Informacje

OŚWIĘCIM. Kasa w Urzędzie Miasta będzie zamknięta

Od 1 stycznia 2019 roku kasa w Urzędzie Miasta zostaje zamknięta. Opłaty na rzecz Miasta Oświęcim można regulować bezpośrednio na rachunki, a także gotówką bez prowizji w kasie Banku Spółdzielczego w Zatorze Oddział w Oświęcimiu przy ul. Piastowskiej 17.

Opłaty za podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych, odpady komunalne należy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe wskazanie w decyzji, blankiecie wpłaty, piśmie informującym. Numer rachunku bankowego: 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020 Rodzaj należności: dzierżawa, wieczyste użytkowanie, opłata skarbowa, opłata dodatkowa za nieopłacony postój samochodu w strefie płatnego parkowania, opłata za psa, opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata adiacencka, bilety opłaty parkingowej: roczny dla mieszkańca strefy płatnego parkowania, duplikat rocznego dla mieszkańca strefy płatnego parkowania, miesięczny ogólnodostępny, miesięczny na prawach wyłączności, opłata dotycząca decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o środowiskowych uwarunkowaniach, opłata za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zaświadczenie o rewitalizacji. 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 wadia do przetargu, zabezpieczenie wykonania umowy.

UM Oświęcim

Poprzedni artykułNastępny artykuł

7 komentarzy

  1. Najpierw kasa a potem inne działy urzędu pójdą do zamknięcia. Nowych pracowników brakuje, starzy odchodzą do dyskontów i na emerytury bo polityka płacowa w UM Oświęcim jest tragiczna… Średnia płacy i tak zawyżona przez pracowników wyższych szczebli niższa niż w Lidlu… A milion rocznie dla Maciborka lekką ręką prezydent daje…A to by było 500 zł miesięcznej podwyzki dla podinspektorów i inspektorów…

  2. Na kase w urzędzie nie ma pieniędzy ale na most duchów za dziesiątki milionów to mają. ŻAL.

  3. To, że zamknięta to pal sześć. Przy takim tempie zadłużania niebawem będzie też pusta.

Send this to a friend