Kultura

OŚWIĘCIM. Dyrektor Muzeum Auschwitz uhonorowany Orderem Narodowym Legii Honorowej

Dyrektor Muzeum Auschwitz dr Piotr M. A. Cywiński został uhonorowany Orderem Narodowym Legii Honorowej – najwyższym odznaczeniem nadawanym przez państwo francuskie. Uroczystość odbyła się 17 stycznia w ambasadzie Francji w Warszawie.
Dyrektor Auschwitz dr Piotr M. A. Cywiński
Wręczając odznaczenie, ambasador Francji w Polsce Pierre Lévy powiedział: „Jest pan humanistą, którego głos liczy się we Francji. Stawia pan czoło trudnym dyskusjom wokół kwestii pamięci. Działa pan niestrudzenie na rzecz zachowania autentyczności świadectwa miejsca, do którego przybywają z roku na rok coraz liczniejsze rzesze zwiedzających. Opuszczają nas ostatni spośród ocalałych. Misja, którą pan pełni staje się coraz bardziej wymagająca, w miarę jak historia pomału się zaciera, gdy przeważać mogą zapomnienie, ignorancja, obojętność czy negacja. Nie pozwólmy, by pojawiła się pustka intelektualna, w której kryje się zło”.
„Nadanie panu Legii Honorowej ma wzniosłą i piękną wymowę. Republika Francuska w pełni utożsamia się z pana zaangażowaniem. Walka z rasizmem, antysemityzmem i ksenofobią zajmuje centralne miejsce pośród wartości, które Francja wyznaje, na równi z walką i prawa człowieka i o Europę” – dodał.
W specjalnym liście skierowanym do uczestników uroczystości wręczenia insygniów Kawalera Legii Honorowej, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin napisał: „Piotr Cywiński nie tylko otworzył możliwości zwiedzania Muzeum dwóm milionom osób rocznie. Również stworzył miejsce dostrzeżone przez międzynarodowych ekspertów jako wzorcowe, o najwyższych standardach dbania o pamięć, wyrażające zasady autentyzmu, zachowania integralności artefaktów i zbiorów archiwalnych oraz współpracy międzynarodowej, zgodne z najlepszymi praktykami UNESCO, które w 1979 r. wpisało Auschwitz-Birkenau na listę światowego dziedzictwa”.
„Również dzięki staraniom dyrektora Piotra Cywińskiego oraz ś.p. ministra Tomasza Merty UNESCO potwierdziło w czerwcu 2007 r. brzmienie nazwy Muzeum odpowiadające prawdzie historycznej: Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady” – napisał minister Sellin.
Dziękując za wyróżnienie, dyrektor Piotr Cywiński powiedział: „Jest to odznaczenie francuskie i jest to dla mnie bardzo ważne, bowiem Francja mnie i moją rodzinę przyjęła bardzo dobrze w ciężkich latach 80., kiedy zmieniało się oblicze Europy, upadał komunizm. Obserwowanie upadku komunizmu poprzez takie gazety, jak Le Figaro czy Le Monde, były dla mnie, dorastającego nastolatka, bardzo dużą lekcją, którą po latach naprawdę doceniam”.
„Francja proponuje nam dzisiejszego popołudnia, aby do trzech fundamentalnych wartości Republiki: wolności, równości i braterstwa, dołączyć dwie zasady Legii, którymi są honor i ojczyzna. Jest to jakaś propozycja, która trafia na dzisiejsze trudne czasy” – podkreślił.
Wiceprezes Fondation pour la Mémoire de la Shoah Serge Klarsfeld i jego żona Beate napisali, iż cieszą się, że wybitne zasługi Piotra Cywińskiego zostały uznane przez Francję. Avner Shalev, dyrektor Yad Vashem zaznaczył, iż odznaczenie to jest „potwierdzeniem zasłużonego międzynarodowego statusu zaangażowanego, utalentowanego i skutecznego lidera na polu pamięci o Holokauście”, natomiast Sara Bloomfield, dyrektor Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie podkreśliła, iż to odznaczenie jest „ogromnym i w pełni zasłużonym zaszczytem”.
Poprzedni artykułNastępny artykuł

11 komentarzy

 1. Były dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Jerzy Wróblewski kawalerem Legii Honorowej został siedem lat temu.

  Jerzy Wróblewski (ur. 28 września 1938 r. w Radomiu) pracę w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau rozpoczął w 1987 roku na stanowisku dyrektora do spraw administracyjnych, a trzy lata później został dyrektorem naczelnym placówki. Stanowisko piastował do czasu przejścia na emeryturę we wrześniu 2006 roku.

  Pod kierownictwem Wróblewskiego w Muzeum przeprowadzono konserwację poobozowych drewnianych i murowanych baraków, wież wartowniczych, ponad 3 tys. słupów betonowych ogrodzenia, ruin komór gazowych i krematoriów, a także utworzono nowoczesne pracownie konserwatorskie. Za jego kierownictwa powstało Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.

  Wróblewski był członkiem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej II kadencji. Był także jednym z założycieli i wieloletnim prezesem Fundacji Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau, która gromadzi fundusze na działalność upowszechniającą wiedzę o zbrodniach niemieckiego ludobójstwa i kultywowanie pamięci o ofiarach Auschwitz.

  „Kiedy otrzymałem zawiadomienie o otrzymaniu tego odznaczenia, napisałem list do ambasadora Francji. Napisałem w nim, że jego przyznanie uważam za wyróżnienie wszystkich pracowników Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w latach, kiedy ja miałem zaszczyt i przyjemność kierować tym zespołem” – powiedział w trakcie uroczystości Wróblewski.

 2. @Duściślenie informacji
  20 stycznia 2019 o 22:45
  cyt”
  „Dyrektor dr Piotr M.A. Cywiński został uhonorowany V klasą Legii Honorowej, czyli najniższą klasą. Wyższej klasy Orderu Legii Honorowej nie mógł otrzymać, ponieważ nie posiada obywatelstwa francuskiego”.

  Wow, aż strach pomyśleć gdyby miał… pewnikiem zostałby marszałkiem polnym…

 3. Wyższymi klasami Orderu Legii Honorowej też Polaków honorowano, np. Krzyżem Wielkim Legii Honorowej byli odznaczeni: Władysław Gomółka, Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Komorowski,
  jak również w okresie międzywojennym Józef Piłsudski.

 4. Order Legia Honorowa jest podzielony na pięć klas. Jego członkami mogą być wyłącznie niekarani obywatele francuscy, których obowiązuje limit nadań:
  I klasa – Krzyż Wielki (Grand Croix) – 75 członków,
  II klasa – Wielki Oficer (Grand Officier) – 250 członków,
  III klasa – Komandor (Commandeur) – 1250 członków,
  IV klasa – Oficer (Officier) – 10 000 członków,
  V klasa – Kawaler (Chevalier) – 113 425 członków,
  z których 2/3 ma być wojskowymi, a 1/3 cywilami. Obcokrajowcy mogą być odznaczani bez limitów, ale nie są zaliczani w poczet członków.
  Dyrektor dr Piotr M.A. Cywiński został uhonorowany V klasą Legii Honorowej, czyli najniższą klasą. Wyższej klasy Orderu Legii Honorowej nie mógł otrzymać, ponieważ nie posiada obywatelstwa francuskiego.

 5. „A ten naukowiec, co on takiego odkrył?” – to pytanie, jakie szef państwa francuskiego miał skierować pewnego razu do swoich doradców, podając w wątpliwość liczne kandydatury.

 6. Zawsze gdy zbliża się jakieś zagrożenie, pojawiają się medale lub wywiady w gazetach. Zastanawiające

 7. Warto również przypomnieć, że dziesięć lat temu, 4 marca 2008 roku, w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu odbyła się niecodzienna uroczystość. Jej bohaterem był oświęcimianin Marek Księżarczyk, który został uhonorowany francuskim odznaczeniem Złotym Medalem Gwiazdy Obywatelskiej.

  Pasją Marka Księżarczyka jest historia KL Auschwitz-Birkenau i działalność na rzecz upamiętnienia śladów tej tragicznej przeszłości na Ziemi Oświęcimskiej. Jest on zasłużonym działaczem Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem – Pamięć o Auschwitz-Birkenau, pełniąc w tej organizacji funkcję prezesa Oddziału Miejskiego TOnO w Oświęcięmiu.

  Dzięki jego staraniom m.in. odsłonięto tablice pamiątkowe w następujących miejscach: bunt i masakra karnej kompanii, złożonej z Żydówek francuskich, w Budach; teren “Gemeinschafstlagru” w pobliżu dworca kolejowego w Oświęcimiu, gdzie przebywali robotnicy przymusowi, pracujący przy rozbudowie obozu; upamiętnienie podobozów w Babicach i Harmężach oraz tablica na murze cmentarza parafialnego w Oświęcimiu, upamiętniająca jeńców angielskich tam pochowanych.

  Marek Księżarczyk, działając w Towarzystwie Opieki nad Oświęmiem, spotyka się z byłymi więźniami KL Auschwitz, organizuje wystawy, a także przyjazdy młodzieży francuskiej, chcącej zapoznać się z terenem i ekspozycjami Muzeum Auschwitz-Birkenau.

  Na wniosek francuskiej organizacji “AMFA”, zajmującej się upamiętnianiem ofiar niemieckich nazistowskich obozów, kapituła Stowarzyszenia Narodowego Gwiazdy Obywatelskiej przyznała Markowi Księżarczykowi dziesięć lat temu zaszczytne wyróżnienie – Złoty Medal Gwiazdy Obywatelskiej.

  Odznaczenie Gwiazdy Obywatelskiej jest przyznawane od 1932 roku ludziom, oddanym sprawom, bez których zaangażowania i determinacji nie ujrzałyby światła dziennego – powiedział podczas uroczystości Serge Guillemot, prezes Stowarzyszenia Narodowego Gwiazdy Obywatelskiej.

  W Polsce odznaczenie to posiadają nieliczne osoby, jedną z nich jest Marek Księżarczyk.

 8. Siedem lat temu, w 2012 roku, Jerzy Wróblewski, były dyrektor Muzeum Auschwitz, został również kawalerem Legii Honorowej. Wręczając mu wówczas to odznaczenie Pierre Buhler, ambasador Francji w Polsce, podkreślił jego zasługi dla zachowania pamięci o Auschwitz: — Stojąc przez te wszystkie lata na straży autentyczności świadectwa, jakie niesie Muzeum udało się panu docierać do coraz większej rzeszy zwiedzających z całego świata. Za bycie wiernym służbie pamięci w tym szczególnym miejscu, wobec którego żaden Europejczyk i obywatel świata nie może pozostać obojętny Francja przyznała panu order kawalera Legii Honorowej — podsumował ambasador.

  Dziękując za odznaczenie Jerzy Wróblewski zaznaczył, że jego przyznanie uważa za wyróżnienie wszystkich pracowników Muzeum Auschwitz, a nie tylko samego siebie.

  Urodzony w 1938 r. Jerzy Wróblewski pracę w Muzeum rozpoczął w 1987 r. na stanowisku dyrektora do spraw administracyjnych, a trzy lata później został dyrektorem naczelnym placówki. Funkcję tę piastował do czasu przejścia na emeryturę we wrześniu 2006 r., kiedy na stanowisku tym zastąpił go dr Piotr M.A. Cywiński.

  To pod kierownictwem Jerzego Wróblewskiego Muzeum Auschwitz stało się instytucją nowoczesną i otwartą na świat. Osiągnięcia z tego okresu to m.in.: prace konserwatorskie związane z konserwacją poobozowych baraków oraz ruin komór gazowych i krematoriów, utworzenie nowoczesnych pracowni konserwatorskich a także Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.

Send this to a friend