Biznes, Informacje

BRZESZCZE. Rusza budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej

10 kwietnia 2017 roku w Urzędzie Gminy w Brzeszczach miało miejsce podpisanie umowy z wykonawcą robót w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze”.

W efekcie przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Inżynieryjne KRISBUD Sp. z o.o. , w imieniu którego umowę podpisała prezes lidera konsorcjum Danuta Machnik.  Wartość robót wynosi 6 009 466,89 zł brutto.

Zakres rzeczowy robót obejmuje budowę ok. 8 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę ok. 2 km kanalizacji deszczowej.

Roboty prowadzone będą w następujących  rejonach:

  • ulica Kościuszki (od ul. Piastowskiej do przejazdu kolejowego oraz od ul. Stefczyka do ul. Leśnej),
  • ulice: Sienkiewicza, Matejki, Parkowa,
  • ulica Górnicza,
  • ulica Ofiar Oświęcimia (ul. Nosala, Gwarków, Bojowników Ruchu Oporu),
  • ulica Piastowska (od ul. Św. Wojciecha do ul. św. Idziego),
  • ulica Drobniaka,
  • ulica Daszyńskiego (od ul. Krasickiego do ul. Przecieszyńskiej),
  • ulica Jaśminowa.

Kanalizacja deszczowa rozbudowana zostanie w rejonie ulic: Górniczej, Piastowskiej i Drobniaka.
Orientacyjny zakres obszarów i ulic, na których prowadzona będzie inwestycja obrazuje mapa.

13 kwietnia 2017 roku miało miejsce przekazaniu placu budowy. Z ramienia Gminy Brzeszcze w przekazaniu udział wzięli: Janusz Hałat  i Celina Faruga – Przewoźnik  – pracownicy Jednostki Realizującej Projekt oraz Maciej Pakosz i Zbigniew Wrona – pracownicy Sweco Consulting Sp z o.o.- Inżyniera Kontraktu. Natomiast wykonawcę robót reprezentowali Magdalena Pszczółka – kierownik budowy, Mariusz Dziura oraz Małgorzata Machnik.

Planowany termin zakończenia robót to marzec 2018 roku.

Końcem kwietnia zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne dla mieszkańców, podczas którego przedstawione zostaną informacje dot. realizacji inwestycji. O szczegółach poinformujemy wkróce.

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend