Biznes

BRZESZCZE. Rekordowy progres gminy

W ciągu ostatnich dwóch lat w Brzeszczach obserwuje się dynamiczny wzrost dochodów gminy, a także idący za nim znaczący wzrost wydatków inwestycyjnych, co nie pozostaje bez pozytywnego wpływu na życie mieszkańców, a także sąsiednich gmin.

W ciągu ostatnich dwóch lat w Brzeszczach obserwuje się dynamiczny wzrost dochodów gminy, a także idący za nim znaczący wzrost wydatków inwestycyjnych, co nie pozostaje bez pozytywnego wpływu na życie mieszkańców, a także sąsiednich gmin. Stabilny rozwój potencjału finansowego i inwestycyjnego gminy jest wynikiem ciężkiej pracy obecnych władz samorządowych z burmistrz Cecylią Ślusarczyk na czele, co przekłada się z kolei na wzrost znaczenia Brzeszcze w całym regionie Małopolskim. Na uwagę zasługuje przede wszystkim długofalowa polityka finansowa gminy w realizację której wpisane jest stworzenie podatnego gruntu na sfinalizowanie strategicznych dla Brzeszcz inwestycji, a także skuteczne i systematyczne obniżanie zadłużenia gminy.

Ten krótki czas, a więc lata 2014-2016 zapisały się pozytywnie na kartach historii gminy, a to za sprawą olbrzymiego wzrostu dochodów gminy – w roku 2014 do 57 147 046,54 zł, w 2015 roku – 63 361 589,50 zł, aby już w 2016 roku osiągnąć zawrotną sumę 85 188 040,87 zł. To największy jak dotąd wzrost dochodów gminy Brzeszcze od prawie 9 lat. Dalekowzroczna i konsekwentna polityka finansowa burmistrz gminy ukierunkowana jest na ambitny cel, a więc osiągnięcie zamierzonego w 2017 wzrostu dochodów na poziomie 95 959 623,38 zł.

W porównaniu z 2013 rokiem podwyższenie dochodów gminy to kwota ponad 30 mln złotych, a w planowanej perspektywie ok. 45 mln złotych.

Na szczególną uwagę zasługuje także obniżenie poziomu zadłużenia gminy, które w roku 2016 spadło do 13 392 365, 00 zł ( z 20 075 000, 00 zł w 2013 roku) – co daje prawie 7 mln zł oszczędności. W równie optymistycznym tonie przedstawia się sytuacja wzrostu wydatków na inwestycje: kiedy to w latach 2007 – 2010 wydatki na inwestycje w gminie systematycznie spadały (z 7 221 029,85 zł na 1 751 615,37 zł), a w latach kolejnych od 2011 do 2013 wzrosły do 3 063 674,37 zł). Od 2014 nastąpił progres inwestycyjny z 4 150 772,59 zł do najwyższego od 9 lat poziomu 13 841 012,88 zł. W 2017 na realizację inwestycji planowane jest łączne przeznaczenie kwoty 38 081 031,69 zł.

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend