Kultura

AUSCHWITZ. Nowa Rada Państwowego Muzeum

Pierwsze posiedzenie nowej kadencji Rady Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau odbyło się 24 maja 2017 r. Wśród głównych tematów omawianych przez członków Rady były m.in. wyzwania edukacyjne związane z rekordową frekwencją, a także tworzeniem nowej siedziby siedziby Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, a także plany inwestycyjne związane z planami budowy nowego Centrum Obsługi Odwiedzających.

Obrady rozpoczęły się od wręczenia nominacji członkom Rady Muzeum kadencji 2017-2021. W imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego, który powołał Radę, wręczył je dyrektor Muzeum dr Piotr M. A. Cywiński. Członkowie Rady przyjęli regulamin, jak również wybrali przewodniczącego, którym została Krystyna Oleksy.

Dyrektor Cywiński przedstawił sprawozdanie z ostatnich miesięcy działalności Miejsca Pamięci. Mówił m.in. o ciągle rosnącej liczbie odwiedzających, która w 2016 r. przekroczyła 2 miliony. – Dzięki wprowadzeniu nowego internetowego systemu rezerwacji godzin wizyty, cały czas widzimy jeszcze zapas frekwencyjny – przede wszystkim w godzinach rannych i popołudniowych. Nic nie wskazuje na to, aby w przyszłości liczba odwiedzających miała spadać, bowiem opiera się ona w dużej mierze na przyjazdach zorganizowanych grup ze szkół. Widzimy bowiem, że w ostatnich latach tematyka Auschwitz i Holokaustu jest stałym elementem działań edukacyjnych – zarówno w systemie szkolnym, jak i poza nim – w bardzo wielu krajach. W 2017 r. nadal widzimy tendencję wzrostową – mówił dyrektor Cywiński.

– Wyzwaniem przy tak dużej frekwencji jest dla nas infrastruktura. Dlatego złożyliśmy wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich utworzenia nowego Centrum Obsługi Odwiedzających, które planujemy na terenie przylegającym do Muzeum, na terenie byłej bazy PKS. Częścią tego projektu jest także remont muzealnej sali kinowej – dodał Piotr Cywiński.

Wśród najważniejszych wydarzeń w ostatnim roku dyrektor wymienił m.in. organizację wizyty papieża Franciszka, a także pielgrzymów podczas Światowych Dni Młodzieży, kiedy to w ciągu 10 dni Miejsce Pamięci odwiedziło ponad 155 tysięcy osób, odnalezienie po ponad pół wieku 16 tysięcy obiektów pochodzących z prac archeologicznych z terenu byłego obozu Auschwitz II-Birkenau, przekazanie do Archiwum Muzeum wielu archiwalnych dokumentów, np. korespondencji Mykoły Kłymyszyna, a także bardzo obszernej kolekcji dokumentów zebranych przez ocalonego z Holokaustu Władysława Ratha, upublicznienie – wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej – bazy danych załogi niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz.

Opowiadał on także o trwającym obecnie największym projekcie konserwatorskim, pracach prowadzonych w dwóch murowanych barakach byłego obozu Auschwitz II-Birkenau, a także o zabezpieczającej konserwacji ścian rozbieralni ruin komory gazowej i krematorium III. Prace te finansowane są przez Fundację Auschwitz-Birkenau. Ze środków Fundacji powstanie także nowoczesny magazyn w Zbiorach Muzeum służący do przechowywania historycznych tkanin.

Omawiając pracę Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście dyrektor Cywiński podkreślił znaczenie, jakie dla edukacji prowadzonej w autentycznym Miejscu Pamięci będzie miała adaptacja na siedzibę MCEAH budynku tzw. Starego Teatru*. Mówił także o realizowanych projektach edukacyjnych, seminariach i konferencjach, lekcjach i wystawach internetowych, a także planowanym rozwoju programów zwiedzania Miejsca Pamięci z perspektywy religijnej, zarówno chrześcijańskiej, jak i żydowskiej. Wspomniał on także o szkoleniach edukatorów-przewodników prowadzonych we współpracy z Amud Aish Memorial Center, których tematyka skupiona była wokół doświadczenia Zagłady przez Żydów ortodoksyjnych.

Dyrektor Cywiński zapowiedział także wydarzenia związane z lipcową 70. rocznicą utworzenia Muzeum: konferencję edukacyjną „Świadomość – Odpowiedzialność – Przyszłość”, plenerową ekspozycję podsumowującą 70 lat funkcjonowania Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, która zostanie pokazana w Oświęcimiu, a także wystawę organizowaną wspólnie z Muzeum Narodowym w Krakowie „Twarzą w Twarz. Sztuka w Auschwitz”, która zostanie otwarta w Kamienicy Szołayskich, oddziale MNK.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem za rok 2016 oraz z planami na rok bieżący, Rada Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau jednogłośnie przyjęła uchwałę pozytywnie oceniającą i aprobującą te działania.

Rada Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau (kadencja 2017-2021)

Krystyna Oleksy – przewodnicząca
Bogdan Bartnikowski
dr Grzegorz Berendt
prof. dr hab. Tomasz Gąsowski
prof. dr hab. Jan Kantyka
prof. Stanisław Krajewski
prof. Edward Kosakowski
dr Marek Lasota
ks. Jan Nowak
Zbigniew Starzec

Rada Muzeum jest ciałem opiniodawczym powołanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na mocy Ustawy o muzeach. Rada „sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, ocenia, na podstawie przedłożonego przez dyrektora muzeum sprawozdania rocznego z działalności, działalność muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności”.

www.auschwitz.pl

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend