Informacje, Kultura

GMINA. Spotkanie Noworoczne 2019

30 stycznia do Grojca na zaproszenie wójta Mirosława Smolarka przyjechali mieszkańcy i przyjaciele gminy Oświęcim. Samorząd to dla nich więcej niż lokalna administracja – to wspólnota ludzi i zbieżność celów. Spotkali się, żeby podsumować poprzedni rok i porozmawiać o tym, co przyniosą najbliższe miesiące, ale przede wszystkim – by złożyć sobie wzajemnie życzenia.

Wśród goszczących w Domu Ludowym przy ulicy Głównej byli m.in. wicewojewoda Zbigniew Starzec, starosta Marcin Niedziela, wicestarosta Paweł Kobielusz, były wójt Andrzej Bibrzycki, radni powiatu, prezesi przedsiębiorstw komunalnych i dyrektorzy zakładów opieki zdrowotnej.

Wielu uczestników spotkania to osoby, które poświęcają społeczną i zawodową aktywność głównie gminie Oświęcim: radni i sołtysi, reprezentanci instytucji kultury, nauki i jednostek oświatowych. W gronie pracowników Urzędu Gminy byli m.in. zastępca wójta Halina Musiał, sekretarz Robert Dziuba i skarbnik Jacek Soboń.


W spotkaniu wzięło udział liczne grono przedstawicieli organizacji społecznych i zawodowych oraz grup nieformalnych, by wymienić tylko ochotników ze straży pożarnych, działaczy ludowych klubów sportowych, członkinie kół gospodyń wiejskich, aktywistów, animatorów i liderów lokalnych środowisk.

Obowiązki nie pozwoliły dotrzeć do Grojca posłowi Markowi Sowie, który w związku z tym skierował zebranych list. Złożył w nim życzenia wszystkim mieszkańcom, a laureatom Nagrody „Skrzydło Anioła” – gratulacje. Odczytała go prowadząca uroczystość Anna Fajfer z Wydziału Rozwoju Urzędu Gminy.

Wójt Mirosław Smolarek wytłumaczył nieobecność samorządowców z Oświęcimia, którzy w tym samym czasie obradowali na sesji Rady Miasta Oświęcim, po czym zdradził:
– Z panem prezydentem [Januszem Chwierutem] zawiązujemy współpracę, która bardzo szybko przyniesie owoce i myślę, że seniorzy już niedługo będą cieszyć się wstępem na pływalnię na takich samych zasadach, jak mieszkańcy miasta Oświęcim

Zgromadzeni usłyszeli także zapowiedzi kolejnych działań, bowiem władze Gminy rozważą umożliwienie mieszkańcom-seniorom korzystanie ze zniżek w Oświęcimskim Centrum Kultury. Podjęty został również dialog ze Starostwem Powiatowym na temat utworzenia w pałacu w Porębie Wielkiej (w którym do czerwca mieściła się szkoła) domu dziennej pomocy dla osób starszych. Według wójta Smolarka nadzieją napawają także rozmowy z wicewojewodą małopolskim i obecność w Grojcu dyrektor Małgorzaty Sikory z PGW Wody Polskie.

Uczestnicy Spotkania Noworocznego byli następnie świadkami wręczenia Nagrody Społecznej Wójta Gminy Oświęcim „Skrzydło Anioła” przyznawanej za za pracę na rzecz społeczności i zaangażowanie w jej życie, niesienie dobra i aktywną pomoc potrzebującym, a także za wyznaczanie wzorów godnych naśladowania. Jej laureatami za 2018 rok zostali Maria Brombosz, Wanda Heród, Danuta Krzemień, Jadwiga Chowaniec oraz Marta i Janusz Marszałkowie. Relację z tej ceremonii można przeczytać tutaj.

Chwilę oddechu i muzycznych uniesień zapewnił zespół Grupoon z Oświęcimia. W jego skład wchodzą zawodowi muzycy, którzy na co dzień , uczą i sami studiują, występują na estradach, prowadzą zespoły i orkiestry. Perkusistą jest Przemysław Drabczyk znany również jako dyrygent Wielkiej Orkiestry Młodych Muzyków działającej Przy Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim. Gropoon zaprezentował świeże aranżacje znanych z eteru polskie i zagraniczne przebojów.

Na zakończenie oficjalnej części uczestnicy spotkania wznieśli toast i złożyli sobie noworoczne życzenia. Jak się wnet okazało, wszyscy byli spragnieni kuluarowych rozmów, które długo jeszcze toczyły się w kilkuosobowych grupach.

UG Oświęcim

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend