Joomla Random Flash Module by DART Creations

So30042016

Aktualizacja:2016-04-30 11:04

Back Strona główna Info Polityka i oświata OŚWIĘCIM. Kampania „Drugie życie” w Ekonomiku

OŚWIĘCIM. Kampania „Drugie życie” w Ekonomiku

W poniedziałek uczniowie zrzeszeni w Szkolnym Kole PCK w Powiatowym Zespole Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu zorganizowali spotkanie młodzieży z koordynatorem akcji edukacyjno-informacyjnej „Drugie życie” prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych oraz pacjentką po przeszczepieniu serca - Małgorzatą Rejdych.

- To spotkanie jest jednym z elementów społecznej kampanii, do której przystąpiła nasza szkoła. Jej celem jest promowanie transplantacji i oświadczeń woli, jak również rozpoczęcie dialogu wśród uczniów, ich rodzin, a także społeczności lokalnej na ten temat. Organizatorzy pragną zaszczepić w sercach i umysłach młodych ludzi ideę transplantacji jako bezcenną pomoc drugiemu człowiekowi - powiedziała Zofia Ryszka, opiekun SK PCK.

Spotkanie rozpoczął ks. dr Mirosław Włoch, który omówił etyczne problemy związane z transplantacją. Przedstawił jednoznaczne stanowisko kościoła mówiące, że oddanie narządów po śmierci jest czynem szlachetnym, godnym pochwały i bezinteresownym darem z siebie.

Następnie Michał Dębski-Korzec, koordynator akcji, omówił przebieg kampanii na terenie województwa przypominając, że zakończy się ona wyłonieniem trzech najlepszych szkół, które za swoje działania otrzymają tzw. „czeki charytatywne”.

Ze szczególnym zainteresowaniem młodzież wysłuchała relacji Marii Rejdych, której 15 lat temu przeszczepiono serce. W ujmujący sposób opowiedziała o życiu przed i po zabiegu. Dane jej drugie życie wykorzystuje również po to, aby szerzyć idę transplantacji.

- Na zakończenie spotkania rozdano 356 oświadczeń woli. Są one wyrazem własnego stanowiska – woli przekazania organów po śmierci dla ratowania ludzkiego życia. Jesteśmy szczerze i bardzo pozytywnie zaskoczone tak duża liczbą rozdanych oświadczeń - podsumowała Beata Zielińska, opieku SK PCK.

Kolejną  inicjatywą będzie rozdawanie oświadczeń woli 13 stycznia po mszach św. w parafii Św. Józefa na Zasolu. Kazania na temat transplantacji  wygłosi ks. dr M. Włoch.


 

W Polsce na przeszczep czeka ok. 2 tys. osób. Brak narządów jest jedną z głównych przyczyn ograniczających liczbę zabiegów, które ratują życie i przywracają zdrowie ciężko chorym ludziom. Podpisanie oświadczenia woli pozwala rodzinie poznać i uszanować wolę zmarłego.