Informacje

BRZESZCZE. 73-cia rocznica Marszu Śmierci

17 stycznia b.r. minęła 73-cia rocznica Marszu Śmierci. Związane z nią uroczystości odbyły się w Brzeszczach na cmentarzu komunalnym, gdzie znajduje grób – pomnik ofiar tego marszu. Jest to  pierwszy pomnik na długiej, sięgającej aż po Wodzisław, trasie ewakuacji więźniów.

W uroczystościach udział wzięli Pani Joanna Florkiewicz Kamieniarczyk w imieniu wojewody Małopolskiego Pana Piotra Ćwika, Pan Piotr Hertig w imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Jacka Krupy, przedstawiciele biura poselskiego Wicepremier Pani  Beaty Szydło. Pani Ewa Pawlusiak w imieniu Starosty Pana Zbigniewa Starca i  Zarządu  Powiatu Oświęcimskiego, Pan Robert Adamczyk zastępca Burmistrza Brzeszcz, Pan Ryszard Foks Przewodniczący Rady Miejskiej Brzeszcz wraz z Radnymi, Pani Teresa Wontor-Cichy i Pan Jacek Lachendro w imieniu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, Kombatanci ze  Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Brzeszczach, przedstawiciele organizacji społecznych, szkół  oraz mieszkańcy  i młodzież szkolna . Honorową wartę pełnili Harcerze z 13 Drużyny Harcerskiej „Widmo” oraz przedstawiciele  Fundacji Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau.

Siedemdziesiąt trzy lata temu – wieczorem 17 stycznia 1945 r. – rozpoczęła się ewakuacja więźniów i więźniarek kompleksu obozów KL Auschwitz . 67012 więźniów stanęło do ostatniego apelu wieczornego. Tak rozpoczął się więźniarski exodus trudnej, a wielu wypadkach tragicznej trasy Marszu Śmierci z obozu głównego i okolicznych podobozów . SS-mani rożnymi drogami ewakuacji pędzili pieszo więźniarki i więźniów w kierunku Gliwic i Wodzisławia. Stamtąd dalej byli wywożeni pociągami do obozów koncentracyjnych w głąb Rzeszy.
W dniach od 17 – 21 stycznia główną drogą przez Brzeszcze przeszło około 25 tysięcy więźniów.
W tej kolumnie znajdowali się również więźniowie z podobozów z naszej miejscowości KL Auschwitz-Bór/Budy i KL Auschwitz-Jawischowitz. Wielu z tej kilkudziesięciotysięcznej grupy więźniarskiej nie wytrzymało już na początku długiej, morderczej i trudnej pieszej trasy. Zginęli oni z wycieńczenia, bądź kul SS-manów.
19 stycznia 1945 roku niemiecki Burmistrz Brzeszcz nakazał mieszkańcom pochowanie zwłok zmarłych więźniów leżących na trasie ewakuacji począwszy od Rajska przez Brzeszcze, aż po koniec Jawiszowic – zebrali 18 ciał kobiet i mężczyzn.

Brzeszcze stały się miejscem pochówku i pierwszej zbiorowej mogiły ofiar ewakuacyjnego Marszu Śmierci. Następna mogiła/upamiętnienie znajduje się w miejscowości Miedźna.

Na cmentarzu w Brzeszczach są pochowani następujący więźniowie byłego kompleksu niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady KL Auschwitz:

174315 KOHN ALFRED więzień żydowski
190325 SAUER BALTHASAR więzień katolik
190851 WERNER RICHARD więzień żydowski
69959 GERST (brak danych) więzień żydowski
16149 (mężczyzna brak danych)
……… WEISS ANNA więźniarka żydowska
A22322 ( kobieta brak danych) więźniarka żydowska
A26059 ( kobieta brak danych) więźniarka żydowska
A27174 ( kobieta brak danych) więźniarka żydowska
DWÓCH NIEZIDENTYFIKOWANYCH WIĘŹNIÓW
SIEDEM NIEZIDENTYFIKOWANYCH WIĘZNIAREK

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !!!

UG Brzeszcze.
Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend