Słaba – silna wola, czyli jak ćwiczyć swój silny charakter.

Silna wola to drogocenny, ale ograniczony zasób. Pierwszym krokiem do sukcesu we wzmacnianiu silnej woli jest uświadomienie sobie, że wszystko jest kwestią odpowiedniego treningu. Najczęściej …

Send this to a friend