Informacje

GMINA CHEŁMEK. Nowoczesny sprzęt do ratowania życia trafił w ręce strażaków z Gorzowa i Bobrka

Od połowy grudnia strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrku i Gorzowie podczas akcji mogą korzystać z nowoczesnego sprzętu do ratowania życia. To właśnie do tych jednostek trafiły dwa automatyczne defibrylatory AED, dwie deski ortopedyczne/nosze wraz z niezbędnym wyposażeniem (między innymi stabilizator głowy, pasy), dwa zestawy „szyn Kramera” oraz dwa zestawy ratownictwa przedmedycznego PSP R-1, zakupione za 22 tysiące złotych. Pieniądze na ten cel pochodzą z Ministerstwa Sprawiedliwości, a dokładniej z Funduszu Sprawiedliwości. 22 grudnia Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus przekazał zakupione wyposażenie prezesom OSP: Andrzejowi Rybakowi z Gorzowa i Tomaszowi Szostkowi z Bobrka. Korzystając z okazji włodarz gminy życzył druhom, aby jak najrzadziej musieli korzystać z otrzymanego sprzętu, ale gdy przyjdzie taka konieczność w znacznym stopniu przyczynił się on do uratowania ludzkiego życia.

Zakupiony automatyczny defibrylator AED jest obecnie jednym z najnowocześniejszych tego typu urządzeń, które oddziałuje na mięsień sercowy prądem stałym o odpowiedniej mocy, dzięki czemu jest w stanie przywrócić zatrzymaną akcję serca. W takich bowiem przypadkach liczy się czas. Badania pokazują, że jeżeli defibrylacja zostanie wykonana w ciągu trzech minut od zatrzymania akcji serca szansa na przeżycie poszkodowanego wynosi ponad 75 procent. Dzięki intuicyjnym piktogramom oraz wspomaganiu głosowemu korzystanie z automatycznego defibrylatora AED jest bardzo proste i może się nim posługiwać większość osób, nawet bez odpowiedniego przeszkolenia.

Zestaw ratownictwa przedmedycznego PSP R-1 zawiera niezbędne wyposażenie do ratowania życia poszkodowanej osoby. Torba została tak skonstruowana, aby każdy strażak miał szybki dostęp do potrzebnego elementu. Zawiera między innymi maski do sztucznego oddychania, bandaże, ssaki, filtry antybakteryjne, kołnierze szyjne oraz wiele innych. Torbę można nieść nie tylko w ręce, ale także dzięki odpowiednim szelkom można ją założyć na plecy.

Szyny Kramera służą do szybkiego unieruchamiania kończyn po ich złamaniu lub zwichnięciu. Zestaw zawiera elementy różnej długości i szerokości. Natomiast deska ortopedyczna/nosze służy do transportu poszkodowanego. Dzięki specjalnym usztywniaczom oraz pasom ranną osobę można bezpiecznie przenieść z miejsca zdarzenia na przykład do karetki.

– Pieniądze na zakup nowoczesnego sprzętu do OSP pochodzą z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Fundusz rozporządza pieniędzmi zasądzanymi od sprawców przestępstw. Zmiany ustawowe pozwoliły na poszerzenie katalogu organizacji, które dzięki wsparciu Funduszu Sprawiedliwości będą mogły pomagać poszkodowanym. Tak aby rzeczywista pomoc dotarła do jak największej grupy potrzebujących. W odpowiedzi na ogłoszenie naboru wniosków o udział w programie, realizowanym pilotażowo w województwie małopolskim, złożonych zostało ponad 170 wniosków o przyznanie dotacji na sprzęt dla strażaków z OSP – informuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Urząd Miasta w Chełmku

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend