Informacje

CHEŁMEK. Radni zainaugurowali ósmą kadencję

Taka sesja Rady Miejskiej zdarza się bardzo rzadko. Następna będzie, jeżeli nic się nie zmieni, dopiero za pieć lat. „Wierny konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na uwadze dobro mojej gminy i jej mieszkańców” – brzmiały słowa ślubowania, które w czwartek złożyli nowo wybrani radni, inaugurując tym samym prace ósmej kadencji. Większość z nich dodała także na końcu słowa „tak mi dopomóż Bóg”. W tej wyjątkowej chwili swoje ślubowanie złożył także burmistrz Andrzej Saternus, który rozpoczął piątą kadencję na tym zaszczytnym stanowisku. Podczas inauguracji sternik naszej gminy przedstawił zebranym zadania i wyzwania, które planuje zrealizować w ciągu najbliższych pięciu lat. Pogratulował także wszystkim wybranym radnym oraz tym, którzy startowali, jednak nie zostali wybrani w trakcie wyborów. Zapewnił także, że będzie robił wszystko, aby współpraca na wielu poziomach wciąż przebiegała w sposób nienaganny. Była to pierwsza sesja Rady Miejskiej, transmitowana na żywo w Internecie. /Fot. Paweł Waligóra/

Obradom początkowo przewodziła Helena Szewczyk. Pierwszymi decyzjami, które podjęli radni, był wybór ze swojego grona przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących. Na te stanowiska zgłoszono tylko po jednym kandydacie. Na przewodniczącego zaproponowano Marka Palkę, który pełnił tę funkcję w poprzednich kadencjach. Kandydatami na wiceprzewodniczących zostali Bartosz Cichy i ponownie jak w poprzednich latach Henryk Kowalski.  Każdy z kandydatów miał krótką chwilę na zaprezentowanie swojej osoby. Następnie zarządzone zostało tajne głosowanie, w wyniku któego wszyscy zgłoszeni otrzymali pełne poparcie i zostali wybrani na te stanowiska. Dalszą część sesji poprowadził więc Marek Palka, który między innymi wręczył Andrzejowi Saternusowi zaświadczenie o wyborze na burmistrza Chełmka oraz symboliczny łańcuch z symbolem orła oraz pieczęcie z godłem Chełmka. „Obejmując urząd burmistrza Chełmka uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Chełmek. Tak mi dopomóz Bóg” – ślubował burmistrz Andrzej Saternus.

Zabierając głos burmistrz podkreślał ile w naszej gminie zostało już zrobionie oraz na czym położony zostanie nacisk w najbliższych latach.
– Chcąc mówić o tym, co można zrobić w naszej gminie, musiałbym przedstawić ponownie swój i każdego z Państwa program wyborczy. Chcę, żeby taka była nadchodząca kadencja i starałem się, aby poprzednie kadencje tak właśnie wyglądały, aby realizować te duże przedsięwzięcia, które stoją przed nami, ale też te mniejsze, które Państwo mieli wpisane w swoich programach, które są tak samo ważne, bo dotykają ważnych spraw ludzi, mieszkających w poszczególnych okręgach wyborczych – tymi słowami burmistrz rozpoczął przemówienie.
– Zanim omówię poszczególne zadania, pragnę Wam złożyć serdeczne gratulacje objęcia mandatu radnego. To ogromne wyróżnienie i zobowiązanie, które macie wobec mieszkańców. Spośród ponad 40 kandydatów to Was mieszkańcy wybrali. Macie z tego powodu poczucie dumy, ale też trzeba pamiętać o pozostałych osobach, które tego mandatu nie otrzymały. Nie znaczy, że byli gorsi. Po prostu Wasze propozycje ludzie na dzisiaj wybrali. I tamtym kandydatom także należą się słowa uznania i szacunku. Szczególnie dla tych osób, które pracowały w radzie i zakończyli tę pracę na etapie tegorocznych wyborów. Kadencja, która jest przed Państwem, związana jest z bardzo dużą ilością zadań, które zostały rozpoczęte w poprzedniej kadencji i konsekwencje są w postaci ich realizacji w najbliższych latach, a co za tym idzie także w skutkach finansowych – po tych słowach włodarz gminy wymienił główne inwestycje, które będą w najbliższym czasie realizowane. Omówił także wyzwania, które stoją przed samorządem, a które będzie trzeba rozwiązać. Na zakończenie przemowy burmistrz wyraził przekonanie o dobrej współpracy z radnymi, stowarzyszeniami, jednostkami i organizacjami oraz podziękował i prosił o dalsze wspracie.

Zapis pierwszej sesji ósmej kadencji Rady Miejskiej w Chełmku znajduje się tutaj. Całe przemówienie burmistrza Chełmka można zobacyzć od 48 minuty 45 sekundy do 1 godziny 15 minuty i 26 sekundy.

Skład nowej Rady Miejskiej w Chełmku:
Marek Palka – przewodniczący, Henryk Kowalski – wiceprzewodniczący, Bartosz Cichy – wiceprzewodniczący, Helena Szewczyk, Jadwiga Radwańska, Andrzej Rybak, Agnieszka Radwańska, Maciej Dworniczek, Piotr Szyndler, Piot Maca, Wojciech Piwowarczyk, Janusz Szostek, Estera Łowczynowska, Bożena Gleba, Urszula Guja. 

UG Chełmek

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend