Informacje

OŚWIĘCIM. Mieszkańcy pożegnali budowniczego “Świątyni Pokoju”

W oświęcimskim kościele św. Józefa Robotnika odbyła się 2 października 2019 r. pierwsza część (importa) uroczystości pogrzebowych ks. prałata Krzysztofa Strauba. Duchowny – wieloletni proboszcz parafii na Zasolu w Oświęcimiu, budowniczy kościoła – „Świątyni Pokoju”, dziekan dekanatu oświęcimskiego – zmarł w wieku 70 lat. Przez 44 lata był kapłanem.

Eucharystii pogrzebowej przewodniczył bp Piotr Greger w asyście dwóch biskupów seniorów – Tadeusza Rakoczego i Kazimierza Górnego. Modliło się kilkudziesięciu kapłanów – z diecezji bielsko-żywieckiej i archidiecezji krakowskiej. Wśród uczestników liturgii, obok najbliższej rodziny zmarłego, nie zabrakło samorządowców, wojskowych, policjantów, parafian z Zasola oraz mieszkańców z różnych zakątków ziemi oświęcimskiej.

Postać tego bardzo lubianego przez oświęcimian kapłana wspominał w kazaniu proboszcz parafii św.  Michała Archanioła w Wilkowicach ks. Mirosław Włoch, który pracował przez wiele lat ze zmarłym duchownym. Zwrócił uwagę, że śp. ks. Krzysztof Straub był kapłanem „serdecznym” i niezwykle ciepłym. Przywołał konkretne chwile związane ze wspólną kilkunastoletnią pracą duszpasterską. „Wiele razy przy różnych spotkaniach będziemy go wspominać, czując jego obecność. Żegnamy w tych dniach wspaniałego kapłana, naszego przyjaciela tu na ziemi, a ufamy, że naszego orędownika przed Bogiem” – powiedział i nawiązując do ewangelicznego opisu spotkania Pana Jezusa z uczniami w drodze do Emaus podkreślił, że w życiu ks. Krzysztofa dokonała się przemiana –„oczy się otwarły, by już na wieki wpatrywać się w oblicze Boga”.

Kaznodzieja złożył szczególne podziękowania lekarzom i pielęgniarkom za opiekę i fachową pomoc w sytuacji, gdy kilka lat temu ks. Krzysztof przeszedł poważną operację. Zachęcił na koniec do modlitwy w intencji kapłana.

Podczas liturgii proboszcz wojskowej parafii Miłosierdzia Bożego w Bielsku-Białej i kapelan 18. Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego, ks. ppłk. Mariusz Antczak odczytał list kondolencyjny od biskupa polowego Józefa Guzdka.

W stopniu majora śp. ks. Straub pełnił funkcję kapelana jednostek wojskowych i służb mundurowych w powiecie oświęcimskim. Przez wiele lat można go było spotkać na wszystkich ważnych uroczystościach religijnych związanych z życiem Oświęcimia. Przez kilkadziesiąt lat przewodniczył nabożeństwom Drogi Krzyżowej na terenie byłego obozu niemieckiego Auschwitz-Birkenau. W latach emerytury, gdy zamieszkał w bielskim Domu Księży Emerytów, był niestrudzonym spowiednikiem.

Przy trumnie kapłana honorową wartę pełnili żołnierze 34 Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej z Bytomia. Trumna z ciałem kapłana opuścił progi „Świątyni Pokoju” po wieczornej Mszy św.

W czwartek dalsza cześć uroczystości żałobnych Msza św. i pochówek na terenie rodzinnej parafii zmarłego kapłana – w Mikuszowicach.

Źródło: www.diecezja.bielsko.pl

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend