Video

VIDEO-BRZESZCZE. Radni zaproponowali rozwiązanie szkoły

Ta sesja Rady Miejskiej w Brzeszczach miała wyjątkowo niecodzienny przebieg. Grupa radnych, pozostająca w opozycji do burmistrz Cecylii Ślusarczyk, forsowała... rozwiązanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Brzeszczach. Zszokowana tym pomysłem burmistrz ostrzegała przed drastycznymi konsekwencjami takiego kroku, włącznie z likwidacją miejsc pracy. - To są polityczne gierki - podsumowała. Gorąca dyskusja trwała do nocy...

Ta sesja Rady Miejskiej w Brzeszczach miała wyjątkowo niecodzienny przebieg. Grupa radnych, pozostająca w opozycji do burmistrz Cecylii Ślusarczyk, forsowała… rozwiązanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Brzeszczach. Zszokowana tym pomysłem burmistrz ostrzegała przed drastycznymi konsekwencjami takiego kroku, włącznie z likwidacją miejsc pracy. – To są polityczne gierki – podsumowała. Gorąca dyskusja trwała do nocy…

Tematy oświatowe wywołują ostatnio wiele emocji. Gorące dyskusje toczone są także w powiecie oświęcimskim. Podczas lutowej sesji Rady Miejskiej w Brzeszczach spierano się prawie do północy. A „w oku cyklonu” nagle znalazł się Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Brzeszczach, w którego skład wchodzą Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi „Słoneczko”, Przedszkole nr 3 „Żyrafa” oraz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika.

W uzasadnieniu do projektu uchwały z 23 lutego – w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Brzeszczach przy ul. Mickiewicza 3 – przedstawiono następujące argumenty:

Zdaniem zwolenników rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5, planowane włączenie doń Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach, wiążące się z wejściem w życie reformy oświatowej, prowadzi do powstania placówki, która „nie byłaby w stanie zapewnić wszystkim wychowankom i uczniom prawidłowych warunków nauczania”. I to zarówno biorąc pod uwagę warunki materialne (liczba i wyposażenie pracowni, zaplecze sportowo-rekreacyjne), jak i kadrę nauczycieli. „Placówka taka nie byłaby też w stanie zapewnić wszystkim wychowankom i uczniom należytego bezpieczeństwa; obsługa administracyjna takiego podmiotu również byłaby utrudniona” – jak ocenili inicjatorzy projektu uchwały.

Ich zdaniem, rozwiązanie istniejącego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5, wyeliminowałoby te „potencjalne zagrożenia”, dając możliwość nauki i pracy „w lepszych i bezpieczniejszych warunkach w poszczególnych placówkach, wchodzących obecnie w skład Zespołu, jak również zapewni prawidłową obsługę administracyjną i finansową tych jednostek”.

„Decyzja taka umożliwi również, po podjęciu uchwały dotyczącej sposobu dalszego funkcjonowania Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach, uniknięcie dokonywania rozwiązań stosunków pracy z nauczycielami zatrudnionymi w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeszcze” – napisano w projekcie uchwały.

W dokumencie pojawił się też dość ciekawy zapis, tłumaczący niejako brak szerokich konsultacji, które jak się wydaje, powinny poprzedzać krok w końcu tak radykalny, jak rozwiązanie szkoły: „Uchwała niniejsza nie stanowi aktu prawa miejscowego i jako taka nie wymaga konsultacji z działającymi na terenie Gminy Brzeszcze organizacjami związkowymi (…). Wskazać jednak należy, że podjęcie tej uchwały nie spowoduje żadnych negatywnych skutków w zakresie stosunków pracy nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, zatrudnionych w obecnym Zespole (brak konieczności dokonywania rozwiązań czy wypowiedzeń stosunków pracy)” – jak przekonywali autorzy pomysłu, którzy najwyraźniej nie mieli w tym przypadku wystarczającego zaufania do obsługi prawnej urzędu miasta, gdyż cytowany projekt uchwały przygotowała kancelaria adwokacja z Katowic.

A co na to wszystko sternik gminy Brzeszcze? Stanowisko burmistrz Cecylii Ślusarczyk, zastępcy burmistrza Roberta Adamczyka oraz przedstawicieli magistratu jest w tej materii całkowicie odmienne. Zdaniem kierownictwa Urzędu Gminy Brzeszcze forsowanie projektu rozwiązania szkoły, przez grupę radnych mających aktualnie większość w radzie, było przejawem skrajnej nieodpowiedzialności i mogło spowodować niepowetowane straty.

Burmistrz Cecylia Ślusarczyk zapowiedziała wprost, że – ze względu na dobro uczniów i nauczycieli – uchwały o rozwiązaniu ZSP nr 5 nie wykona. Ostatecznie, po trwającej godzinami dyskusji, kontrowersyjny projekt przepadł w głosowaniu. – Dobrze się stało, że część radnych w pewnym momencie, można powiedzieć, opamiętała się. To nie jest poważna polityka. To są gierki polityczne. Utworzyła się koalicja, która próbuje walczyć z burmistrzem i pozostałymi radnymi – podsumowała burmistrz Cecylia Ślusarczyk.

Zapraszamy do obejrzenia dwóch krótkich odcinków filmowej relacji ze wspomnianej sesji Rady Miejskiej w Brzeszczach.

Poprzedni artykułNastępny artykuł

1 komentarz

  1. odwolac dobrych pozostawic miernoty -bedzie latwiej rzadzic o wprowadzac swoje ’ racje to dewiza p.socha i jej mocodawcow

Send this to a friend