Informacje

BRZESZCZE. Dotacja z OSPR dla Gminy

28 czerwca br. w Oświęcimiu podpisano umowy w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. W wydarzeniu udział wziął wojewoda małopolski Piotr Ćwik oraz przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu oświęcimskiego. Zgodnie z uchwałą nr 208/2017 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. do beneficjentów  Programu włączona została Gmina Brzeszcze, która z tego tytułu w roku 2018 otrzyma ponad 2,68 miliona złotych.
OSPR zakłada realizację zadań, które mogą być ujęte w pięciu priorytetach: 1.Uporządkowanie i zagospodarowanie terenów w otoczeniu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2.Poprawa dostępności komunikacyjnej Oświęcimia dla osób odwiedzających miejsce pamięci masowej zagłady oraz społeczności lokalnych, 3.Rozwój działalności edukacyjnej w obszarze szkolnictwa wyższego w Oświęcimiu, 4.Poprawa atrakcyjności turystycznej Oświęcimia poprzez renowację obiektów i infrastruktury o charakterze zabytkowym, 5.Poprawa dostępności i zagospodarowanie otoczenia obiektów byłych podobozów KL Auschwitz-Birkenau w powiecie oświęcimskim.

Obecnie realizowany jest etap V programu obejmujący lata 2016-2020, w ramach którego przewidziano wydatkowanie na jego realizację z budżetu państwa 47 398 000 zł przy udziale środków własnych beneficjentów w kwocie 19 643 000 zł (przy założeniu, że zadania z priorytetów 1-4 mogą być dofinansowane z budżetu państwa do 80% ich wartości, a dla priorytetu 5 – do 60%). Efektem końcowym będzie wykonanie 31 zadań, z których aż 17 dotyczy uporządkowania i zagospodarowania terenów w otoczeniu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau (priorytet nr 1).

Edycja OSPR na 2018 r. uwzględnia korektę Programu wynikającą z przyjętej uchwały nr 208/2017 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego. Grono beneficjentów zostało poszerzone o gminy Brzeszcze i Chełmek.

Gmina Brzeszcze do 2020 roku zrealizuje w ramach OSPR  3 zadania:

 • Przebudowa ul. Lisowce i ul. Obozowej w Brzeszczach
 • Przebudowa parkingu przy Cmentarzu Komunalnym w Brzeszczach – utworzenie miejsc parkingowych dla autokarów
 • Budowa ścieżki rowerowej związanej z miejscami pamięci KL Auschwitz – Birkenau
Łączny koszt realizowanych inwestycji wynosi 13,57 miliona złotych, z czego pozyskane dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego wynosi ponad 8 milionów złotych.
Szczegółowy opis zadań przedstwiono w zakładce realizowane projekty.
UG Brzeszcze
Poprzedni artykułNastępny artykuł

7 komentarzy

 1. Każdy wie co było w Rajsku , szklarniach i Pałacyku , ile ludzi pomagało w kopalni w Jawiszowicach…A kręci filmy z A.Memento z prawidłowo i solidnie odżywionymi „aktorami” w śnieżniobiałych koszulach, którzy „grają” ucieczkę z Obozu , a są dopiero co po superburgerze i kawce z mlekiem, a w nocy spali w ciepłym łóżeczku… I premiere tego „filmu-szlamu” robi się w dniu śmierci Smreczyńskiego!

 2. Pieniądze z ospr powinny pójść w pierwszym rzędnie na poprawę wizerunku miasta tam gdzie przejeżdżają miliony turystów do muzeum. Teraz widzą: dziurę po hotelu glob, ruiny bloków kolejowych, dworzec kolejowy przed rozbiórką, ruinę hali ozns-ów, różne inne ruiny po prawej i po lewej ul. Leszczńskiej i dziurawy parking przed muzeum. Zamiast tego będzie się remontować wiejskie dróżki dookoła Brzeszcz, mateczniku pani premier.

 3. No to rozkopiemy kolejne drogi, jakby mało było rozgrzebane…

  Oby tylko kiełbaskę wyborczą rozdać puki gorąca.

 4. 80 lat po wojnie – pewnie że nie ma! Skoro można dostać kasę i zrobić coś w okolicy gdzie BYŁY podobozy, to czemu nie? Remont drogi jest ok – niezależnie od tego skąd jest kasa.

 5. Były, zgadza się, ale ich nie ma. To zwykłe przekupywanie wyborców za państwowe pieniądze.

 6. „5.Poprawa dostępności i zagospodarowanie otoczenia obiektów byłych podobozów KL Auschwitz-Birkenau w powiecie oświęcimskim” – na terenie gminy Brzeszcze były dwa podobozy – Bór/Budy oraz Jawischowitz.

Send this to a friend