Informacje

CHEŁMEK. „Rekordowy” budżet gminy przyjęty jednogłośnie

29 grudnia Radni Rady Miejskiej w Chełmku debatowali podczas ostatniej w 2017 roku sesji. Najważniejszym punktem obrad było przyjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Chełmek na 2018 rok, którą przedstawił Burmistrz Andrzej Saternus. Po raz kolejny Radni jednogłośnie poparli plan dochodów i wydatków gminy w nadchodzącym roku. Przyszłoroczny budżet śmiało można nazwać „rekordowym”, ponieważ zakłada dochody w łącznej kwocie 53 168 392,67 zł (w tym dochody majątkowe 10 566 739,86 zł) oraz wydatki w łącznej kwocie aż 61 472 394,69 zł (w tym wydatki majątkowe 20 359 460,18 zł). Warto podkreślić, że wydatki majątkowe stanowią ponad 33 procent wszystkich wydatków. Zgodnie z planem w nadchodzącym roku budżet gminy ponownie zasilą liczne środki zewnętrzne.

Wśród najważniejszych planowanych wydatków w 2018 roku należy wymienić:

– budowa Centrum Turystyki i Rekreacji WYSPA w Chełmku wraz z kąpieliskiem miejskim,

– budowa żłobka przy ul. Brzozowej w Chełmku,

– opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chełmka wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

– budowę i modernizację dróg na ulicach: Paprotnik, Miodowa, Powstańców Śląskich w Chełmku, Zacisznej w Gorzowie, Nowej w Bobrku,

– budowę drogi dojazdowej do strefy gospodarczej w Chełmku,

– przebudowę dróg podobszaru rewitalizacji nr 2, czyli ul. Brzozowej, Klonowej,Topolowej, Głogowej i Kolejowej w Chełmku,

– docieplenie budynku Domu Ludowego i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzowie oraz budowę instalacji węzła cieplnego,

– budowa skweru dzieci i młodzieży ze skate parkiem oraz parkiem linowym,

– budowa przestrzeni spotkania i rekreacji na obszarach wiejskich poprzez zagospodarowanie terenu przy ul. Długiej w Bobrku oraz ul. Szkolnej w Gorzowie,

– przebudowa budynku dawnego przedszkola przy ul. Brzozowej,

– budowa parkingu przy Samorządowym Zespole Szkół nr 1 w Chełmku,

– doposażenie placu zabaw przy  Samorządowym Zespole Szkół nr 1 w Chełmku oraz Samorządowym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Chełmku,

– budowa oświetlenia ulic,

– wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Mickiewicza w Chełmku,

– kontynuacja programów dofinansowań do wymiany starych pieców węglowych.

 

Urząd Miejski w Chełmku

Poprzedni artykułNastępny artykuł

3 komentarze

  1. Deficyt zostanie pokryty przez podniesienie wszystkich podatków, tak samo zresztą jest w Oświęcimiu. Ciekawe, czy włodarze powiedzieli wyborcom, które podatki podniosą aby były piękne fontanny?

Send this to a friend