Kultura

GMINA. Małopolski Dzień Sołtysa

Prawie trzystu sołtysów z całej Małopolski spotkało się w przeddzień Dnia Sołtysa, w niedzielę 10 marca w Grojcu. Po uroczystej mszy zebrali się w Domu Ludowym, gdzie wicepremier Jarosław Gowin zadeklarował wzmocnienie pozycji sołtysów w strukturze samorządu.

Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów Grzegorz Przybyło przywitał gości i uczestników uroczystości, wśród których byli oczywiście samorządowcy reprezentujący sołectwa Gminy Oświęcim.


Wójt Mirosław Smolarek dziękował wszystkim zgromadzonym za wkład i starania w rozwój Polski, podkreślając lokalny wymiar ich działań:
– Serdecznie dziękuję sołtysom za ich pracę na rzecz swoich sołectw, swoich wsi, swoich sąsiadów, za to, co robią dla swoich małych i większych społeczności. Sołtys jest na „pierwszej linii frontu”, jest łącznikiem między społecznością a samorządem. Bez sołtysa trudno byłoby funkcjonować wójtowi czy burmistrzowi. Można się czasem nie zgadzać z sołtysami, ale w Gminie Oświęcim nigdy nie zdarzyło nam się jeszcze, żeby nie dojść z sołtysami do porozumienia.


Wicewojewoda Zbigniew Starzec przekazał samorządowcom życzenia od wicepremier Beaty Szydło i odczytał list, w którym premier Mateusz Morawiecki napisał, że Dzień Sołtysa to „dzień wdzięczności dla tysięcy kobiet i mężczyzn, którzy na co dzień, najbliżej ludzi pełnią rolę menedżerów, pośredników, ekspertów”.


Goszczący w Grojcu wicepremier Jarosław Gowin zwrócił uwagę na historyczny aspekt:
– Urząd sołtysa to jest jeden z najstarszych urzędów w polskiej państwowości, w polskiej wsi, w polskim samorządzie. Mijają wieki, a sołtysi ciągle odgrywają tę szczególną rolę. Jesteście najbliżej ludzi. Potwierdza to misja, którą obrało sobie Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów. W statucie na pierwszym miejscu znajduje się działanie na rzecz pomocy społecznej. Dziękując wam za to co robicie, chcę powiedzieć, że przygotowaliśmy projekt ustawy, która wzmacnia pozycję sołtysów w strukturze polskiego samorządu.


Opracowana nowelizacja Ustawy o samorządzie gminnym zakłada, że sołtysi powinni być traktowani tak jak radni gminni ze wszystkimi dodatkowymi obowiązkami, ale też prawami i przywilejami. Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz wyjaśniła, że inicjatywa ustawodawcza, którą przedstawił wicepremier Gowin, dostarczy sołtysom instrumentów finansowych. Minister Emilewicz zadeklarowała też współpracę z samorządowcami w działaniach związanych z termomodernizacją budynków mieszkalnych.


Patronat Honorowy nad uroczystościami sprawował marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski. Szefowie Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów, Grzegorz Przybyło i Władysław Zaliński, wręczyli marszałkowi insygnia honorowego prezesa, nie ukrywając, że liczą również na finansowe wsparcie od wojewódzkiego samorządu.


Stowarzyszenie wzbogaciło się tego dnia również o honorowego członka, którym został Jan Wojdak, lider znanej z estrad całej Polski grupy Wawele. Jego występ zakończył grojeckie obchody Święta Sołtysa.

UG Oświęcim

Poprzedni artykułNastępny artykuł

1 komentarz

Send this to a friend