 komentarz

Send this to a friend