Informacje

BRZEZINKA. Ulica Sołtysów przebudowana

Zakończyła się rozpoczęta późnym latem przebudowa ulicy Sołtysów. Tym samym powstał kolejny odcinek kanalizacji sanitarnej w Brzezince.

Prace utrudniał wysoki poziom wód gruntowych, pojawiających się na głębokości dwóch metrów, podczas gdy rury były wkopywane cztery do pięciu metrów pod powierzchnią. Prócz kanalizacji sanitarnej (o długości ok. 250 metrów) wraz z przyłączami do granic prywatnych posesji w ramach robót wykonano również kanalizację deszczową i nawierzchnię tłuczniową. Sieci: gazowa, telekomunikacyjna, energetyczna i wodociągowa zostały zabezpieczone na całej długości.


Inwestycja kosztowała prawie 600 tys. złotych. Została dofinansowana ze środków  Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego kwotą 476 tys. zł. 7 grudnia końcowego odbioru dokonała komisja z wójtem Gminy Oświęcim Albertem Bartoszem i sołtysem Andrzejem Ryszką w składzie.

Gmina Oświęcim

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend