Zapraszamy mieszkańców oraz inne osoby odwiedzające gminę Oświęcim do wypełnienia ankiety dotyczącej ruchu rowerowego i tras rowerowych. Badanie ankietowe jest pierwszym etapem konsultacji społecznych, których celem jest zaprojektowanie kompleksowej sieci tras rowerowych na terenie gminy Oświęcim, odpowiadającej na potrzeby mieszkańców i turystów. Naszym celem jest zidentyfikowanie potrzeb i atrakcyjnych miejsc dla szlaków turystyki rowerowej oraz stworzenie bazy, na podstawie której będą prowadzone dalsze działania. Prace nad koncepcją nie niosą za sobą bezpośrednich planów inwestycyjnych ani modernizacyjnych dróg i chodników.
W kolejnych etapach zaprosimy wszystkie zainteresowane osoby na warsztaty planistyczne i rajd rowerowy proponowanymi trasami.

Wypełnienie ankiety trwa tylko kilka minut. Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas!

Ankieta jest dostępna online do dnia 31.08.2018 roku (https://goo.gl/forms/AtSAic6hTkxKd5sv1 ) oraz w wersji papierowej dostępnej w Urzędzie Gminy Oświęcim (Oświęcim, ul. Zamkowa 12), Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji (Brzezinka, ul. Sportowa 9), Gminnej Bibliotece Publicznej w Grojcu (ul. Główna 1) oraz w filiach w Babicach, Brzezince, Porębie Wielkiej, Rajsku i Włosienicy. Wypełnioną papierową wersję ankiety należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Oświęcim do dnia 31.08.2018 roku lub pozostawić w miejscu pobrania.

W ramach kolejnego etapu prac koncepcyjnych przewidujemy m.in. otwarte warsztaty planistyczne, podczas których zaplanujmy wspólnie trasy oraz eksperckie wizytacje terenowe i rajd rowerowy, które pomogą zweryfikować zasadność naszych planów.

Dotychczasowe prace nad Koncepcją Rozwoju Tras Rowerowych pozwoliły m.in. stworzyć Zestawienie Atrakcji Turystycznych Gminy Oświęcim – przy współpracy z Fundacją Mapa Pasji z Krakowa. Jest to zestawienie atrakcji naszej gminy, zarówno geograficznych, naturalnych, architektonicznych jak i specjalistycznych, które posłuży do dalszych prac warsztatowych. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tym dokumentem, dostępnym w wersji elektronicznej na stronie gminy Oświęcim (http://tiny.pl/g6wpg ) lub papierowej w Urzędzie Gminy Oświęcim (ul. Zamkowa 12) w Wydziale Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Promocji Gminy (pok.33). Jeśli mają Państwu uwagi lub sugestie dot. ww. Zestawienia, prosimy o kontakt: wspolpraca@gminaoswiecim.pl lub pod nr tel. 33 844 95 43.

UG Oświęcim

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend