Informacje

OŚWIĘCIM. Finał konsultacji na temat spalarni śmieci

Po szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej inwestora Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) – Grupy Synthos, przyszedł czas na dyskusję publiczną będącą elementem konsultacji społecznych organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu.

Zebranie ma charakter otwarty i odbędzie się w dniu 29 maja 2018 r. (wtorek) o godzinie 17:30, w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu przy ul. Nojego 2B, w Auli św. Wawrzyńca.

 


STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia z dniem 10 maja 2018 r. strony i społeczeństwo o terminie i miejscu rozprawy administracyjnej w toku przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tj. procedury wszczętej na wniosek z dnia 21.05.2015 r. złożony przez Pana Czesława Dąbrowskiego pełnomocnika firmy: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Oświęcimiu, lokalizacja inwestycji: działki o numerze ewidencyjnym: 1773/101, 1773/104, jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim – miasto, Obręb Nr 0005, Monowice oraz działka o numerze ewidencyjnym: 2653/258, jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim – miasto, Obręb Nr 0002, Dwory I”.

Rozprawa administracyjna, otwarta dla społeczeństwa, odbędzie się w dniu 29 maja 2018 r. (wtorek) o godzinie 1730 w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu przy ul. Nojego 2B, 32-600 Oświęcim, w Auli św. Wawrzyńca. 

Jednocześnie wzywa się strony, samorządowe jednostki organizacyjne organizacje społeczne a także inne osoby, jeżeli ich udział w rozprawie jest uzasadniony ze względu na jej przedmiot, do stawienia się na rozprawę osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników, albo do złożenia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów dla jego poparcia do Starosty Oświęcimskiego.

Uwagi i wnioski złożone podczas wyżej wymienionej rozprawy będą rozpatrzone jako uwagi i wnioski złożone w ramach udziału społeczeństwa. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków.

Rozprawa nie rozstrzygnie realizacji inwestycji, jest elementem (dowodem) postępowania administracyjnego w ww. sprawie i służy zapewnieniu udziału społeczeństwa w ponownej ocenie oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia i zagwarantowaniu dobrej komunikacji społeczeństwa z organem administracji publicznej i inwestorem oraz wyjaśnienia wątpliwości związanych z oddziaływaniem przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Z dokumentacją w sprawie zainteresowane Strony mogą zapoznać się w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim, pok. 125 (I piętro) w godzinach pracy urzędu, tj.: poniedziałek – czwartek: 7.30-15.30, wtorek: 7.30-17.00, piątek: 7.30-14.00 i wnieść ewentualne uwagi oraz wnioski bądź zastrzeżenia co do zebranych w tej sprawie materiałów. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

foto. Spalarnia śmieci w Wiedniu / Austria.

Poprzedni artykułNastępny artykuł

12 komentarzy

 1. Siemano, może ktoś polecić kolagen z tołpygi?Potrzebuję takiego do smarowania na ciało, ze względów sportowych.

 2. Ogłaszam konkurs otwarty jakiego imię „działacza samorządowego” powinna nosić przyszła spalarnia. Walczą ze smogiem, a w żywotnej sprawie dla mieszkańców i następnych pokoleń nabrali wody w usta. Myślę, że decyzja w starostwie już dawno zapadła, a konsultacje są wymuszone wyrokiem sądu. Na zdrowie!

 3. w gminie Chełmek przydałby się wiadukt kolejowy bo smrodu i smogu z aut jak zamkną przejazd kolejowy przybywa .

 4. To skok na gminną kasę. Chcą przejąć odpady od miasta (i okolicznych gmin), a z nimi pieniądze na utylizację. Miejski RIPOK (MBP) ma zostać zlikwidowany. Powtórka z MPOŚ, na który miasto nie ma żadnego wpływu (jak się okazało przy aferze ze smrodem).

 5. Mało że powietrze w Oświęcimiu od samochodów stojących w permanentnych korkach jest okropne? Mało że gmina Oświęcim a szczególnie jeden jej pracownik dali ciała i pozbawili mieszkańców dopłat do wymiany kotłów węglowych na gazowe? Mało wam poszukiwań smrodu, który snuje się po Oświęcimiu już od kilku lat a urzędasy udają że go szukają? Powietrze zatrute, ludzie umierają, rak, rakiem, raka pogania. Niech sobie pan Sołowow spalarnię w Kielcach buduje, najlepiej zaraz koło swojej piramidy w Masłowie. W tym smrodzie jeszcze tylko spalarni śmieci brakuje, i pomyśleć że są tacy co to za parę groszy na jakiś czwartorzędny hokej chcą truć własne dzieci syfem ze spalarni, i pomyśleć że to też elektorat i też może oddać ważny głos…Straszne.

 6. A wyjdzie jak ze zrzutem ścieków na Wodociągowej. Sprawa pod dywan. „Przecież to niepomijalne zyski dla spółki” – rzekł jeden mądrala. Mieszka kilkadziesiąt kilometrów dalej to mu to wisiało co wdychamy.

 7. Dokładnie Luk chcą spalarni niech dają na hokej i sport dla młodych. Bo zatrudnienie 30 0sob to zaden profit dla miasta. Tych spalarni jest już masa w krajach bardziej rozwinietych.

 8. Obniżenie kosztów ogrzewania i przyłączy dla domów prywatnych i wszyscy na tym skorzystamy.
  A hokej niech sobie luk sponsoruje jak go na to stać.

 9. Całkiem jesteście porąbani z tym hokejem, gotowiście sprzedać własną MATKĘ ŻEBY KIBOLOWAĆ.

 10. 10 mln. euro na hokej i sport w Oświęcimiu od Synthos i kropka!!!

Send this to a friend