Wt03052016

Aktualizacja:2016-05-02 22:22

Artykuły

Kościół pod wezwaniem św. Marcina

Przyjmuje się, iż obecny jawiszowicki kościół parafialny pochodzi z 1692 roku. Wiadomo też, że poprzedni kościół spłonął kilka lub kilkanaście lat wcześniej. Jak głosi przekaz ludowy, świątynia została, prawdopodobnie przypadkowo, podpalona przez syna ówczesnego organisty. Wyposażenie kościoła pochodzi głównie z XVII–XVIII w. Świątynia otoczona jest zamkniętymi podcieniami (sobotami). Na profilowanej belce tęczowej pomiędzy nawą i prezbiterium umieszczony jest barokowy krucyfiks oraz posągi Matki Boskiej, św. Jana Ewangelisty i św. Marii Magdaleny. Ołtarz główny wykonany został ok. 1700 r. Ołtarze boczne pochodzą z XIX w. Ambona jest rokokowa. Ciekawym zabytkiem jest kamienna kropielnica o charakterze ludowym, wykonana zapewne w XVII w. W kościele znajduje się też kilka obrazów barokowych.