Informacje

AUSCHWITZ. Odzyskana tożsamość

Podczas prac nad nową wystawą główną Muzeum udało się ustalić tożsamość 8 więźniów, których fotografie obozowe znajdują się na rosyjskiej wystawie w bloku 14 „Tragedia – męstwo – wyzwolenie”.

– W tej chwili wybieramy zdjęcia rejestracyjne więźniów różnej narodowości, które pokazane będą na naszej nowej wystawie i prowadzimy kwerendy w naszym Archiwum. Fotografie na wystawie w bloku 14 są podpisane „Więźniowie zarejestrowani jako Rosjanie. Nazwiska nieznane.” Udało się nam zidentyfikować ośmioro z nich – powiedziała Magdalena Urbaniak z zespołu Nowej Wystawy Głównej.

Są to:

Iwan Worlasow (nr 53825)
Alex Basiuk (nr 58531)
Peter Twerdochlib (nr 102298) – zginął 25.6.1943
Arnold Nikolaus (nr 78823) – ur. 01.05.1899
Wladimir Osminkin (nr 65862) – ur. 15.05.1914
Valentina Bowtuta (nr 28287) – ur. 16.06.1923
Wiera Bielorusow (nr. 32075) – ur. 1923
Vera Andziewska (nr 27173) – ur. 19.03.1921

– Wyniki naszej kwerendy przekażemy autorom wystawy, dzięki czemu ekspozycja będzie mogła być uzupełniona – dodała Magdalena Urbaniak.

Wystawa rosyjską „Tragedia. Męstwo. Wyzwolenie” znajduje się w bloku 14 byłego obozu Auschwitz I, jednym z dziewięciu, w których w październiku 1941 r. ulokowano tysiące radzieckich jeńców wojennych. Jej organizatorem jest Centralne Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej 1941-1945 w Moskwie.

Opowiada ona o tragedii sowieckich jeńców wojennych, opisuje politykę niemieckiego okupanta wobec ludności cywilnej na okupowanych terenach ZSRR o losach jeńców wojennych oraz ludność cywilnej deportowanych z terenów ZSRR do Auschwitz, a także o wyzwoleniu obozu przez Armię Czerwoną.

W niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz zarejestrowano 11 964 sowieckich jeńców wojennych, ponadto według szacunków do obozu przywieziono co najmniej 3000 czerwonoarmistów, którzy bez wprowadzania do ewidencji zostali zabici. Zatem do obozu łącznie skierowano około 15 tys. wziętych do niewoli żołnierzy Armii Czerwonej. Uwzględniając fakt, że kilkuset z nich wywieziono z obozu, a kilkudziesięciu zbiegło, można stwierdzić, że liczba sowieckich jeńców wojennych zmarłych i zabitych w obozie wyniosła ponad 14 tys. O ich historii przypomina lekcja internetowa „Los jeńców sowieckich w KL Auschwitz” oraz publikacja z serii „Głosy Pamięci„.

Auschwitz.org

Poprzedni artykułNastępny artykuł

2 komentarze

Send this to a friend