Informacje, Sport

BRZESZCZE. Ponad 1,6 mln zł na ścieżki rowerowe

12 kwietnia 2018 roku podpisana została umowa dofinansowania projektu nr RPMP.06.01.04-12-0070/17, na mocy której Gmina Brzeszcze otrzymała ponad 1,67 miliona złotych na realizację zadania „Brzeszcze na rowerze – wytyczenie, oznakowanie oraz wypromowanie trasy rowerowej na terenie Gminy Brzeszcze”.
Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,6 Oś Priorytetowa Dziedzictwo regionalne , Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – spr.
Przedmiotem projektu jest wytyczenie, oznakowanie i wypromowanie sieci tras rowerowych w Gminie Brzeszcze. Trasy składać się będą z dwóch łączących się odcinków, oznaczonych roboczo B1 oraz B2, o łącznej długość prawie 14 kilometrów! Wytyczone trasy będą komplementarne w stosunku do prowadzącej przez teren Gminy Wiślanej Trasy Rowerowej.

W ramach projektu zaplanowano realizację zadań związanych z modernizacją dróg, oznakowaniem trasy, utworzeniem Miejsca Odpoczynku Rowerzystów, a także promocją trasy poprzez opracowanie i wydanie map w wersji papierowej oraz elektronicznej – interaktywnej.

W chwili obecnej opracowywana jest szczegółowa dokumentacja wykonawcza. Roboty budowlane ruszą za kilka miesięcy. Przewidywany termin zakończenia projektu to połowa 2019 roku.

W ramach realizacji projektu uzyskane zostaną poniższe produkty oraz rezultaty:
– Długość utworzonych szlaków turystycznych – 13,9 km
– Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – 2540 odwiedziny/rok

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend