Informacje

CHEŁMEK. Nowa droga w strefie przemysłowej

Pobiegnie od ulicy Mickiewicza do ulicy Przemysłowej, będzie mieć ponad 1,43 km i przyczyni się w znacznym stopniu do rozwoju Strefy Przemysłowej, a co za tym idzie poszerzenia liczby firm, działających w Chełmku. 10 lipca Andrzej Saternus – burmistrz Chełmka oraz Zofia Kaleta – skarbnik podpisali wspólnie umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, gwarantującą pozyskanie dotacji na ten cel w wysokości aż 4 387 265,44 zł. Całość projektu szacowana jest na ponad 6,2 mln złotych. Jest to kolejne przedsięwzięcie, które uzyskało wysoką ocenę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Dla przypomnienia w tym roku nasza gmina otrzymała między innymi dofinansowanie w wysokości prawie 11,5 mln złotych na realizację projektu rewitalizacji.

– Nowe drogi pozwolą połączyć naszą Strefę Przemysłową od północnego-zachodu z ulicą Mickiewicza oraz od strony północnej z ulicą Przemysłową i bezpośrednio z terenem przy stawach. Zaprojektowane odcinki dróg będą ze sobą połączone i łącznie będą drogą dojazdową do Strefy, która stanowić będzie logiczny ciąg drogi gminnej publicznej, dzięki temu dojazd pojazdów do poszczególnych firm znacznie się poprawi oraz otworzy nowe tereny pod inwestycje. Odpowiednia infrastruktura drogowa jest niezwykle ważna w przypadku takich stref, ponieważ przyciąga potencjalnych inwestorów, którzy w perspektywie czasu mogą być pracodawcami dla naszych mieszkańców. Z tego też powodu dużo uwagi poświęcamy rozwojowi tego obszaru – tłumaczy Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus.

W ramach projektu zaplanowana jest budowa jezdni, chodników, miejsc postojowych, zjazdów, przepustu, sieci oświetlenia ulicznego a także przebudowa sieci elektroenergetycznej, budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci gazowej oraz przebudowa sieci teletechnicznej.

Chełmek.pl

 

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend