Informacje, Kultura

KONKURS. Zostań dyrektorem MDSM w Oświęcimiu

Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu

Wymagania obowiązkowe stawiane kandydatom:

  1. Wykształcenie wyższe.
  2. Znajomość języka angielskiego i niemieckiego (w tym jeden biegle w mowie i piśmie).
  3. Doświadczenie w kierowaniu pracownikami – minimum 5 lat.
  4. Znajomość języka polskiego na poziomie rodzimego użytkownika języka (dotyczy obcokrajowców).

Wymagania dodatkowe stawianekandydatom:

– Doświadczenie pedagogiczne i wiedza historyczna szczególnie w relacjach polsko – niemieckich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

– organizacja i kierowanie pracą 40 – osobowego zespołu pracowników w zakresie pedagogiki, komunikacji, planowania finansowego, księgowości, gastronomii, administracji.

Charakterystyka Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży:

1. Instytucja prowadząca edukację pozaszkolną m.in. poprzez:

– zapraszanie i przyjmowanie młodych ludzi i grup z całego świata chcących odwiedzić Miejsce Pamięci Auschwitz oraz podjąć refleksję i dyskusję n.t. przyczyn i skutków Auschwitz,

– organizację seminariów z zakresu edukacji historyczno-obywatelskiej,

– zapewnienie opieki pedagogicznej dla przyjmowanych grup,

– podejmowanie licznych inicjatyw wydarzeń kulturalnych oraz wystaw we współpracy z miastem Oświęcim i  innymi instytucjami,

– utrzymywanie kontaktów wychodzących poza Polskę, Niemcy, Europę,

– zwalczanie antysemityzmu, rasizmu, ksenofobii oraz populistycznej nienawiści,

– propagowanie tolerancji i demokracji.

2. Więcej informacji n.t. działalności MDSM: www.mdsm.pl

Oferta kandydata powinna zawierać :

1. Program działania Miedzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży na lata 2022 -2027.

2. Życiorys (CV) – z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej.

3. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.

4. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych dodatkowych kursach, szkoleniach, uzyskanych uprawnieniach przydatnych na stanowisku, na który jest ogłoszony nabór.

5. Klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko dyrektora Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja na Rzecz MDSM z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Legionów 11. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych.

Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności i przetwarzania danych osobowych w Fundacji na Recz MDSM – regulamin dostępny na stronie: https://mdsm.pl/polityka-prywatnosci

Oferty w języku polskim prosimy przesyłać do dnia 30 stycznia 2022 r. na adres:

Fundacja na Rzecz MDSM

ul. Legionów 11

32-600 Oświęcim

lub

dworzak@mdsm.pl

W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty liczy się data wpływu aplikacji do Fundacji.

art. zlecony

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend