Informacje, Kultura

OŚWIĘCIM. Kwesta na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków

W dzień Wszystkich Świętych – 1 Listopada bieżącego roku Stowarzyszenie Miłośników Zabytków i Historii Ziemi Oświęcimskiej przed bramą Cmentarza Parafialnego w Oświęcimiu po raz dziewiąty będzie prowadziło kwestę na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków.

Dotychczas odnowione zostały:  obelisk rodziny Russockich herbu Zadora  (najstarszy z istniejących na cmentarzu), krzyż Jana Kotlarskiego (weterana powstania z 1863 r), nagrobek rodziny Dembińskich (właścicieli Klucznikowic) nagrobek rodziny Bujarowiczów i Jędrzeja Wawoka (krzyż kamienny na schodkowym postumencie, obok domu przedpogrzebowego), nagrobek rodziny Pilarskich, Jakubców i Kruschandel wraz ze sąsiednim bliźniaczym nagrobkiem (oba przy głównym trakcie do kaplicy cmentarnej), pozioma płyta nagrobna Heleny z Frubinów Sklenarzowej oraz nagrobek Antoniego Słowińskiego – lekarza i burmistrza Oświęcimia.

W ubiegłym roku zabrano kwotę ponad 14 000 zł z przeznaczeniem na remont zabytkowej bramy i ogrodzenia cmentarza. Dotychczas udało się wyłonić wykonawcę prac remontowych oraz uzyskać wszystkie wymagane pozwolenia. Pierwsze prace związane z remontem bramy i ogrodzenia cmentarza rozpoczną się jeszcze w listopadzie tego roku.

Celem tegorocznej kwesty jest odnowa kolejnych zabytkowych nagrobków Cmentarza Parafialnego w Oświęcimiu. Stowarzyszenie otacza opieką zapomniane zabytkowe groby postaci, Oświęcim i zapisały się w jego historii, a także  niszczejące nagrobki zasługujące na uwagę ze względu na szczególne walory architektoniczne.

Członkom Stowarzyszenia w prowadzeniu zbiórki publicznej tradycyjnie pomagać będą Harcerze z Oświęcimskiego Hufca ZHP. Organizatorzy zbiórki publicznej wszystkim osobom rozumiejącym potrzebę ratowania zabytkowych nagrobków dziękują za dotychczasowy udział w akcji i proszą o dalsze wsparcie finansowe.

Grzegorz Mądrzycki
Prezes Stowarzyszenia Miłośników Zabytków i Historii Ziemi Oświęcimskiej
Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend