Informacje

CHEŁMEK. Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Chełmek

W dniu 12 października 2018 r. w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku odbyły się uroczyste gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości wzięli udział: Pan Andrzej Saternus – Burmistrz Chełmka, Pan Marek Palka – Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku, przedstawiciele związków zawodowych, szkół i zaproszeni goście. Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus złożył wszystkim zgromadzonym życzenia oraz pogratulował osiąganych wyników. Złożył także podziękowania pracownikom oświaty za dotychczas wykonywaną pracę i życzył wielu sukcesów na polu zawodowym i prywatnym. Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody i wyróżnienia dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.

Nagrody Burmistrza Chełmka otrzymali następujący Nauczyciele:

• Pani Dorota Pik
• Pani Małgorzata Piwowarczyk
• Pani Dorota Pawlak
• Pani Barbara Leja
• Pani Małgorzata Smółka
• Pani Gabriela Helbin
• Pani Urszula Mańkut
• Pan Marek Idzik.

Listy Gratulacyjne dla nauczycieli odznaczonych medalami Komisji Edukacji Narodowej wręczono:
• Pani Katarzynie Białas – Szafraniec
• Pani Lidii Chowaniec
• Pani Beacie Pawluśkiewicz
• Pani Małgorzacie Smółka.

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymała:
• Pani Agnieszka Krzyściak – Kalemba.

Akt Nadania Stopnia Nauczyciela Mianowanego otrzymała pani Agnieszka Mucha – nauczyciel Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Chełmku, która złożyła także uroczyste ślubowanie.

Wręczono listy gratulacyjne nauczycielom, którzy uzyskali stopień nauczyciela dyplomowanego:
1. Pani Joannie Wójcik
2. Pani Karolinie Marciniak
3. Pani Monice Matejek – Basoń
4. Pani Ewelinie Szumniak.

Listy gratulacyjne z tytułu uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego otrzymali nauczyciele:
• Pani Klaudia Kocot
• Pani Kinga Pabian
• Pani Aleksandra Wilczak
• Pani Renata Koczur.

Dyrektorzy Zespołów Szkół wręczyli również Nagrody Dyrektora Szkoły dla swoich nauczycieli.
Z Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Chełmku nagrody otrzymali:
• Pani Beata Pawluśkiewicz
• Pani Małgorzata Wójtowicz
• Pani Wioletta Glandys
• Pani Romana Oleś
• Pani Agnieszka Krzyściak-Kalemba
• Pani Ewa Patyk
• Pani Katarzyna Żołdak
• Pani Iwona Trybuś
• Pani Monika Koryczan – Zembaty
• Pan Mariusz Janik.

Z Samorządowego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2 w Chełmku:
• Pani Anna Remsak
• Pani Anna Fornal
• Pani Wioletta Suska
• Pani Jolanta Wolna
• Pani Joanna Czarnota
• Pani Iwona Bochenek
• Pani Anna Filipecka-Legut
• Pani Mariola Krzeczkowska
• Pani Urszula Lasota – Kulisz
• Pani Urszula Palka
• Pani Ewa Pilch
• Pani Grażyna Szyjka
• Pani Renata Księżarczyk.

Z Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie:
• Pani Monika Matejek-Basoń
• Pani Katarzyna Wojtyczko
• Pani Ewa Kustra-Potoczna
• Pani Agata Dulęba.

Z Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku:
• Pani Lidia Chowaniec
• Pani Zofia Cichy
• Pani Wioletta Matysik
• Pani Jolanta Czerw
• Pani Małgorzata Gołowieszko.

Uczniowie wyróżniający się szczególnie wysokimi wynikami w nauce zostali uhonorowani stypendiami. Burmistrz Chełmka wręczył stypendium za wyniki w nauce dla następujących uczniów:
z Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Chełmku:
1. Maciej Cupiał
2. Nikola Nadolska
3. Michalina Figa
4. Antoni Madeja
5. Julia Poznańska
6. Karolina Szmigiel
7. Bartłomiej Jachna
8. Marcin Pocielej
9. Antonina Syska
10. Marcelina Wilczak
11. Alicja Wiśniewska
12. Alicja Zembaty
13. Kacper Gondzik
14. Wiktoria Kowalczyk
15. Pola Syska
16. Joanna Kowaliczek
17. Marcin Banasiuk
18. Anna Zamarlik
19. Julia Urzędowska
20. Paulina Plata
21. Patrycja Markiewicz

z Samorządowego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2 w Chełmku:
1. Karolina Marciniak
2. Oliwia Pawełko
3. Martyna Adamczyk
4. Małgorzata Trojanowska
5. Emilia Snopko
6. Mateusz Miziołek
7. Emilia Majcherczyk
8. Małgorzata Kubiczek
9. Karol Kapusta
10. Justyna Szewczyk
11. Maja Florek
12. Anna Maca
13. Patryk Twardy
14. Aurelia Foltyn
15. Zuzanna Witkowska
16. Martyna Kokoszka
17. Jagoda Kokoszka
18. Kornelia Klimas
19. Weronika Koczur
20. Małgorzata Legut
21. Joanna Zabdyr
22. Anna Księżarczyk
23. Justyna Legut
24. Bartłomiej Szyndler
25. Kacper Siuta
26. Kamil Olszak
27. Szymon Legut
28. Mateusz Kapitan

z Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku:
1. Oliwia Janiga
2. Natalia Waliczek
3. Maciej Skucha
4. Anna Bogacz
5. Piotr Mrożek
6. Weronika Dubiel
7. Jakub Idzik
8. Joanna Ławczys
9. Alicja Kaczmarczyk

z Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie:
1. Ewa Dybał
2. Hanna Gołąb
3. Martyna Remsak
4. Joanna Bocheniak
5. Paulina Mocek
6. Wiktor Peschak
7. Milena Remsak
8. Aleksandra Remsak
9. Zofia Gołąb
10. Justyna Gołąb
11. Michał Rybak
12. Daria Czopek
13. Mateusz Rybak
14. Oliwia Łukasiewicz
15. Tatiana Balcerek
16. Jan Czerw
17. Piotr Dybał
18. Julia Postupalska
19. Karolina Tarkowska
20. Gabriela Kozioł

Uroczystość uświetnił występ uczniów z Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Chełmku. którzy zaprezentowali swoje umiejętności muzyczne oraz spektakl pt. „Alicja w krainie czarów”.
Wszystkim nagrodzonym jeszcze raz gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend