Informacje

BIELANY. 125 lat Ochotniczej Straży Pożarnej

W sobotę, 14 lipca, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielanach obchodziła jubileusz 125. rocznicy powstania. Uroczystości zainaugurowało złożenie kwiatów pod pomnikiem pierwszego prezesa OSP Bielany – Antoniego Wrotnowskiego. Następnie zebrane pododdziały OSP wraz z zaproszonymi gośćmi wzięły udział we Mszy św., odprawionej w intencji wszystkich strażaków OSP Bielany – tych, którzy obecnie pełnią społeczną służbę oraz tych, którzy odeszli już ze strażackich szeregów. Liturgii przy polowym ołtarzu przy Sanktuarium Chrystusa Cierpiącego w Bielanach przewodniczył proboszcz bielańskiej parafii ks. Andrzej Zając. Jak podkreślił w kazaniu kapłan, 125 lat temu urodziły się bliźniaki – powstała straż pożarna w Bielanach i w Łękach. Kaznodzieja przywołał osoby, które przyczyniły się do utworzenia jednostek: inicjatora Stanisława Kowalskiego – ówczesnego nauczyciela w szkole w Bielanach, ks. Ignacego Waszkiewicza – pełniącego wtedy funkcję proboszcza jak również Antoniego Wrotnowskiego – pierwszego prezesa OSP Bielany.

Po Mszy symbolicznie przysypano ziemią dąb, który posadzony został przy Golgocie znajdującej się obok świątyni w Bielanach. Jak wyjaśnił ks. Andrzej, z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, pan Krzysztof Kubiczek – właściciel Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych – przygotowałDęby Wolności, które polscy leśnicy zawieźli do Watykanu. Tam zostały one poświęcone przez papieża Franciszka, a dwa z nich otrzymała bielańska parafia: jeden posadzony będzie po przy figurze Floriana w Łękach (po zakończonym tam remoncie), drugi natomiast rośnie już przy Sanktuarium Chrystusa Cierpiącego w Bielanach.

Oficjalna część obchodów jubileuszowych rozpoczęła się przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej przywitaniem zaproszonych gości oraz uroczystym podniesieniem Flagi Państwowej. Minutą ciszy uczczono wszystkich druhów, których zabrakło na tegorocznych uroczystościach. Ślubowanie służby Ojczyźnie ofiarną pracą w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej złożyli młodzi adepci pożarnictwa. Prezes OSP w Bielanach – druh Henryk Pawlusiak – przedstawił historię jednostki, jej rozwój i zmiany, jakie zachodziły na przestrzeni 125 lat.

Uroczysty apel był okazją do podziękowania za aktywność i społeczne zaangażowanie zasłużonym członkom jednostki OSP w Bielanach. Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kętach przyznało złote i srebrne odznaki Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz odznakę „Strażak Wzorowy”. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie przyznano złote, srebrne i brązowe medale „Za zasługi dla pożarnictwa”.

Druh Michał Curlej – członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie, dziękując strażakom za codzienną służbę dla społeczności oraz pracę z młodzieżą, przeczytał list od druha Edwarda Siarki – Posła na Sejm RP, Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie. Złożył także podziękowania władzom samorządowym wspierającym jednostki OSP oraz pogratulował wszystkim odznaczonym. Druh Curlej przypomniał również o przyznaniu Złotego Znaku Związku – najwyższego odznaczenia, jakie nadane zostało druhowi Henrykowi Pawlusiakowi – prezesowi OSP Bielany na Powiatowym Dniu Strażaka, który odbył się w maju br. w Oświęcimiu. – Jest to również uwieńczenie pracy wszystkich druhów z jednostki OSP Bielany, wyrażone poprzez odznaczenie druha Prezesa – podkreślił.

– 125 lat to kilka pokoleń strażaków ochotników w Bielanach. To, że ta jednostka działa prężnie jest dowodem na to, że w tej społeczności lokalnej mieszka bardzo duża liczba osób, które chcą bezinteresownie nieść pomoc – mówił II zastępca burmistrza Gminy Kęty – Marcin Śliwa. Burmistrz przypomniał, że jednostka OSP Bielany w roku ubiegłym włączona została do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Przywołał także wydarzenie sprzed kilku tygodni, kiedy to druhna bielańskiej jednostki uratowała pozostawione w nagrzanym samochodzie dziecko. – Dziękuję wam za to, że jesteście i za to, że wam się chce. W tych czasach, w których króluje egoizm, wy bezinteresownie niesiecie pomoc o każdej porze dnia i nocy – podkreślił, wręczając na ręce prezesa OSP Bielany pamiątkowy grawer z podziękowaniami i gratulacjami od Burmistrza Gminy Kęty, Krzysztofa Jana Klęczara

Podziękowania i życzenia w imieniu Zarządu Powiatu i Rady Powiatu złożył strażakom wicestarosta oświęcimski – Jarosław Jurzak. St. Kpt. Marcin Głogowski – zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Oświęcimiu, w imieniu Komendanta Powiatowego pogratulował pięknego jubileuszu i życzył satysfakcji z pełnionej służby.

Józef Szafran – wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Oświęcimiu, komendant Gminny ZOSP RP w Kętach, radny Rady Powiatu Oświęcimskiego w imieniu prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Oświęcimiu, Jerzego Obstarczyka, przeczytał list okolicznościowy. – Między nami strażakami nie ma żadnego podziału. Czy to Śląsk czy Małopolska, czy to dziewczyna czy chłopak – przy akcji jesteśmy zawsze gotowi nieść pomoc wszystkim tym, którzy na tą pomoc czekają – mówił druh Szafran, dziękując pocztom sztandarowym z obu województw za przybycie na jubileuszowe uroczystości. Przekazując na ręce prezesa Henryka Pawlusiaka Szelki Floriana do prac wysokościowych (niedawno jednostka otrzymała także łańcuchy do piły), podziękował rodzinom strażaków za wyrozumiałość i pogratulował odznaczonym. Złożył również podziękowania za pomoc Gminy Kęty i Powiatu Oświęcimskiego dla jednostek straży pożarnej, sponsorom, mieszkańcom sołectwa Bielany oraz wszystkim, którzy wspierają działalność jednostki OSP Bielany. Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Kętach – Krzysztof Kućka wręczył jubileuszową tabliczkę od Zarządu ZOSP RP w Kętach.

Druh Jan Kanty Christ – honorowy prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Kętach, dziękując za zaproszenie przedstawił historię Zarządu. Życzył druhom dalszych sukcesów, podkreślając, że jednostka OSP Bielany jest jedną z najlepszych w powiecie oświęcimskim.

Podziękowania i życzenia złożył także druh Mariusz Handzlik – członek Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Kętach, Dariusz Mędrzak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Bielanach oraz sołtys Bielan i radny Rady Miejskiej w Kętach – Janusz Raj. Prezes OSP w Bielanach przeczytał list od Poseł na Sejm RP – Doroty Niedzieli.

Część oficjalną uroczystości zakończyła defilada pododdziałów OSP. Goście mogli wysłuchać koncertu Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP z Witkowic, która zadbała także o muzyczną oprawę całej uroczystości oraz obejrzeć program artystyczny przygotowany przez najmłodszych.

Uroczystości jubileuszowe stanowiły także okazję do złożenia wpisu w Księdze Pamiątkowej. Można było zakupić książkę pt. „Rycerze Floriana” Marcina Dziubka, przedstawiającą historię Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielanach.

Imprezę zakończył Festyn Strażacki.

Wśród przybyłych na uroczystość obecni byli m.in.: Druh Michał Curlej – członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie, Jarosław Jurzak – wicestarosta Powiatu Oświęcim, radni powiatowi – Ewa Płonka oraz druh Józef Szafran – wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Oświęcimiu, komendant Gminny ZOSP RP w Kętach, St. Kpt. Marcin Głogowski – zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Oświęcimiu, Rafał Ficoń – I zastępca Burmistrza Gminy Kęty, Marcin Śliwa – II zastępca Burmistrza Gminy Kęty, druh Jan Kanty Christ – honorowy prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Kętach, Janusz Raj – sołtys Bielan i radny Rady Miejskiej w Kętach, ks. Andrzej Zając – proboszcz parafii w Bielanach, druh Mariusz Handzlik – członek Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Kętach, druh Krzysztof Kućka – wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Kętach, Stanisław Drabek – prezes firmy Tęcza Sp. z o.o. w Bielanach, Janusz Sońta – kierownik Ośrodka Zdrowia w Bielanach, Dariusz Mędrzak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Bielanach, Dorota Zaręba – dyrektor SPWP w Bielanach, Marcin Dziubek – druh honorowy, autor książki pt. „Rycerze Floriana”, Małgorzata Gabryś – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Bielanach, Sławomir Hrapkowicz – prezes Spółki Pastwiskowej w Bielanach, druh Paweł Sordyl – dowódca MDP w Bielanach, weterani OSP w Bielanach i honorowi druhowie: Józef Katański, Edward Żmudka, Lech Dusik, darczyńcy i licznie zgromadzeni mieszkańcy.

Kety.pl

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend