Informacje

KĘTY. Remont DW 948 nabiera tempa

DW 948

Na koniec września tego roku zaplanowano zakończenie rozbudowy 6-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej 948, biegnącego przez Lęki, Bielany i Nową Wieś.

W ramach prac budowlanych wymieniana jest nawierzchnia, porządkowane lokalizacje zatok autobusowych, powstaną też nowe chodniki i ścieżki rowerowe, a także bezpieczne przejścia dla pieszych. Zaplanowano także całkowitą przebudowę dwóch mostów (nad Kanałem Ulgi Nowa Wieś i nad Kanałem Ulga Bielany) , a w miejscu trzech skrzyżowań (w Łękach, Bielanach i Nowej Wsi) powstaną ronda.

Aktualnie prowadzone są prace związane z wykonaniem nawierzchni oraz poszerzenia pod budowę ścieżki rowerowej Bielany – Nowa Wieś. Utworzona została już skarpa na odcinku 3 km., prace prowadzone są sukcesywnie na całej długości. Ruch na trasie prowadzony jest wahadłowo. Jednocześnie informujemy, że położona nawierzchnia na odcinku od Bielan do Nowej Wsi nie jest jeszcze tą finalną – cichą. Warstwa ścieralna nawierzchni będzie nakładana dopiero po wybudowaniu rond, mostów oraz zatok autobusowych.

Inwestycja ta ma szczególne znaczenie dla mieszkańców Łęk, Bielan i Nowej Wsi, gdzie droga biegnie bardzo blisko ich domów. Po zakończonej rozbudowie piesi i rowerzyści będą mogli się poruszać znacznie bezpieczniej. Będzie to też połączenie wszystkich sołectw gminy leżących wzdłuż DW 948 z Kętami, ciągiem pieszo–rowerowym.

Rozbudowa DW948 jest częścią inwestycji obejmującej także przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej 949 w Gminie Osiek. Roboty budowlane przy rozbudowie obu dróg wojewódzkich wyniosą ponad 17,8 mln zł, z czego 85 proc. całej kwoty pochodzi z funduszy unijnych zarezerwowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Pozostałą część dokłada Województwo Małopolskie oraz gminy Kęty, Oświęcim oraz Osiek.

Realizacji zadania podjęła się firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

Kęty.pl

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend