Kultura

OŚWIĘCIM. Dom Polski w Samborze

Dom Polski

W dniach 5-9.05. 2018r. na zaproszenie zarządu oddziału Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej w Samborze przebywała na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej grupa członków i sympatyków Klubu „Samborzan” Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich  w Oświęcimiu. Termin wizyty związany był z uroczystością oddania do użytku po modernizacji i poświęceniem piętra w Domu Polskim w Samborze w dniu 6.05.2018 r. W wyjeździe brali też udział sponsorzy i darczyńcy, którzy przekazali środki na prace budowlane i modernizacyjne piętra Domu Polskiego.

Rozpoczęliśmy od wizyty na cmentarzu w Samborze gdzie złożyliśmy wieniec przy Pomniku Nieznanego Żołnierza oraz zapaliliśmy znicze na zachowanych polskich grobach.

Drugi dzień stanowił wizytę  w Kulczycach – miejscowości związanej z Piotrem Sahajdacznym i  Jerzym Kulczyckim – prekursorem picia kawy w Europie. Zwiedziliśmy muzeum poświęcone tym dwu postaciom oraz chatę bojkowską.  Po południu braliśmy udział w uroczystości w Domu Polskim. Były to obchody 2 i 3 Maja oraz oddanie do użytku piętra w Domu Polskim. W uroczystości brali udział przedstawiciele Konsulatu Polskiego we Lwowie, przedstawiciele miast partnerskich Sambora. Licznie zgromadzeni przedstawiciele społeczności polskiej. Przy wejściu do pomieszczeń piętra Domu polskiego wystawiono tablicę honorową z wymienieniem darczyńców. Największą ilość wymienionych  na tej tablicy  to przedstawiciele z Miasta Oświęcim. W trakcie uroczystości przekazany został telewizor, dar dla Domu Polskiego od PEC w Oświęcimiu.

Trzeci dzień był poświęcony na Lwów. Było zwiedzanie Cmentarza Łyczakowskiego i Cmentarza Orląt,  katedr trzech wyznań: łacińskiej, greko – katolickiej i ormiańskiej oraz centrum miasta. W drodze powrotnej odwiedziliśmy  Rudki – miejsca związane z życiem hr. Aleksandra Fredro.

Kolejny dzień poświęcony był na zwiedzanie Drohobycza, Truskawca i Borysławia oraz odwiedziny w zaprzyjaźnionych rodzinach w Samborze.

W drodze powrotne obejrzeliśmy kompleks budynków dawnego Konwiktu Pojezuickiego w Chyrowie.

Mimo, że w wyjeździe brała udział grupa 14 osób pojechaliśmy dużym autokarem aby przewieźć pomoc charytatywną w postaci sprzętu dla osób niepełnosprawnych, środki czystości i spożywcze oraz odzież.

Wyjazd został zorganizowany w ramach współorganizacji imprezy promującej miasto Oświęcim.

W. Paluch

Poprzedni artykułNastępny artykuł

1 komentarz

  1. Niezbyt okazały ten „Dom Polski”, ale za to w Samborze jest okazały pomnik Stephana Bandery, mordercy Polaków.

Send this to a friend