Biznes

KĘTY. Remonty za ponad pół miliona złotych

Początkiem kwietnia Gmina Kęty zawarła umowę na częściowy remont chodnika w ciągu ul. Solnej w Bielanach. Koszt zadania sięga 30.453,42 zł, a termin realizacji mija 19 kwietnia 2017 roku.

Okazuje się, że realizacji doczekały się nawet te długo oczekiwane inwestycje. Oto lista prac, które ruszyły na terenie gminy Kęty.

Początkiem kwietnia Gmina Kęty zawarła umowę na częściowy remont chodnika w ciągu ul. Solnej w Bielanach. Koszt zadania sięga 30.453,42 zł, a termin realizacji mija 19 kwietnia 2017 roku.
Całkowita długość remontowanego chodnika to 109,7 m. Wykonawcą robót jest firma : Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe „JANMAR” Mariusz Kolber z Choczni.

W dniu 5 kwietnia 2017 roku zawarto umowę na wykonanie remontów cząstkowych i napraw nawierzchni dróg bitumicznych przy użyciu mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco i na zimno oraz emulsji i grysów na drogach gminnych i powiatowych w granicach miasta Kęty w 2017 roku. Koszt zadania: 130.134,00 zł. Remonty cząstkowe i naprawy nawierzchni dróg bitumicznych przy użyciu mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco i na zimno oraz emulsji i grysów prowadzone będą także na drogach gminnych w sołectwach: Bielany, Bulowice, Łęki, Malec, Nowa Wieś i Witkowice w 2017 r. Prace pochłoną 198.522,00 zł. Powyższe umowy zawarto na okres do dnia 27 grudnia 2017 roku. Wykonawcą prac jest firma: TRANSFIG Wiesław Figa z Przegini Duchownej.

W dniu 10.04.2017r. została podpisana umowa na realizację zadania pn.: „Budowa parkingu przy pawilonach handlowych na os. Sikorskiego w Kętach”. Wykonawcą robót jest firma : Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe „JANMAR” Mariusz Kolber z Choczni. Koszt robót budowlanych: ok. 213 tys. zł. Zakładany termin realizacji zadania: do końca sierpnia br.
W zakresie zadania znajduje się m.in.:
– budowa parkingu z betonowej kostki brukowej na łącznie 26 miejsc postojowych wraz z odwodnieniem,
– przebudowa istniejących ciągów pieszych przy pawilonach handlowych oraz częściowo wzdłuż  ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Wyspiańskiego,
– montaż elementów małej architektury: ławek, koszy, donic, wygrodzeń i stojaka na rowery,
– wycinka drzew i krzewów oraz nasadzenia rekompensujące,
– przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci infrastruktury technicznej.

Ponadto w trakcie robót przewidziany jest w miejscu budowy parkingu remont sieci wodociągowej, który wykona Miejski Zakłada Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kętach.

Źródło: www.kety.pl

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend