Informacje

Jak rozliczyć się szybko i sprawnie?

Podobno wypełnianie zeznań rocznych jest coraz prostsze i coraz więcej podatników korzysta z możliwości, jakie daje wysyłanie PIT przez Internet. Dzięki temu zarówno ci, którzy rozliczają się indywidualnie, jak i wspólnie z małżonkiem czy jako rodzice samotnie wychowujący dziecko szybko składają deklaracje do Urzędu Skarbowego, aby otrzymać zwrot nadpłaconego podatku. Poza tym PIT-y 2018 pozwalają również skorzystać z ustawowych ulg i odliczeń, a tym samym na przykład obniżyć podstawę opodatkowania i samego podatku.

Ważne ulgi i załączniki

Korzystając z https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit/, bez problemu można rozliczyć odpowiednią deklarację PIT 2018. Program umożliwia również wypełnienie konkretnych załączników, które dokumentują wyliczone przez nas ulgi i odliczenia. Jedną z najczęściej wykorzystywanych są darowizny przekazane na wskazane w ustawie cele, czyli dla organizacji działających na rzecz pomocy społecznej, edukacji, kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu czy wspierania rodziny. Poza tym odliczyć możemy również środki przeznaczone na rzecz kultu religijnego, a krwiodawcy wyliczają w tym miejscu ilość oddanej krwi oraz jej składników według przyjętych norm.

Bardzo ważne zmiany nastąpiły w uldze rehabilitacyjnej. W przypadku opłacenia przewodników, psa asystującego osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa oraz używania samochodu osobowego przez osobę niepełnosprawną lub jej opiekuna nie będzie konieczne posiadanie dowodu poniesienia wskazanych wydatków.

W trosce o przyszłość

Osoby oszczędzające w ramach III filaru na przyszłą emeryturę mają prawo do odliczenia od dochodu (przychodu) wpłat na tego rodzaju konto, które jest prowadzone przez fundusze inwestycyjne, emerytalne lub też podmioty prowadzące działalność maklerską, zakłady ubezpieczeń oraz banki. Sumę odliczenia wylicza się na podstawie dokumentacji poniesionych wydatków.

Najpopularniejsza jest jednak ulga prorodzinna, z której korzystają rodzice lub opiekunowie prawni małoletnich dzieci. W tym wypadku nie jest konieczne dokumentowanie wydatków, należy natomiast na wezwanie udowodnić prawo do jej stosowania. Dlatego właśnie w formularzu PIT/O podaje się ilość dzieci wraz z numerami PESEL lub datą urodzenia i imieniem oraz nazwiskiem.

Wypełnienie konkretnych formularzy i wykorzystanie przysługujących ulg jest zdecydowanie prostsze przy wykorzystaniu programu online. Dzięki temu bezbłędnie i szybko dokonamy obliczeń i wyślemy wszystkie niezbędne dokumenty.

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend